VÌ SAO NƯỚC TA CÓ NHIỀU SÔNG NHỎ NGẮN DỐC

  -  

1.Hãy phân tích và lý giải vì sao nước ta có nhiều sông suối bé dại nđính thêm với dốc?

*
2.Em hãy nêu rõ mục đích với cực hiếm của sông ngòi so với đời sống với tiếp tế làm việc VN ?
*
3https:https://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.https://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.pgdtxhoangmai.edu.vnhttps://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.imagehttps://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.faqhttps://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.data2https://pgdtxhoangmai.edu.vn/image/faq/data2/216985_.563596_.​Theo em, bọn họ rất cần phải làm cái gi nhằm sông ngòi luôn trong sạch , không xẩy ra ô nhiễm?
*

Nếu các bạn hỏi, bạn chỉ tiếp thu một câu trả lời. Nhưng khi chúng ta suy xét trả lời, các bạn sẽ thu về vội vàng bội!