truyện linh kiếm tôn

Ling Jian Zun

475/?? HH 3 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Bạn đang xem: truyện linh kiếm tôn

Xem Trailer Chọn tập

Click vĩ đại Play

WLT

Xem thêm: y quan khắp thành

 • 1-30
 • 31-50
 • 51-70
 • 71-100
 • 101-145
 • 146-157
 • 158-197
 • 198-233
 • 234-250
 • 251-300
 • 301-350
 • 351-392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414
 • 415
 • 416
 • 417
 • 418
 • 419
 • 420
 • 421
 • 422
 • 423
 • 424
 • 425
 • 426
 • 427
 • 428
 • 429
 • 430
 • 431
 • 432
 • 433
 • 434
 • 435
 • 436
 • 437
 • 438
 • 439
 • 440
 • 441
 • 442
 • 443
 • 444
 • 445
 • 446
 • 447
 • 448
 • 449
 • 450
 • 451
 • 452
 • 453
 • 454
 • 455
 • 456
 • 457
 • 458
 • 459
 • 460
 • 461
 • 462
 • 463
 • 464
 • 465
 • 466
 • 467
 • 468
 • 469
 • 470
 • 471
 • 472
 • 473
 • 474
 • 475

Loading server...

Xem thêm: vị hôn phu

Phim được update nhập loại 3, loại 6 mặt hàng tuần

Nội dung phim

Linh Kiếm Tôn, Ling Jian Zun 475/??

Cường fake bị tập dượt kích, phản lão trả đồng, phát triển thành thiếu thốn ngôi nhà truất phế vật. Kẻ thù địch kể từ đời trước kiếp này, quyết ko bỏ dở. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đậy.  Linh Kiếm ngôi trường năng khiếu, thiên địa tam giới, trượt vi chí tôn!