Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m

  -  
Hãy nhập câu hỏi của bạn, pgdtxhoangmai.edu.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m

Đổi : 2 lần = 2/1

Sơ đồ :

CD : I-----I-----I

CR : I-----I Hiệu : 15 m

Toán Hiệu Tỉ :

Theo sơ đồ , Hiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là :

15 : 1 x 2 = 30 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là :

30 - 15 = 15 ( m )

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là :

( 30 + 15 ) x 2 = 90 ( m )

Đáp số : 90 mHiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 phần

Chiều dài mảnh đất là:

15 : 1 * 2 = 30 m

Chiều rộng mảnh đất là :

30 : 2 = 15 m

Chu vi mảnh đất là :

( 30 +15 ) * 2 = 90 m

Đ/S: 90 mHiệu số phần bằng nhau là:

2-1= 1 (phần)

Chiều rộng là:

15:1x1=15 (m)

Chiều dài là:

15+15=30 (m)

Chu vi là:

(30+15)x2=90 (m)

Đáp số:90 m

chọn mk nha


Hiệu số phần bằng nhau là:

2 - 1 = 1 (phần )

Chiều dài là:

15 : 1 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng là:

30 - 15 = 15 (m)

Chu vi là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m


Hiệu số phần bằng nhau là:

2-1=1

Chiều rộng là:

15 : 1 x 1 = 15( m)

Chiều dài là:

15x2 = 30( m)

Chu vi là:

( 30+15) x 2= 90 ( m)

Đáp số 90 m

chon mk nha sắp hết hạn rùi!


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Xem thêm: Giải Hết 101 Bài Tập Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn, Chuyên Đề Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9 (Có Đáp Án)

Đọc tiếp...


Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

15 : 1 × 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

15 × 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(15 + 30) × 2 = 90 (m)


Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 5

Đọc tiếp...


Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ thì chiều rộng là 15 m và chiều dài là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90 m.


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗