Giải toán 8, giải bài tập toán lớp 8 sgk đầy đủ đại số và hình học

  -  

Trả lời thắc mắc Tân oán 8 Tập 1 Bài 4 trang 124: Hãy phụ thuộc công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Bạn đang xem: Giải toán 8, giải bài tập toán lớp 8 sgk đầy đủ đại số và hình học

Lời giải


Hình bình hành là hình thang tất cả hai đáy bằng nhau

⇒ Hình bình hành có cạnh đáy a với chiều cao h là:

S =

*
h(a + a) =
*
h.2a = a.h

Bài 26 (trang 125 SGK Tân oán 8 Tập 1): Tính diện tích mảnh đất hình thang ABED theo các độ nhiều năm đang mang lại trên hình 140 cùng biết diện tích S hình chữ nhật ABCD là 828m2.

Lời giải:

Ta có: SABCD = 828m2

⇔ AD.AB = 828

Mà AB = 23m ⇒ AD = 36m.

Diện tích hình thang ABED là:

Bài 27 (trang 125 SGK Toán 8 Tập 1): Vì sao hình chữ nhật ABCD cùng hình bình hành ABEF (h.141) lại sở hữu cùng diện tích? Suy ra bí quyết vẽ một hình chữ nhật gồm cùng diện tích với cùng 1 hình bình hành mang đến trước.


Lời giải:

Hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABEF có đáy bình thường là AB với có chiều cao cân nhau, vậy bọn chúng gồm diện tích đều bằng nhau.

Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật gồm cùng diện tích S với cùng 1 hình bình hành mang lại trước:

- Lấy một cạnh của hình bình hành ABEF có tác dụng một cạnh của hình chữ nhật đề xuất vẽ, ví dụ điển hình cạnh AB.

- Vẽ đường thẳng EF.

- Từ A cùng B vẽ các đường thẳng vuông góc cùng với đường thẳng EF chúng cắt mặt đường thẳng EF thứu tự trên D, C. Vẽ những đoạn trực tiếp AD, BC.

ABCD là hình chữ nhật gồm cùng diện tích cùng với hình bình hành ABEF đang cho.


Bài 28 (trang 126 SGK Tân oán 8 Tập 1): Xem hình 142 (IG // FU). Hãy phát âm thương hiệu một số trong những hình gồm cùng diện tích với hình bình hành FIGE.

Lời giải:

+ Nhận thấy các hình IGRE cùng IGUR là hình bình hành.

Xem thêm: Định Luật Về Chu Kì Của Con Lắc Đơn Dao Động Với Biên Độ Nhỏ

điện thoại tư vấn h là chiều cao từ I cho cạnh FE, đôi khi là chiều cao từ I mang đến FU.

⇒ SIGRE = h.RE

cùng SIGUR = h.RU; SFIGE = h.FE.

Mà FE = RE = RU

⇒ SFIGE = SIGRE = SIGUR.

+ Lại có SFIGE = h.FE = 1/2.h.2FE = 50%.h.FR = SFIR

Tương từ SFIGE = SGEU

Vậy SFIGE = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU.

Bài 29 (trang 126 SGK Toán thù 8 Tập 1): lúc nối trung điểm của hai đáy hình thang, vì sao ta được hình thang có diện tích S bằng nhau?

Lời giải:

Vẽ hình thang ABCD như hình trên. Gọi E, F theo lần lượt là trung điểm của nhị lòng AB, CD.

Hai hình thang ABFE cùng CDEF có:

+ Chung chiều cao

+ Hai lòng nhỏ tuổi bằng nhau

+ Hai lòng mập bằng nhau

⇒ Hai diện tích S cân nhau.

Kiến thức áp dụng


Bài 30 (trang 126 SGK Tân oán 8 Tập 1): Trên hình 143 ta tất cả hình thang ABCD với đường vừa phải EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy đối chiếu diện tích hai hình này, từ kia suy ra một phương pháp chứng minh không giống về phương pháp diện tích hình thang.

Lời giải:

Ta bao gồm hình thang ABCD (AB // CD) với con đường trung bình EF cùng hình chữ nhật GHIK như hình mẫu vẽ.

Dễ dàng chứng minh:

ΔAEG = ΔDEK, ΔBFH = ΔCFI

Do kia SABCD = SAEKIFB + SDEK + SCFI = SAEKIFB + SAEC + SBFH = SGHIK

Nên SABCD = SGHIK = EF.AJ nhưng mà EF =

*

Do kia SABCD =

*
.AJ

Vậy ta chạm mặt lại công thức tính diện tích S hình thang vẫn học tuy nhiên bằng một phương pháp chứng minh khác.

Xem thêm: Phản Ứng Trao Đổi Là Gì? Cho Biết Điều Kiện Xảy Ra Phản Ứng Trao Đổi ?

Mặt khác, ta phân phát hiện nay cách làm mới: Diện tích hình thang bằng tích của mặt đường vừa phải hình thang với mặt đường cao.