Giải bài tập toán 8 ôn tập chương 1

  -  

Giải bài bác tập Toán lớp 8: Ôn tập chương 1

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 1 với lời giải cụ thể, rõ ràng theo size chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Lời giải xuất xắc bài xích tập Tân oán 8 này gồm các bài giải tương xứng với từng bài học kinh nghiệm vào sách hỗ trợ cho chúng ta học viên ôn tập cùng củng nuốm những dạng bài tập, rèn luyện năng lực giải môn Tân oán.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 ôn tập chương 1

Mời chúng ta tđam mê khảo


Giải bài tập trang 31, 32 SGK Tân oán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một đổi mới đã sắp xếp

Giải bài bác tập trang 28, 29 SGK Tân oán lớp 8 tập 1: Chia đa thức mang lại đối kháng thức

Giải bài xích tập SGK trang 26, 27 Tân oán 8 tập 1: Chia 1-1 thức đến đơn thức


A - Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1

1. Phát biểu những qui tắc nhân 1-1 thức cùng với nhiều thức, nhân đa thức với đa thức.


Trả lời:

- Nhân đối kháng thức với nhiều thức: Muốn nắn nhân một solo thức với cùng 1 đa thức, ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cùng các tích với nhau.

- Nhân đa thức với đa thức: Muốn nắn nhân một nhiều thức với cùng một nhiều thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức cơ rồi cùng những tích cùng nhau.

2. Viết bảy hằng đẳng thức kỷ niệm.

Trả lời:

Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3) A2 – B2 = (A – B)(A + B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

3.

Xem thêm: Cách Tìm Hệ Số Góc K Của Đường Thẳng, Hệ Số Góc K Là Gì

lúc như thế nào thì solo thức A phân tách không còn cho đối chọi thức B?

Trả lời:

Đơn thức A phân tách hết đến đơn thức B Lúc mỗi biến đổi của B phần lớn là phát triển thành của A cùng với số mũ ko lớn hơn số mũ của chính nó vào A.

4. Khi nào thì nhiều thức A phân chia hết cho đối kháng thức B?

Trả lời:

khi từng hạng tử của đa thức A mọi chia không còn đến đối kháng thức B thì nhiều thức A chia hết mang lại solo thức B.


5. Lúc như thế nào thì nhiều thức A phân tách không còn cho đa thức B?

Trả lời:

lúc nhiều thức A phân chia không còn mang đến đa thức B được dư bằng 0 thì ta nói nhiều thức A chia không còn đến đa thức B.

Bài 75 (trang 33 SGK Toán thù 8 Tập 1): Làm tính nhân:

a) 5x2.(3x2– 7x + 2)

b)

Lời giải:

a) 5x2.(3x2– 7x + 2)

= 5x2.3x2 – 5x2.7x + 5x2.2

= 15x4 – 35x3 + 10x2

b)

Bài 76 (trang 33 SGK Tân oán 8 Tập 1): Làm tính nhân:

a) (2x2– 3x)(5x2– 2x + 1) ; b) (x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

Lời giải:

a) (2x2– 3x)(5x2– 2x + 1)

= 2x2.5x2 – 2x2.2x + 2x2 – 3x.5x2 + 3x.2x – 3x

= 10x4 – 4x3 + 2x2 – 15x3 + 6x2 – 3x

= 10x4 – 19x3 + 8x2 – 3x

b) (x – 2y)(3xy + 5y2+ x)

= x.3xy + x.5y2 + x.x – 2y.3xy – 2y.5y2 – 2y.x

= 3x2y + 5xy2 + x2 – 6xy2 – 10y3 – 2xy

= 3x2y – xy2 – 2xy + x2 – 10y3

Bài 77 (trang 33 SGK Tân oán 8 Tập 1): Tính nkhô cứng giá trị của biểu thức:

a) M = x2+ 4y2– 4xy tại x = 18 và y = 4

b) N = 8x3– 12x2y + 6xy2– y3 tại x = 6 với y = - 8

Lời giải:

a) M = x2+ 4y2– 4xy

= x2 – 2.x.2y + (2y)2


= (x – 2y)2

Ttốt x = 18, y = 4 ta được:

M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100

b) N = 8x3– 12x2y + 6xy2– y3

= (2x)3 – 3(2x)2y + 3.2xy2 – y3

= (2x – y)3

Txuất xắc x = 6, y = - 8 ta được:

N = (2.6 – (-8))3 = 203 = 8000

Bài 78 (trang 33 SGK Toán thù 8 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

b) (2x + 1)2+ (3x – 1)2+ 2(2x + 1)(3x – 1)

Lời giải:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

= x2 – 22 – (x2 + x – 3x – 3)

= x2 – 4 – x2 – x + 3x + 3

= 2x – 1

b) (2x + 1)2+ (3x – 1)2+ 2(2x + 1)(3x – 1)

= (2x + 1)2 + 2.(2x + 1)(3x – 1) + (3x – 1)2

= <(2x + 1) + (3x – 1)>2

= (2x + 1 + 3x – 1)2

= (5x)2 = 25x2

Bài 79 (trang 33 SGK Toán thù 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2– 4 + (x – 2)2; b) x3 – 2x2 + x – xy2

c) x3– 4x2– 12x + 27

Lời giải:

a) x2– 4 + (x – 2)2

= (x2– 22) + (x – 2)2

= (x – 2)(x + 2) + (x – 2)2

= (x – 2)<(x + 2) + (x – 2)>

= (x – 2)(x + 2 + x – 2)

= (x – 2)(2x) = 2x(x – 2)

b) x3 – 2x2 + x – xy2

= x(x2 – 2x + 1 – y2)

= x<(x – 1)2 – y2>

= x(x – 1 + y)(x – 1 – y)

c) x3– 4x2– 12x + 27

= (x3 + 27) – (4x2 + 12x)

= (x3 + 33) – 4x(x + 3)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9) – 4x(x + 3)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9 – 4x)

= (x + 3)(x2 – 7x + 9)

Bài 80 (trang 33 SGK Toán thù 8 Tập 1): Làm tính chia:

a) (6x3– 7x2– x + 2) : (2x + 1)

b) (x4– x3+ x2 + 3x) : (x2 – 2x + 3)

c) (x2– y2+ 6x + 9) : (x + y + 3)

Lời giải:


a)

c) (x2– y2+ 6x + 9) : (x + y + 3)

= (x2 + 6x + 9 – y2) : (x + y + 3)

= <(x2 + 2.x.3 + 32) – y2> : (x + y + 3)

= <(x + 3)2 – y2> : (x + y + 3)

= (x + 3 + y)(x + 3 – y) : (x + y + 3)

= x + 3 – y = x – y + 3

Bài 81 (trang 33 SGK Tân oán 8 Tập 1): Tìm x, biết:

a)

b) (x + 2)2– (x – 2)(x + 2) = 0

c) x + 2√2 x2+ 2x3= 0

Lời giải

Hoặc x = 0

Hoặc x – 2 = 0 => x = 2

Hoặc x + 2 = 0 => x = - 2

Vậy x = 0; x = - 2; x = 2

b) (x + 2)2– (x – 2)(x + 2) = 0

⇔ (x + 2)<(x + 2) – (x – 2)> = 0

⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2) = 0

⇔ (x + 2).4 = 0

⇔ x + 2 = 0

=> x = - 2

Bài 82 (trang 33 SGK Toán thù 8 Tập 1): Chứng minh:

a) x2– 2xy + y2+ 1 > 0 với mọi số thực x cùng y.

Xem thêm: Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Lớp 8, Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

b) x – x2– 1 2 – 2xy + y2 + 1

= (x2 – 2xy + y2) + 1

= (x – y)2 + 1 > 0 vì (x – y)2 ≥ 0 với mọi x, y (đpcm).

b) Ta có:

x – x2 – 1 = - (x2 – x + 1)

Mời chúng ta đọc thêm tài liệu liên quan

Giải bài bác tập trang 22, 23 SGK Tân oán lớp 8 tập 1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp team hạng tử

Giải bài bác tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều pmùi hương pháp