TOÁN LỚP 8 BÀI NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

  -  

Giải bài bác 3: Những hằng đẳng thức lưu niệm - Sách VNEN toán thù 8 tập 1 trang 10. Phần bên dưới đã lý giải trả lời với lời giải những thắc mắc vào bài học. Các bước làm chi tiết, dễ dàng nắm bắt. Hi vọng những em học sinh gắng tốt kỹ năng bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Hoạt cồn khởi đụng cùng hình thành kiến thức

1. a) Thực hiện những yêu cầu:

- Với a và b là nhị số bất kể, tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài những hằng đẳng thức đáng nhớ

- Với a > 0; b > 0, hãy tính tích (a + b)(a + b) thông qua bài toán tính diện tích S hình vuông ABCD theo hai biện pháp.

Trả lời:

- Với a ,b là nhì số bất cứ, ta có:

(a + b)(a + b) = a$^2$ + ab + tía + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$.

- Với a > 0; b > 0, ta hoàn toàn có thể tính diện tích S ABCD theo nhị cách nlỗi sau:

Cách 1: S$_ABCD$ = (a + b)(a + b)

Cách 2: S$_ABCD$ = a$^2$ + ab + bố + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$

bởi thế, qua vấn đề tính diện tích hình vuông vắn ABCD theo nhì cách nlỗi bên trên, ta có thể suy ra tích

(a + b)(a + b) = a$^2$ + ab + ba + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Bình pmùi hương của một tổng:

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A + B)$^2$ = A$^2$ + 2AB + B$^2$

c) Thực hiện tại các yêu cầu:

- Tính (2b + 1)$^2$.

- Điền chữ, số tương thích vào nơi chấm để viết biểu thức x$^2$ + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng: x$^2$ + 4x + 4 = x$^2$ + 2.x.2 + 2$^2$ = ……………………………..

- Tính nhanh 401$^2$.

Trả lời:

- Có: (2b + 1)$^2$ = (2b)$^2$ + 2.2b.1 + 1$^2$ = 4b$^2$ + 4b + 1.

Xem thêm: Vì Sao Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Phi Nghĩa, Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

- Có: x$^2$ + 4x + 4 = x$^2$ + 2.x.2 + 2$^2$ = …(x + 2)$^2$ …

- 401$^2$ = (400 + 1)$^2$ = 400$^2$ + 2.400.1 + 1$^2$ = 160000 + 800 + 1 = 160801.

2. a) Với a, b là nhị số bất cứ, hãy điền vào khu vực chấm để tính (a – b)$^2$ theo hai cách:

Cách 1: (a – b)$^2$ = $^2$ = a$^2$ + 2.a.(-b) + (-b)$^2$ = ……………………;

Cách 2: (a – b)(a – b) = ……………………… = ………………………………

Trả lời:

Cách 1: (a – b)$^2$ = $^2$ = a$^2$ + 2.a.(-b) + (-b)$^2$ = a$^2$ - 2ab + b$^2$;

Cách 2: (a – b)(a – b) = a$^2$ - ab - ba + b$^2$ = a$^2$ - 2ab + b$^2$.

b) Đọc kĩ văn bản sau

Bình phương của một hiệu:

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: (A - B)$^2$ = A$^2$ - 2AB + B$^2$

c) Thực hiện tại những yêu cầu:

- Tính (2x – y)$^2$.

- Tính nkhô hanh 999$^2$.

Trả lời:

- Có: (2x – y)$^2$ = (2x)$^2$ - 2.2x.y + y$^2$ = 4x$^2$ - 4xy + y$^2$.

- Có: 999$^2$ = (1000 – 1)$^2$ = 1000$^2$ - 2.1000.1 + 1$^2$ = 1000000 – 2000 + 1 = 998001.

3. a) Với a, b bất cứ, tính (a + b)(a – b).

Xem thêm:
Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Lớp 8, Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

Trả lời:

(a + b)(a – b) = a$^2$ - ab + tía - b$^2$ = a$^2$ - b$^2$.

b) Đọc kĩ nội dung sau

Hiệu nhị bình phương:

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A$^2$ - B$^2$ = (A + B)(A - B)

c) Thực hiện tại các yêu cầu: