Một hình chữ nhật có chiều dài 16m

  -  
Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng, pgdtxhoangmai.edu.vn đã tra cứu gần như câu hỏi có sẵn cho chính mình. Nếu không thỏa mãn với những câu trả lời gồm sẵn, bạn hãy sinh sản câu hỏi mới.


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m


Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 16m,chiều rộng lớn 10m.ví như chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
De qua em a

dap so va cach giai ne

Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật thời điểm sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ xác suất mà diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích S là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ xác suất nhưng diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Xác Suất của diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tạo thêm chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đang tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số xác suất của diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 ­ 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Xác Suất cơ mà diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%
Xem thêm: Phân Biệt Dầu Thực Vật Và Mỡ Động Vật Giống Thực Vật Ở Các Đặc Điểm Nào? ?

diện tích S hình chữ nhật ban sơ là 16nhan 10 bảng 160m2 diện tích hình chữ nhật lúc sau là <16cong4>nhan10 bởi 200m2vay diện tích S hình chữ nhật tạo thêm số diện tích là 200tru60bang40m2 tỉ lệ thành phần Tỷ Lệ mà diện tích S hình chữ nhật tăng là <40chia160>nhan100nhan100 bằng 25phan trầm đáp số 25 phần trăm


Dưới đấy là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể liên quan cho tới câu hỏi cơ mà các bạn gửi lên. Có thể trong những số ấy có câu trả lời mà bạn cần!

Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều lâu năm tăng lên 4m thì diện tích S của hình chữ nhật vẫn tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

Đọc tiếp...

diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm không gian hình chữ nhật sau thời điểm tăng lên chiều dài là:

260:(160:100)=125%

không gian hình chữ nhật sau khoản thời gian tạo thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số tỷ lệ của diện tích S hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đang tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian chiều dài tăng là:

=160(m)

diện tích S hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số Xác Suất diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều dài là:

260:(160:100)=125%

diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm là; 1

25%-100%=25%

đáp số:25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đang tăng thêm từng nào phần trăm?

Đọc tiếp...

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật vẫn tăng thêm bao nhiêu phần trăm

Đọc tiếp...

DT hình chữ nhật :

16 x 10 = 160 m2

4 x 10 = 40 m2

Chiều daităng 4 m DT tăng số phần trăm:

40 : 160 x 100% = 25%


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán thù lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán thù lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5


Xem thêm: Địa Lí 7 Bài 46: Thực Hành Sự Phân Hoá Của Thảm Thực Vật Ở Sườn Đông Và Sườn Tây Dãy Núi An

αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗