CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

  -  
*
Bài 1 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài xích 1 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng lạ căng mặt phẳng của hóa học lỏng
Bạn đang xem: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

*
Bài 2 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài xích 2 trang 202 SGK Vật lí 10. Trình bày phân tách xác minh hóa học lỏng theo phương pháp


*
Bài 3 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài bác 3 trang 202 SGK Vật lí 10. Viết cách làm xác định độ béo của lực căng bề mặt của hóa học lỏng


*
Bài 4 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng kỳ lạ dính ướt với hiện tượng kỳ lạ không bám ướt chất lỏng.
Xem thêm: A) Sự Bài Tiết Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào ? Quá Trình Bài Tiết Nước Tiểu Diễn Ra Như Thế Nào

*
Bài 5 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài bác 5 trang 202 SGK Vật lí 10. Mô tả hiện tượng kỳ lạ mao dẫn?


*
Bài 6 trang 202 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài xích 6 trang 202 SGK Vật lí 10. Câu nào sau đó là không đúng lúc nói về trương lực bề mặt của chất lỏng?


*
Bài 7 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 203 SGK Vật lí 10. Tại sao mẫu kim khâu hoàn toàn có thể nổi trên mặt nước lúc để nằm theo chiều ngang ?
Xem thêm: Bài Soạn Văn 12 Nghị Luận Về Một Tư Tưởng Đạo Lí Siêu Ngắn, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Tư Tưởng, Đạo Lí

*
Bài 8 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài bác 8 trang 203 SGK Vật lí 10. Câu làm sao tiếp sau đây không đúng lúc nói về hiện tượng kỳ lạ dính ướt cùng hiện tượng kỳ lạ ko bám ướt của chất lỏng?


*
Bài 9 trang 203 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 9 trang 203 SGK Vật lí 10. Tại sao nước mưa không xẩy ra lọt qua được những lỗ nhỏ dại bên trên tấm vải bạt?