CÁC BÀI TOÁN LỚP 4 VÀ CÁCH GIẢI

  -  

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm đầy đủ những dạng Toán thù cùng bài tập Tân oán trong cục bộ công tác học tập lớp 4 góp những em học sinh thuận lợi nắm bắt lại kiến thức, luyện đề hiệu quả rộng. Đồng thời đây cũng là tư liệu cho những em học sinh ôn tập vào thời gian ngủ dịch hè.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 4 và cách giải

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút ít Tải về nội dung bài viết này, bạn phấn kích kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm thiết lập về.


GIẢI BÀI TẬPhường TOÁN LỚP 4

Giải bài xích tập SGK Tân oán lớp 4 bao gồm các câu chữ giải mã xuất xắc bài bác tập sách giáo khoa. Với Lời giải Toán thù lớp 4 của pgdtxhoangmai.edu.vn đến SGK không hề thiếu chi tiết các bài tập toán thù lớp 4 sẽ tiến hành xử lý mau lẹ, dễ nắm bắt.

GIẢI VỞ BÀI TẬP.. LỚPhường 4

Giải vngơi nghỉ bài bác tập toán thù lớp 4 rất đầy đủ những bài tập vào cả năm học 35 tuần. Các bài bác giải khớp ứng cùng với từng huyết học tập cho các em học sinh tìm hiểu thêm, sẵn sàng cho các bài học kinh nghiệm trên lớp.

DẠNG 1: BÀI TẬPhường. VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị tất cả 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng chục, mặt hàng trăm

- Lớp nghìn tất cả 3 hàng: hàng trăm ngàn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng chục triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...


234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linch bố nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn cha trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linc tám triệu ko nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 solo vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 solo vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số bé dại nhất có nhì chữ số, ba chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 có nhì chữ số, tía chữ số, bốn chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn bé dại tốt nhất tất cả nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn nhất tất cả nhị chữ số, bố chữ số, tư chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 tất cả nhị chữ số, bố chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ duy nhất tất cả nhị chữ số, bố chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ dại nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ bé nhất: ………………………………………………………………………..

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉPhường TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách dễ ợt nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, đơn vị bác Thành thu hoạch được ít hơn đơn vị chưng An 563kilogam coffe. Hỏi cả nhì bác thu hoạch được bao nhiêu kilogam cà phê?

Bài 7. Kho thóc thứ nhất đựng 1243 tấn thóc, kho lắp thêm nhị đựng số thóc gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi những nhì kho thóc gồm tất cả từng nào tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc thứ nhất chứa 3245 tấn thóc, kho máy nhì chứa số thóc bằng 50% kho trước tiên. Hỏi các nhì kho thóc bao gồm toàn bộ từng nào tấn thóc?


DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

DIỆN TÍCH: m2, dmét vuông, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kg = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kg =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12 tấn 5 kg = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kilogam = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kg = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1 tháng 5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200centimet = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm

a/ 5mét vuông = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a/ 2 giờ 5 phút ít = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 1/2 giờ đồng hồ = …….phút;

g/ 1/3 phút ít = ……giây;

h/ 1/5 phút ít =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút ít = …….giờ………phút

m/ 3 cố kỉnh kỉ = ………năm;

n/ 01/05 rứa kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kilogam 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7 tấn 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5 tấn 7kilogam x đôi mươi kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần gồm 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có từng nào ngày?

b) 623 ngày thì tất cả từng nào tuần?

Bài 9: Một mẫu xe ô tô chở mỗi lần chở được 516kilogam cam. Hỏi 30 lần thì chsống được từng nào kilogam cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minc triển khai những hoạt động buổi sáng?

Minc tỉnh dậy thời gian 6 tiếng 15 phút ít lũ dục và dọn dẹp vệ sinh cho 6 tiếng 35 phút. Sau kia đi dạo mang đến trường là cơ hội 7 giờ

a) Hỏi thời gian Minc bè lũ dục với dọn dẹp và sắp xếp là bao lâu?


b) Thời gian Minh quốc bộ tới trường mất bao nhiêu phút?

DẠNG 4: BÀI TẬPhường VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số vừa đủ cùng = tổng các số hạng : số các số hạng

Tổng những số hạng = số vừa phải cộng x số những số hạng

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ đôi mươi, 32, 24 với 36;

d/ 25, 37, 30, 75 cùng 63

Bài 2. Một tổ cung ứng muối thu hoạch trong những năm lần nlỗi sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ với 98 tạ. Hỏi trung bình mỗi dịp tổ kia thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một thôn trong bố năm theo thứ tự là: 90 bạn, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình hàng năm dân sinh của thôn kia tăng thêm bao nhiêu người?

Bài 4. Một siêu thị đưa thiết bị bằng ô tô. Lần đầu gồm 3 ô tô, từng xe hơi đưa được 16 sản phẩm công nghệ. Lần sau gồm 5 xe hơi không giống, từng xe hơi đưa được 24 trang bị. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi đưa được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti chuyển thực phẩm vào thị thành. Có 5 xe hơi, mỗi ô tô gửi được 36 tạ cùng 4 xe hơi, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô gửi được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ đồng hồ đầu tiên chạy được 39 km, tiếng trang bị nhì chạy được 60 km, giờ đồng hồ sản phẩm công nghệ ba chạy được bởi quãng con đường của hai tiếng đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ đồng hồ ô tô chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số vừa phải cùng của nhị số bởi 8. Biết một trong những hai số bằng 9, tìm kiếm số kia?

b/ Số trung bình cộng của nhị số bởi đôi mươi. Biết 1 trong nhị số bằng 30, tìm số kia?

Bài 8. Với cực hiếm làm sao của a thì:

a/ a x 5

Bài 8. Hai team làm mặt đường thuộc đắp một phần đường nhiều năm 800m. Đội đầu tiên đắp được ít hơn team thứ nhị 136m đường. Hỏi từng team đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa đầu tiên thu hoạch được không ít rộng thửa máy hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một với lớp Hai thuộc thu nhặt được 127 kilogam giấy. Lớp Hai thu nhặt được không ít rộng lớp Một 9 kg giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tnóng vài dài tất cả 114m. Tấm vải trước tiên dài thêm hơn nữa tấm vải lắp thêm hai 6m. Hỏi từng tấm vải vóc dẻo bao nhiêu mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

Phường = a x 4 a = P. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ dài đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

Phường = a x 4 a = P. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ nhiều năm hai đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài 24 m cùng chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4dm và chiều rộng 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 18centimet với chiều rộng kém nhẹm chiều dài 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều rộng 26m cùng chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và diện tich hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12m và chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 18m và chiều rộng bởi 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật tất cả diện tích S 36cm2 với chiều rộng lớn 6centimet.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 64cmét vuông và chiều dài 16centimet.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích hình vuông gồm cạnh nhiều năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và ăn diện tích hình vuông vắn bao gồm cạnh lâu năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông biết chu vi hình vuông chính là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích hình bình hành gồm độ lâu năm lòng 18cm cùng chiều cao 12centimet.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành tất cả độ dài đáy 18centimet cùng độ cao bởi 1/3 độ dài đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành tất cả độ cao 12m với độ dài đáy vội 3 lần độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết độ nhiều năm hai đường chéo cánh theo thứ tự là 12cm và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh theo lần lượt là 12dm với 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 8centimet với bởi

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Hóa Học 9 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Hoá Học 9 Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 200m. Chiều dài hình chữ nhật rộng nhị lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm vội 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều nhiều năm 5m và giảm chiều rộng 5m thì được một mhình ảnh vườn cửa bắt đầu bao gồm diện tích bé dại hơn diện tích S mảnh sân vườn thuở đầu là 250 mét vuông. Tính diện tích S mhình ảnh vườn lúc đầu.

Bài 21: Sân trường em hình vuông vắn. Để tăng lên diện tích S đơn vị ngôi trường mở rộng về từng phía 3m thì diện tích S tăng lên 192mét vuông. Hỏi trước đây sân ngôi trường em tất cả diện tích là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP. TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bằng nhì cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện cảm nhận 215 hộp bút chì color, mỗi vỏ hộp có 24 cây viết chì. Huyện kia phân chia phần nhiều số cây viết chì màu kia cho 86 lớp. Hỏi từng lớp nhận ra từng nào bút chì màu sắc.

Bài 4. Một xe cộ xe hơi chsinh sống 27 bao gạo, từng bao nặng nề 50kilogam cùng chở 25 bao mì, từng bao nặng trĩu 30 kg. Hỏi xe kia chlàm việc toàn bộ bao nhiêu ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 5. Một lớp học tập gồm 12 lớp học tập, mỗi lớp học tập gồm 45 học viên và 6 lớp học khác, từng lớp có 42 học viên. Hỏi trường kia có bao nhiêu học viên.

Bài 6. Một fan đi xe đạp điện tính ra trong 5 phút ít đi được 975m. Cứ đạp số đông điều này thì sau 45 phút ít sẽ đi được bao nhiêu mét.

Bài 7. Phòng họp A tất cả 12 hàng ghế, từng các ghế có 11 tín đồ ngồi. Phòng họp B bao gồm 14 dãy ghế, mỗi các ghế gồm 9 người ngồi. Hỏi số tín đồ nghỉ ngơi chống nào nhiều hơn với nhiều hơn thế nữa từng nào bạn.

Bài 8. Một siêu thị thực phẩm tất cả 340 kilogam cá. Người ta vừa mang tới siêu thị này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kg cá. Hỏi shop kia bao gồm tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một tín đồ đi xe đạp vào 125 phút đầu, từng phút ít đi được 198m cùng trong 112 phút sau, mỗi phút đi được 168m. Hỏi fan này đã đi quãng đường lâu năm từng nào mét?

Bài 10. Trung bình từng con con kê mái đẻ cần phải tất cả 104g thóc ăn vào một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi có trăng tròn kg thức ăn uống. Với số thức ăn uống đó gồm đủ để 375 con kê mái đẻ nạp năng lượng trong một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên tmê man gia đồng diễn thể dục thể thao. Trong đó 50% số học viên mang xống áo đỏ, 1/3 số học viên kia khoác xống áo quà, số học viên còn lại mang áo xống xanh. Hỏi tất cả từng nào học sinh mặc áo xống xanh?

Bài 12. Một người đi dạo đi được 8524m trong 2 giờ. Hỏi nếu như tín đồ đó đi dạo vào 2 tiếng đồng hồ trong vòng 30 phút thì được phần đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu chuyển được 25 tấn ; 10 chuyến sau chuyển được 38 tấn; 5 chuyến cuối đưa được 17 tấn. Hỏi mức độ vừa phải từng chuyến xe cộ đưa được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 14. Hai shop cùng nhấn 7420m vải. Trung tâm đầu tiên vừa phải từng ngày bán được 265m vải vóc, shop sản phẩm hai vừa phải hàng ngày bán được 371m vải vóc. Hỏi siêu thị như thế nào bán không còn số vải nhanh chóng hơn cùng nhanh chóng hơn bao nhiêu ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong các số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số chia không còn cho 2:

b/ Các số phân tách hết mang đến 5:

c/ Các số phân chia hết mang lại 2 và 5:

d/ Các số phân tách hết cho 3:

e/ Các số phân chia không còn 9:

g/ Các số chia hết mang đến 3 tuy nhiên ko chia hết cho 9:

h/ Các số phân tách không còn cho cả 2, 3, 5 cùng 9:

Bài 2. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống để được:

a/ 13... phân chia hết cho 3;

b/ 4...0 phân tách không còn 9;

c/ 24... chia không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... chia hết cho tất cả 2 với 3;

Bài 3

a/ Viết bố số bao gồm 4 chữ số phân tách không còn mang đến 2:

b/ Viết bố số tất cả 3 chữ số chia không còn mang đến 3:

c/ Viết ba số bao gồm 4 chữ số chia không còn cho 5:

d/ Viết tía số có 4 chữ số phân tách không còn mang đến 9:

e/ Viết cha số gồm 4 chữ số phân chia không còn mang đến 2 cùng 5:

h/ Viết ba số tất cả 3 chữ số phân tách không còn mang đến 2 và 3:

i/ Viết tía số bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang đến 2; 3; 5 cùng 9:

DẠNG 9: BÀI TẬPhường VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần vẫn to lớn màu cho mỗi hình sau:

Bài 2. Viết dưới dạng phân số các tmùi hương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số dưới đây bên dưới dạng tmùi hương và tính tmùi hương theo mẫu:

Bài 4. Viết mỗi số sau dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số cùng với 1:

Phân số có tử số to hơn mẫu mã số thì phân số to hơn 1

Phân số bao gồm tử số bé hơn mẫu mã số thì phân số nhỏ nhiều hơn 1

Phân số bao gồm tử số bằng chủng loại số thì phân số bằng 1Bài 6. Rút gọn những phân số sau:

Vận dụng dấu hiệu phân chia hết mang lại 2, 3, 5, 9 để rút gọn những phân số

Bài 8. Rút gọn các phân số:

Bài 9. Rút gọn các phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập gồm 35 học viên, trong những số đó số 3/5 học xếp một số loại khá. Tính số học viên xếp các loại tương đối của lớp đó.

Bài 2. Một sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều lâu năm. Tính chu vi và mặc tích của Sảnh trường kia.

Bài 3. Lớp 4A tất cả 16 học sinh nam giới với số học sinh phái nữ bởi 9/8 số học sinh phái mạnh. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3/5 chiều lâu năm. Tính chu vi và mặc tích của Sảnh trường đó.

Bài 5. Một siêu thị bao gồm 50 kilogam đường. Buổi sáng sủa cung cấp 10 kilogam đường, giờ chiều bán 3/8 số con đường còn lại. Hỏi cả nhì buổi shop buôn bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đường trường đoản cú nhà anh Hải cho thị làng lâu năm 15km. Anh Hải đi từ bỏ đơn vị ra thị thôn, Khi đi được 2/5 quãng mặt đường thì dừng lại nghỉ ngơi một cơ hội. Hỏi anh Hải còn yêu cầu đi tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

Bài 7. Có một kho cất xăng. Lần đầu bạn ta lôi ra 32 850 lít xăng, lần sau lôi ra bởi 1/3 lần đầu. Hỏi lúc đầu trong kho bao gồm từng nào lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a và b là a : b xuất xắc (b khác 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a với b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong vỏ hộp gồm 2 cây viết đỏ cùng 8 cây viết xanh.

a/ Viết tỉ sô của số bút đỏ cùng sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây viết xanh cùng số cây viết đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây bút đỏ cùng số cây bút vào hộp

d/ Viết tỉ số của số bút xanh với số cây bút vào hộp

Bài 3. Trong một nhóm gồm 5 các bạn trai và 6 nữ giới.

a/ Viết tỉ số các bạn trai và số các bạn cả tổ

b/ Viết tỉ số bạn gái cùng số bạn cả tổ

Bài 4. Trên bến bãi cỏ có trăng tròn nhỏ trườn cùng số trâu bởi 1/4 số trườn. Hỏi trên kho bãi cỏ có mấy bé trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài toán:

- Bước 1: Vẽ sơ đồ

- Bước 2: Tìm tổng sô phần bằng nhau

- Bước 3: Tìm số phệ, số bé

Bài 1. Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm hai số đó.

Bài 2. An với Bình gồm 25 quyển vsinh hoạt. Số vở của An bằng 2/3 số vsống của Bình. Hỏi mỗi các bạn có từng nào quyển vở?

Bài 3. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của nhị số là 2/7 . Tìm nhị số đó.

Bài 4. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong những số đó số thóc sống kho trước tiên bằng 3/2 số thóc sinh sống kho lắp thêm hai. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhị số là số lớn số 1 bao gồm nhị chữ số. Tỉ số của nhị số là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 6. Tổng của hai số là 198. Tỉ số của hai số là 3/8 . Tìm hai số kia.

Bài 7. Một người sẽ bán được 280 quả cam và quýt, trong các số đó số cam bởi 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Bài 8. Lớp 4A và lớp 4B tdragon được 330 cây. Lớp 4A bao gồm 34 học sinh, lớp 4B bao gồm 32 học viên. Hỏi mỗi lớp tLong được bao nhiêu cây, hiểu được từng học sinh đầy đủ tdragon được số lượng kilomet hệt nhau.

Bài 9. Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 350 m, chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều nhiều năm. Tìm chiều dài, chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

Bài 10. Một sợ hãi dây rất dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất lâu năm cấp 3 lần đoạn thứ nhị. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 11. Một đội học sinh bao gồm 12 các bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số nữ giới. Hỏi nhóm kia gồm mấy các bạn trai, mấy các bạn gái?

Bài 12. Tổng của nhị số là 72. Tìm hai số kia, biết rằng ví như số lớn giảm 5 lần thì được số bé nhỏ.

Bài 13. Hai số bao gồm tổng bằng 1080. Tìm nhì số đó, hiểu được cấp 7 lần số thứ nhất thì được số sản phẩm công nghệ nhì.

Bài 14. Một hình chữ nhật gồm chu vi là 250m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều dài. Tìm diện tích S của hình đó.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài bác toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Bước 2: Tìm hiệu sô phần bằng nhau

- Bước 3: Tìm số lớn, số bé

Bài 1. Hiệu của nhì số là 24. Tỉ số của hai số là 3/5 . Tìm hai số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng của hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài bởi 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số thứ nhất kém nhẹm số máy hai là 123. Tỉ số của nhì số là 2/5 . Tìm hai số kia.

Bài 4. Mẹ rộng con 25 tuổi. Tuổi nhỏ bằng 2/7 tuổi người mẹ. Tính tuổi của mọi cá nhân.

Bài 5. Hiệu của nhị số ngay số nhỏ nhắn duy nhất tất cả tía chữ số. Tỉ số của hai số là 9/5. Tìm nhì số đó

Bài 6. Hiệu của hai số là 85. Tỉ số của hai số chính là 3/8. Tìm hai số kia.

Bài 7. Người ta cần sử dụng số bóng đèn màu nhiều hơn số đèn điện Trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn từng một số loại, hiểu được số bóng đèn màu bởi 5/3 số bóng đèn Trắng.

Bài 8. Lớp 4A gồm 35 học viên với lớp 4B có 33 học viên thuộc tđắm đuối gia tdragon cây. Lớp 4A tdragon nhiều hơn thế lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây, hiểu được mỗi học viên đều tLong số km hệt nhau.

Bài 9. Hiệu của hai số là 30. Số trước tiên gấp 3 lần số máy nhì. Tìm hai số kia.

Bài 10. Số đầu tiên hơn số thứ nhị là 60. Nếu số trước tiên vội lên 5 lần thì được số thứ nhì. Tìm nhì số kia.

Bài 11. Một shop có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, hiểu được số gạo nếp bởi 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12.

Xem thêm: Bài 12 : Phong Trào Dân Tộc Dân Chủ Ở Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1925

Hiệu của nhì số 738. Tìm nhì số đó, hiểu được số đầu tiên sút 10 lần thì được số thiết bị nhị.