CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH LỚP 3

  -  

Nằm trong chương trình toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai phép tính là một dạng toán khó, đòi hỏi tư duy cao của trẻ. Hãy cùng pgdtxhoangmai.edu.vn tìm hiểu về dạng toán này nhé!Toán lớp 3 bài toán giải bằng hai phép tính là một dạng toán khó trong chương trình tiểu học, đòi hỏi trẻ cần thực hiện hai phép tính mới có thể tìm ra kết quả chính xác.

Bạn đang xem: Các bài toán giải bằng hai phép tính lớp 3

1. Dạng 1: Bài toán giải bằng hai phép tính chứa dữ liệu “nhiều hơn”, “ít hơn”

1.1. Giới thiệu dạng toán

Toán lớp 3 giải bằng hai phép tính chứa dữ liệu “nhiều hơn”, “ít hơn” là dạng toán mà đề bài nêu cho biết giá trị của một đại lượng nào đó nhiều hơn hoặc ít hơn đại lượng đã biết và yêu cầu tính tổng hoặc hiệu hai đại lượng.

1.2. Phương pháp giải

*

*

Ví dụ:

Một chuồng gà có 30 con gà mái, số gà trống ít hơn số gà mái 12 con gà. Hỏi chuồng gà có bao nhiêu con?

Tóm tắt:

*

Bài giải:

Số gà trống trong chuồng là:

30 - 12 = 18 (con gà)

Tổng số gà trong chuồng là:

30 + 18 = 48 (con gà)

Đáp số 48 con gà.

1.3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Chiếc cốc thứ nhất đựng được 250ml nước, chiếc cốc thứ 2 đựng được nhiều hơn chiếc cốc thứ nhất 150ml nước. Hỏi tổng số nước hai cốc đựng được là bao nhiêu?

Bài 2: Lớp 3A trồng được 20 cây, lớp 3B trồng được ít hơn lớp 3A 5 cây. Hỏi tổng số cây hai lớp trồng được?

Bài 3: Hôm nay nhà Nga thu hoạch được 40kg cam ít hơn số cam thu được ngày hôm qua 25kg. Hỏi tổng số cam thu được trong hai ngày là bao nhiêu?

Bài 4: Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài 2km gần hơn quãng đường từ nhà Yến đến trường 3km. Hỏi độ dài quãng đường từ nhà Nam đến nhà Yến biết nhà Nam, trường học và nhà Yến nằm trên một đường thẳng.

Bài 5: Mảnh vườn A có chu vi 125m, mảnh vườn B có chu vi lớn hơn mảnh vườn A 50m. Hỏi tổng chu vi hai mảnh vườn là.

1.4. Trả lời

Bài 1:

Tóm tắt:

*

Chiếc cốc thứ 2 đựng được số nước là:

250 + 150 = 400 (ml)

Tổng số nước hai cốc đựng được là:

250 + 400 = 650 (ml)

Đáp số: 650ml

Bài 2:

Số cây lớp 3B trồng được là:

20 - 5 = 15 (cây)

Tổng số cây 2 lớp trồng được là:

20 + 15 = 35 (cây)

Đáp số: 35 cây

Bài 3:

Tóm tắt:

*

Số cam nhà Nga thu hoạch được trong ngày hôm qua là:

40 + 25 = 65 (kg)

Tổng số cam nhà Nga thu được trong hai ngày là:

40 + 65 = 105 (kg)

Đáp số: 105kg

Bài 4:

Tóm tắt:

*

Quãng đường từ nhà Yến đến trường là:

2 + 3 = 5 (km)

Quãng đường từ nhà Nam đến nhà Yến là:

5 + 2 = 7 (km)

Đáp số: 7km

Bài 5:

Tóm tắt:

*

Chu vi mảnh vườn B là:

125 + 50 = 175 (m)

Tổng chu vi 2 mảnh vườn là:

125 + 175 = 300 (m)

Đáp số: 300m

2. Dạng 2: Toán lớp 3 bài toán giải bằng hai phép tính chứa dữ liệu “giảm đi một số lần”, “gấp lên một số lần”

2.1. Giới thiệu dạng toán

Toán lớp 3 giải bằng hai phép tính chứa dữ liệu “giảm đi một số lần”, “gấp lên một số lần” là các bài toán cho biết một đại lượng, đại lượng chưa biết bằng đại lượng đã biết gấp lên một số lần hoặc giảm đi một số lần và yêu cầu tính tổng hoặc hiệu hai đại lượng trên.

Xem thêm: Thực Hành Về Sử Dụng Một Số Kiểu Câu Trong Văn Bản, Soạn Bài (Chi Tiết)

2.2. Phương pháp giải

*

*

Ví dụ:

Bạn An có 20 quyển vở, số vở của Vân bằng số vở của An giảm đi 2 lần. Hỏi tổng số vở của 2 bạn An và Vân là bao nhiêu?

Tóm tắt:

*

Bài giải:

Số vở của Vân là:

20 : 2 = 10 (quyển)

Tổng số vở của hai bậc An và Vân là:

20 + 10 = 30 (quyển)

Đáp số 30 quyển vở.

2.3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Một thùng đựng 84 lít dầu, người ta đã lấy ra 1/3 số lít dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Một cửa hàng có 570 chiếc cốc, cửa hàng đã bán 1/5 số cốc đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu chiếc cốc?

Bài 3: Lớp 3A trồng được 22 cây, lớp 3B trồng được gấp 3 lần số cây của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 4: Hộp thứ nhất có 15 viên kẹo, số kẹo ở hộp thứ hai gấp 3 lần số kẹo ở hộp thứ nhất. Hỏi hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên kẹo?

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 48kg đường, buổi chiều bán số đường bằng số đường buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường?

2.4. Trả lời

Bài 1:

Tóm tắt:

*

Người ta đã lấy số lít dầu là:

84 : 3 = 28 (l)

Trong thùng còn lại số lít dầu là:

84 - 28 = 56 (l)

Đáp số: 56 lít dầu.

Bài 2:

Tóm tắt:

*

Số cốc cửa hàng đã bán là:

570 : 5 = 114 (cốc)

Số cốc còn lại của cửa hàng là:

570 - 114 = 456 (cốc)

Đáp số: 456 cốc.

Bài 3:

Tóm tắt:

*

Lớp 3B trồng được số cây là:

22 x 3 = 66 (cây)

Tổng số cây hai lớp trồng được là:

22 + 66 = 88 (cây)

Đáp số: 88 cây.

Xem thêm: Tả Ngôi Nhà Của Em Lớp 5 Hay Nhat, Tả Ngôi Nhà Em Đang Ở

Bài 4:

Tóm tắt:

*

Số kẹo ở hộp thứ 2 là:

15 x 3 = 45 (viên kẹo)

Hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất số viên kẹo là:

45 - 15 = 30 (viên kẹo)

Đáp số: 30 viên kẹo

Bài 5:

Tóm tắt:

*

Số đường cửa hàng bán được vào buổi chiều là:

48 : 2 = 24 (kg)

Cả ngày cửa hàng bán được số đường là:

48 + 24 = 72 (kg)

Đáp số: 72 kg.

Toán lớp 3 bài toán giải bằng hai phép tính không còn khó khăn nếu trẻ được học kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, đừng quên cho trẻ tham khảo các bài giảng tại pgdtxhoangmai.edu.vn nhé!