BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CÓ ĐÁP ÁN

  -  

TẢI XUỐNG PDF

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập tự luận về cấu tạo nguyên tử

Câu 1:

a, Hãy sắp xếp các nguyên tử và ion sau theo chiều tăng của số electron độc thân và giải thích: Mg(z = 12), P(z = 15), Cr (z= 24), S(z = 16), K(z = 19), Fe3+(z = 26), Fe(z = 26)

b. Hợp chất ion A được tạo nên từ cation M2+ và anion X2-. Trong phân tử A tổng số hạt proton, nơtron và electron là 84 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Số hạt mang điện trong M2+ nhiều hơn trong X2-là 20 hạt. Xác định số khối, số hiệu nguyên tử của M, X và công thức phân tử của A.

Bạn đang xem: Bài tập về cấu tạo nguyên tử có đáp án

Bài giải:

a) Xác định số e độc thân của các nguyên tử và ion bằng cách biểu diễn các e trên obitan nguyên tử:

Thứ tự: Mg, K, S, P, Fe, Fe3+, Cr

b) Hợp chất A được tạo thành từ cation M2+ và anion X2- nên có CTPT là MX Giả sử số proton và số electron của M và X trong A lần lượt là z1, n1 và z2, n2

Theo đề bài ta có hệ pt:

2z1 + n1 + 2z2 + n2 = 84

2z1 + 2z2 – (n1+ n2) = 28

2z2 – 2 – ( 2z1 + 2) = 20

z1 = 20, n1 = 20, z2 = 8, n2 = 8

M là Ca : z= 20, A = 40

X là O: z= 8, A = 16

Câu 2:

1) Chất X có công thức phân tử ABC ( với A, B, C là kí hiệu của 3 nguyên tố). Tổng số hạt mang điện và không

mang điện trong phân tử X là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, hiệu số khối

giữa B và C gấp 10 lần số khối của A, tổng số khối của B và C gấp 27 lần số khối của A.

a) Tìm công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo, công thức electron của X.

b) So sánh có giải thích tính axit của các chất: ABC, ABC2, ABC3, ABC4.

Xem thêm: Bài Tập Hay Về Câu Ghép Lớp 8, Bài Tập Về Câu Ghép Lớp 5 Có Đáp Án

2) Tại sao nguyên tố Hidro được xếp vào vị trí nhóm IA và cũng có thể xếp vào nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

Bài giải:

1) Tổng số hạt mang điện và không mang điện trong phân tử X là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22,

ZA + ZB + ZC = 26 (*) ,

NA + NB + NC = 30

vậy tổng số khối là 56

Ta có hệ AA + AB + AC = 56AB – AC = 10

AB + AC = 27

Giải hệ được AA = 2 => A là H (z=1)AC = 17, từ đk bền của nguyên tử 1≤ N/Z ≤1,5 => C là O ( z=8) hoặc N ( z=7)a) X là HClO

CTCT H-O-Cl O, Ct electron:

b) Tính axit: HClO Bài tập trắc nghiệm về cấu tạo nguyên tử

Câu 1: Cation R+ có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc:

A. Chu kỳ 2, nhóm VI A

B. Chu kỳ 4, nhóm I A

C. Chu kỳ 3, nhóm I A

D. Chu kỳ 4, nhóm VI A

Câu 2: Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kỳ 5 có số lớp e trong nguyên tử là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 4 là:

A. 8 và 18

B. 18 và 8

C. 8 và 8

D. 18 và 18

Câu 4: Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng HTTH là:

A. Chu kỳ 3, nhóm VI A

B. Chu kỳ 4, nhóm VI B

C. Chu kỳ 4, nhóm VIII A

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng HTTH. Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng HTTH.

Xem thêm: Tính Thể Tích Khối Bát Diện Đều Cạnh A, Thể Tích Của Khối Tứ Diện Đều Cạnh A Bằng

A. Chu kỳ 4, nhóm II A

B. Chu kỳ 3, nhóm III A

C. Chu kỳ 2, nhóm III A

D. Chu kỳ 3, nhóm VII A

Câu 6: Cặp nguyên tố nào có độ âm điện khác nhau nhất?

A. B và C

B. Li và I

C. K và Cl

D. Se và S

Câu 7: Nguyên tố nào có tính chất giống nhất với phốtpho?

A. Si

B. S

C. As

D. Sb

Câu 8: Cặp nào gồm những nguyên tố có tính hóa học giống nhau nhất?

A. B và N

B. Li và K

C. Mg và Al

D. S và Cl

Câu 9: Trong một chu kỳ của bảng HTTH, khi đi từ trái sàng phải thì:

A. Năng lượng ion hóa giảm dần

B. Bán kính nguyên tử giảm dần

C. Độ âm điện giảm dần

D. Ái lực electron tăng dần

Câu 10: Các kim loại hoạt động nhất trong bảng HTTH có:

A. Bán kính lớn và độ âm điện cao

B. Bán kính nhỏ và độ âm điện thấp

C. Bán kính nhỏ và năng lượng ion hóa thấp

D. Bán kính lớn và năng lượng ion hóa thấp

Câu 11: Nguyên tố R, hợp chất khí với Hydro có công thức RH3, công thức của oxit cao nhất là:

A. R2O

B. R2O3

C. R2O2

D. R2O5

Trên đây là những bài tập đặc trưng nhất về cấu tạo nguyên tử. Chúc các bạn thành công với những bài tập trong tài liệu. Ghi nhớ rằng, điểm số bạn quyết định rất lớn thông qua những tài liệu mà bạn đang làm ở hiện tại nhé.

Tham khảo thêm

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD

2. https://www.youtube.com/watch?v=U-wYw7d_BHI

(Bài tập cấu tạo nguyên tử cực hay)*

Nguyễn Tấn Linh

Giảng Viên

"Website được tạo ra với mục đích chia sẻ tài liệu các môn học, phục vụ cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh trong quá trình học tập, giảng dạy. Mang sứ mệnh tạo nên một thư viện tài liệu đầy đủ nhất, có ích nhất và hoàn toàn miễn phí. +) Các tài liệu theo chuyên đề +) Các đề thi của các trường THPT, THCS trên cả nước +) Các giáo án tiêu biểu của các thầy cô +) Các tin tức liên quan đến các kì thi chuyển cấp, thi đại học. +) Tra cứu điểm thi THPT quốc gia +) Tra cứu điểm thi vào lớp 10, thi chuyển cấp"