TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 5

  -  

Quý khách hàng sẽ coi bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng cài ngay bản tương đối đầy đủ của tư liệu trên phía trên (1trăng tròn.51 KB, 9 trang )


BÀI TẬPhường

TIẾNG ANH LỚP.. 4

THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: CAN YOU SWIM?

Complete the word. 1. GUI_AR

a. Tb. Bc. Rd. S

2. P_ANOa. R

b. Ic. Od. E

3. V_LLEYBA_La. E/ L


7. Mai: Can you cook?Lan: __________a. No, I don’tb. Yes, I canc. No, I cvà. Yes, I cann’t

8. ____________? – My sister can sing well.a. What vì chưng you do?

b. What is the date today?c. Can you sing?

d. What can your sister do?9. Nga: Can you ride a horse?Anh: No, I ____________a. Am


d. can play the

11. They can _______ football well.a. Plays

b. Playc. Playingd. To play

12. Can you sing ________ Chinese song?a. A

b. Anc. Thed. /


b. Can you ride a horse?c. What can your friends do?d. What vì chưng you like lớn do?

14. What subjects vì chưng you like? – ________a. I can speak English

b. I lượt thích Mathsc. No, I don’td. Yes, I do

15. _________ televisions are there in the room?a. How much

b. How likec. How manyd. What can

Find the mistake in each sentences. 16. I likes playing the piano, table tennis.a. Likes


c. The

d. Table tennis

17. Can he plays the guitar?a. Can

b. Thec. Playsd. He

18. She does can not drive a oto.a. Can

b. Ac. Drived. Does

19. Nga, Lan & Ngoc is playing chess.a. And


đôi mươi. Can Miss Tam sing a English song?a. A

b. Singc. Cand. Song

21. Today is Sunday. He not go to school.a. Is

b. Not goc. Today To

Translate inlớn English.

22. Bố tớ rất có thể nấu ăn cơm. Bố bạn cũng có thể nấu ăn cơm không?a. My mother can cook. Can your mother cook?


b. Parrot can speak but it can not swim.c. Parrot can speak but it not can swyên ổn.d. Parrot can speak and it can not swim.24. Tiết học tập toán thù tiếp theo sau là vào ngày vật dụng tứ.a. The next English lesson is on Wednesday.b. Next Maths is on Wednesday.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 5

c. The next Maths is on Wednesday.d. The next Maths is in Wednesday.

25. Anh trai của chúng ta cũng có thể hát một bài bác hát tiếng anh không?a. Can your brother sing a English song?

b. Can your brother sings an English song?c. Can your brother sings a English song?d. Can your brother sing an English song?26. Hôm nay là ngày 6 tháng 9.

Xem thêm: Bài Thực Hành Số 5 Hóa Học 10, Giải Hóa 10 Bài 35: Bài Thực Hành Số 5

a. Today is the sixth of September.


27. Linda hoàn toàn có thể tơ color được một nhỏ chăn.a. Lindomain authority cans paint a pyeo hẹp.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 10 Bài 8, Mẫu Báo Cáo Thực Hành Vật Lí Bài 8

b. Linda can paint a pythuôn.c. Lindomain authority can paints a pykhiêm tốn.d. Lindomain authority cans paints a pykhông lớn.Odd one out.

28. a. Football b. Table tennis c. Basketball d. Guitar

29. a. Swyên ổn b. Skate c. Climb d. Book

30. a.Run b. Piano c. Guitar d. Song

ĐÁP ÁN

1 - b 2 - a 3 - d 4 - a 5 - c 6 - c 7 - b 8 - d 9 - c 10 - a

11 - b 12 - a 13 - d 14 - b 15 - c 16 - a 17 - c 18 - d 19 - b 20 - a

21 - b 22 - d 23 - b 24 - c 25 - d 26 - a 27 - b 28 - d 29 - d 30 - a


Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây:

bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao:

https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến:


Anh lớp 4 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4 o: https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi n: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4

Tài liệu liên quan


*
Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 8 đề 4 3 1 45
*
Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 8 đề 15 5 910 30
*
Đề khám nghiệm Tiếng Anh lớp 8 đề 16 3 884 39
*
DE KIEM TRA TIENG ANH HKII LOP 4 2 582 10
*
Đề soát sổ giờ đồng hồ anh lớp 8 - phần 4 pot 4 926 3
*
De kiem tra dai so 7chuong 4 ma tran MOI teo dap an 4 547 0
*
kiem tra 1 tiet chuong 4 10 nang cao (tất cả câu trả lời -hay) 3 941 1
*
de kiem tra tieng anh lop 4 2 749 4
*
17 ĐỀ KIỂM TRA THỬ TOÁN LỚP 10 HỌC KỲ II CÓ ĐÁP ÁN 55 560 0
*
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚPhường 10 - SỐ 4 3 907 19
*


Tài liệu các bạn search tìm vẫn sẵn sàng download về


(10.73 KB - 9 trang) - Tải Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim? - những bài tập Unit 5 lớp 4 Can you swim? tất cả giải đáp
Tải phiên bản tương đối đầy đủ tức thì
×