BÀI TẬP NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC LỚP 8

  -  

Chuim đề Tân oán học lớp 8: Nhân solo thức cùng với nhiều thức được pgdtxhoangmai.edu.vn xem thêm thông tin với trình làng tới các bạn học viên cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tư liệu sẽ giúp đỡ các bạn học viên học tập xuất sắc môn Toán thù học lớp 8 công dụng rộng. Mời các bạn tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Bài tập nhân đơn thức với đa thức lớp 8


A. Lý thuyết

1. Quy tắc nhân đối kháng thức với đa thức

Muốn nhân một 1-1 thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích cùng nhau.

Công thức: Cho A, B, C, D là các solo thức ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD

2. Nhắc lại những phép tính về lũy vượt.


ví dụ như 1: Thực hiện nay các phép tính sau:

a, - 2x3 y(2x2 -3y + 5yz)

b, (- 2x3)(x2 + 5x - 1/2)

Hướng dẫn:

a) Ta có: - 2x3 y( 2x2 -3y + 5yz ) = (- 2x3y) .2x2 - (- 2x3y) .3y + (- 2x3y) .5yz

= - 4x5y + 6x3y2 - 10x3y2z

b) Ta có: (- 2x3)(x2 + 5x - 1/2) = (- 2x3) .x2 + (- 2x3) .5x - (- 2x3) .1/2

= - 2x5 - 10x4 + x3.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Giá trị của biểu thức A = x(2x + 3) - 4(x + 1) - 2x(x - 1/2) là?

A. x +1 B. 4 C. - 4 D. 1 -x


Ta có A = x( 2x + 3) - 4( x + 1) - 2x( x - 1/2)

= (2x .x + 3 .x) - (4 .x + 4 .1) - (2x .x - 50% .2x)

= 2x2 + 3x - 4x - 4 - 2x2 + x = - 4

Chọn câu trả lời C.


Bài 2: Chọn câu trả lời đúng (2x3 - 3xy + 12x)(- 1/6xy) bằng?

A. - 1/3x4y + 12x2y2 - 2xy2

B. - 1/3x4y + 12x2y2 + 2xy2

C. - 1/3x4y + 12x2y2 - 2x2y3

D. - 1/3x4y + 12x2y2 - 2x2y


Ta có: (2x3 - 3xy + 12x)(- 1/6xy) = (- 1/6xy).2x3 - 3xy(- 1/6xy) + 12x(- 1/6xy)

= - 1/3x4y + 1/2x2y2 - 2x2y

Chọn lời giải D.


Bài 4: Kết quả như thế nào tiếp sau đây đúng với biểu thức A = 2/5xy(x2y -5x + 10y)?

A. 2/5x3y2 + xy2 + 2x2y.

B. 2/5x3y2 - 2x2y + 2xy2.

C. 2/5x3y2 - 2x2y + 4xy2.

D. 2/5x3y2 - 2x2y - 2xy2.


Ta có: A = 2/5xy( x2y -5x + 10y ) = 2/5xy .x2y - 2/5xy .5x + 2/5xy .10y

= 2/5x3y2 - 2x2y + 4xy2.

Xem thêm: Mỹ Thuật Lớp 4 - Tranh Phong Cảnh Quê Hương Học Sinh Vẽ Mộc Mạc

Chọn đáp án C.


Bài 5: Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu 2x(x + 3) + 2(x + 3) = 0 là?

A. x = -3 hoặc x =1

B. x =3 hoặc x = -1

C. x = -3 hoặc x = -1

D. x =1 hoặc x = 3


Ta tất cả 2x(x + 3) + 2(x + 3) = 0 ⇔ (x + 3)(2x + 2) = 0

Chọn giải đáp C.


II. Những bài tập từ bỏ luận

Bài 1: Trong những lời giải sau đây, giải đáp làm sao đúng, đáp án nào không đúng ?

A. 3x .(5x2 - 2x + 1) = 15x3 - 6x2 - 3x.

B. (x2 + 2xy - 3).(- xy) = - xy3 - 2x2y2 + 3xy.

C. - 5x3(2x2 + 3x - 5) = - 10x5 - 15x4 + 25x3.

D. (- 2x2 + 3/4y2 - 7xy) .(- 4x2y2) = 8x4y2 + 3xy4 + 28x2y3.


Hướng dẫn:

+ Ta có: 3x.(5x2 - 2x + 1) = 3x.5x2 - 3x.2x + 3x.1

= 15x3 - 6x2 + 3x ⇒ Đáp án A không nên.

+ Ta bao gồm (x2 + 2xy - 3).(- xy) = x2.(- xy) + 2xy.(- xy) - 3.(- xy)

= - x3y - 2x2y2 + 3xy ⇒ Đáp án B đúng.

+ Ta bao gồm - 5x3(2x2 + 3x - 5) = - 5x3.2x2 - 5x3.3x - 5x3.(- 5)

= - 10x5 - 15x4 + 25x3 ⇒ Đáp án C đúng.

+ Ta có (- 2x2 + 3/4y2 - 7xy).(- 4x2y2) = - 2x2.(- 4x2y2) + 3/4y2.(- 4x2y2) - 7xy.(- 4x2y2)

= 8x4y2 - 3x2y4 + 28x3y3 ⇒ Đáp án D không đúng.

Bài 2: Tìm x biết

a, 4(18 - 5x) - 12(3x - 7) = 15(2x - 16) - 6(x + 14)

b, 2(5x - 8) - 3(4x - 5) = 4(3x - 4) + 11.

Hướng dẫn:

a) Ta có 4(18 - 5x) - 12(3x - 7) = 15(2x - 16) - 6(x + 14)

⇔ 4.18 - 4.5x - 12.3x - 12.(- 7) = 15.2x - 15.16 - 6.x - 6.14

⇔ 156 - 56x = 24x - 324 ⇔ 56x + 24x = 156 + 324

⇔ 80x = 480 ⇔ x = 6.

Vậy quý hiếm x buộc phải tìm kiếm là x = 6.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Và Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp, Giải Bài Tập Công Nghệ 10

b) Ta có 2(5x - 8) - 3(4x - 5) = 4(3x - 4) + 11

⇔ 2.5x - 2.8 - 3.4x - 3.(- 5) = 4.3x - 4.4 + 11

⇔ - 2x - 1 = 12x - 5 ⇔ 12x + 2x = - 1 + 5

⇔ 14x = 4 ⇔ x = 2/7.

Vậy quý hiếm x đề xuất tìm kiếm là x = 2/7

Trên trên đây pgdtxhoangmai.edu.vn vẫn giới thiệu tới chúng ta triết lý môn Toán thù học tập 8: Nhân đơn thức cùng với nhiều thức. Để có tác dụng cao hơn trong tiếp thu kiến thức, pgdtxhoangmai.edu.vn xin ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Chulặng đề Tân oán học 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Giải VBT Toán lớp 8 nhưng pgdtxhoangmai.edu.vn tổng hợp và ra mắt tới chúng ta đọc