Bài tập: các phép tính với số thập phân

  -  

Phép cộng số thập phân

các bài tập luyện Toán thù lớp 5: Phxay cùng số thập phân bao gồm giải đáp cụ thể mang lại từng bài bác tập giúp những em học sinh luyện tập những dạng bài tập tính cùng nhị tốt nhiều số thập phân, củng rứa kĩ năng giải Toán thù chương thơm 2 Tân oán 5. Mời những em học sinh cùng xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập: các phép tính với số thập phân


Giải bài bác tập trang 50, 51 SGK Tân oán 5: Cộng nhì số thập phân

Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán thù 5: Tổng những số thập phân


Những bài tập Toán lớp 5: Phép cùng số thập phân

Câu 1:

Tính:

*

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 35,88 + 19,36

b) 81,625 + 147, 307

c) 539,6 + 73,945

d) 247,06 + 316, 492


Câu 3:

Tính:

a) 8,32 + 14,6 + 5,24

b) 24,9 + 57,36 + 5,45

c) 8,9 + 9,3 + 4,7 + 5

d) 324, 8 + 66,7 + 208,4

Câu 4:

Tính chu vi của hình tam giác bao gồm độ lâu năm các cạnh theo lần lượt là:

6,8 cm; 10,5 cm; 7,9 cm

Câu 5:

Một dòng Sảnh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 86,7 m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 21,6 m. Tính chu vi của mẫu sân đó.

Câu 6:

Viết chữ phù hợp vào nơi chấm:

a + b = … + a

(a + b ) + ….. = a + ( … + c)

a + 0= 0 + …. = ….

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 165 Sgk Toán 5, Giải Toán Lớp 5 Trang 165, Luyện Tập

Câu 7:

Tính bằng cách thuận lợi nhất:

a) 25,7 + 9, 48 + 14,3

b) 8,24 + 3,69 + 2,31

c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4

d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08

e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5

Câu 8:

Điền dấu >,

Tìm số trung bình cùng của các số sau:

a) 26,45 ; 45,12 với 12, 43

b) 12,7 ; 19,99; 45,24 cùng 38, 07.

Câu 11:

Bốn bạn: Hiền, My, Hưng, Thịnh khối lượng lần lượt là:

32,2 kg; 35 kg; 31,55 kg; 36,25 kg.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9 : Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng

Hỏi vừa phải từng các bạn khối lượng bao nhiêu ki - lô-gam?

Câu 12:

Có 3 thùng đựng dầu. Thùng trước tiên có 10,5 l, thùng trang bị nhị có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lkhông nhiều dầu sinh hoạt thùng thiết bị ba bởi trung bình cộng của số lít dầu trong nhì thùng dầu. Hỏi cả cha thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Câu 13:

Hình tam giác ABC có tổng dộ lâu năm của cạnh AB với BC là 9,1 cm; tổng độ nhiều năm cạnh BC với AC là 10,5 cm; tổng độ nhiều năm cạnh AC cùng AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Đáp án các bài luyện tập Toán lớp 5: Phxay cộng số thập phân

Câu 1:

*

Câu 2:

Kết quả:

a) 35,88 + 19,36 = 55,24

b) 81,625 + 147, 307 = 228,932

c) 539,6 + 73,945 = 613,545

d) 247,06 + 316, 492 = 563,552

Câu 3:

a) 8,32 + 14,6 + 5,24 = 22,92 + 5,24 = 28,16. Làm tương tự các phần khác ta có: