Bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

  -  
*
Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào - trang 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 10.

Bạn đang xem: Bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống


*
Quan sát hình 1 và giải thích các khái niệm cơ bản - trang 6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 10.


*
Câu 1 trang 9 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 10. Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Xem thêm: Tuyển Chọn Bài Tập Về Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết


*
Bài 2 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 10. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

Xem thêm: Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật Có Hoa, Sinh Sản Hữu Tính


*
Bài 3 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.


*
Bài 4 trang 9 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 9 SGK Sinh học 10. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdtxhoangmai.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.