TOÁN LỚP 7 BÀI CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ

  -  

Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN tân oán 7 tập 1 trang 9. Phần bên dưới sẽ chỉ dẫn trả lời với giải đáp những câu hỏi vào bài học kinh nghiệm. Cách chế biến chi tiết, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng các em học viên cầm giỏi kỹ năng bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt hễ khởi động

1. Bạn nói đúng tuyệt sai?

Mọi số hữu tỉ đầy đủ viết được bên dưới dạng phân số $fracab$ cùng với a, b $in$ Z; b $ eq$ 0.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

Trả lời: 

Quý Khách nói đúng. Vì số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $fracab$ cùng với a, b $in$ Z; b $ eq$ 0.

2. Lập những số hữu tỉ bằng nhau

Sử dụng những số sau để tạo nên thành các số hữu tỉ bởi nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ đều bằng nhau là: $frac24$ cùng $frac36$; $frac42$ và $frac63$; $frac23$ cùng $frac46$; $frac64$ và $frac32$.

B. Hoạt động hình thành con kiến thức

1. "Tìm phần thưởng toán học tập gắng giới"

Điền tác dụng những phxay tính phù hợp vào địa điểm chnóng sau đây. Sau kia viết các chữ khớp ứng cùng với các số kiếm được vào những ô vuông sống mặt hàng bên dưới cùng, em sẽ biết được tên của phần thưởng toán học tập nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu giành được vào năm 2010.

Xem thêm: Sự Tạo Thành Nước Tiểu Gồm Những Quá Trình Nào Chúng Diễn Ra Ở Đâu ?

S. $frac-139$ + $frac-152$ = ... E. $frac-69$ + $frac-1216$ = ... L. $frac-25$ - $frac-311$ = ...

F. $frac-512$ + 0,75 = ... I. 3,5 - $frac-27$ = ... D. $frac-34$ + 0 = ...

$frac13$ -1$frac512$ $frac-34$

      

$frac5314$ $frac-755$ $frac-7156$

Trả lời:

S. $frac-139$ + $frac-152$ = $frac-4156$ + $frac-3156$ = $frac(-4) + (-3)156$ = $frac-7156$

E. $frac-69$ + $frac-1216$ = $frac-23$ + $frac-34$ = $frac-812$ + $frac-912$ = $frac(-8) + (-9)12$ = $frac-1712$ = -1$frac512$ 

L. $frac-25$ - $frac-311$ = $frac-2255$ - $frac-1555$ = $frac(-22) - (-15)55$ = $frac-755$

F. $frac-512$ + 0,75 = $frac-512$ + $frac34$ = $frac-512$ + $frac912$ = $frac(-5) + 912$ = $frac412$ = $frac13$

I. 3,5 - $frac-27$ = $frac72$ - $frac-27$ = $frac4914$ - $frac-414$ = $frac49 - (-4)14$ = $frac5314$

D. $frac-34$ + 0 = $frac-34$

Như vậy, giải thưởng toán học mà GS Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

Xem thêm: Hai Anh Em Và Ba Con Yêu Tinh, Truyện Cổ Tích Hai Anh Em Và Con Chó Đá

2. Tìm x, biết: x - $frac12$ = -$frac23$; $frac27$ - x = - $frac34$. 

Trả lời:

x - $frac12$ = -$frac23$ $Rightarrow$ x = -$frac23$ + $frac12$ $Rightarrow$ x = -$frac46$ + $frac36$ $Rightarrow$ x = $frac-4 + 36$ $Rightarrow$ x = $frac-16$;

$frac27$ - x = - $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac27$ + $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac828$ + $frac2128$ $Rightarrow$ x = $frac8 + 2128$ $Rightarrow$ x = $frac2928$.