Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4 At School

  -  

Phần sau sẽ giúp bạn học luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe nói gọi viết liên quan mang lại chủ đề của unit 4 và củng thay ngữ pháp về phong thái hỏi thời gian, môn học cùng thì hiện thời tiếp nối. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A - Schedules

1. Listen & repeat (Nghe và lặp lại)

It’s seven o’clochồng. (Bây giờ là 7 giờ đồng hồ.) It’s four fifteen./ It’s a quarter past four. (Bây giờ 4 tiếng 15.) It’s five sầu twenty-five./It’s twenty-five sầu past five. (Bây tiếng là 5 giờ 25It’s eight thirty./ It’s half past eight. (Bây giờ đồng hồ là 8 tiếng 30)It’s nine forty./It’s twenty lớn ten. ( Bây tiếng là 9 giờ 40.) It’s one forty-five sầu./ It’s a quarter to lớn two. (Bây giờ đồng hồ là một trong giờ 45.)

Now practice saying the time with a partner (Thực hành nói giờ đồng hồ với chúng ta thuộc học)

A: What time is it? (Mấy giờ rồi?) B: It’s seven o’cloông chồng. (7 giờ)

2. Answer about you (Trả lời về chúng ta.)

Giải:

a) What time vày you get up? (Quý Khách dậy thời điểm mấy giờ?)=> I get up at 6 o’cloông xã.b) What time vì chưng classes start? (Lớp học ban đầu thời điểm mấy giờ?)=> Classes start at 7 o’clock.c) What time do they finish? (Chúng xong lúc mấy giờ?)=> They finish at eleven thirty (half past eleven)d) What time vì you have lunch? (Quý Khách nạp năng lượng trưa thời điểm mấy giờ?)=> 1 have lunch at eleven fourty-five (a quarter to twelve)e) What time vày you go khổng lồ bed? (Quý khách hàng đi ngủ cơ hội mấy giờ?)=> I go khổng lồ bed at 10 o’cloông xã.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 4 at school

3) Listen và write. Complete the schedule (Nghe và viết. Điền vào thời khoá biểu)

Giải:

Friday (thứ 6)

7.00

7.50

8.40

9.40

10.30

English (Tiếng Anh)

Geography (Địa lý)

Music (Âm nhạc)

Physics (Vật lý)

History (Lịch sử)

Saturday (vật dụng 7)

1.00

2.40

3.40

4.30

Physical Education (Giáo dục thể chất) 

Math (Toán)

English (Tiếng Anh)

Physics (Vật lý)

4. Look at the pictures. Ask & answer questions. (Nhìn vào hình. Hỏi với đáp)

a)

What is Lan doing? => Lan is studying Physics. What time does Lan have sầu her Physics class? => She has her Physics class at eight forty.

b)

What is Binh doing?=> He’s studying Geography. What time does he have sầu his Geography class? => He has his Geography class at ten ten.

c)

What is Hung doing?=> He’s studying English. What time does Hung have sầu his English class? => He has his English class at nine forty.

Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang Cn9, Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang

d)

What is Loan doing?=> She’s studying music. What time does Loan have her music class? => She has her music class at half past three. 

e)

What is Hoa doing?=> She’s studying Math. What time does Hoa have her Math class? => She has her Math class at ten to two.

f)

What is Mi doing? => She"s doing exercise.What time does she have sầu her Physical Education class?=> She has her Physical Education class at two forty. 

5. Listen và read (Nghe cùng đọc)

Dịch bài:

Hoa : khi làm sao bạn tất cả huyết học giờ Anh?Thu : Mình bao gồm máu học tập giờ Anh vào trong ngày trang bị bốn cùng sản phẩm công nghệ năm.Hoa : Mấy tiếng bọn chúng bắt đầu?Thu : Tiết học tập giờ Anh trước tiên vào ngày đồ vật bốn thì vào lúc 8 giờ đồng hồ 40, vào ngày vật dụng năm mình gồm tiết giờ đồng hồ Anh thời gian 9 giờ 40.Hoa : Những máu học tập không giống vào ngày thiết bị năm là gì?Thu : Mình có ngày tiết Tân oán, Địa, Thể dục và Nhạc.Hoa : Môn học tập thương yêu tốt nhất của bạn là gì vậy Thu?Thu : Mình say đắm lịch sử hào hùng. Nó là một môn học tập thú vị cùng quan trọng đặc biệt.Hoa : Đúng vậy. mình cũng mê say nó.Thu : Môn học mến mộ của chúng ta là gì?Hoa : Ờ, môn Toán thù. Nó khó nhưng mà vui lắm.

Write your schedule in your exercise book. Then ask & answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khoá biểu của công ty vào vở bài tập, sau đó hỏi cùng đáp về thời khoá phát âm của người sử dụng cùng với các bạn cùng học)


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Literature

Math

Geography

Physical

Math

English

Literature

Math

Biology

education

Chemistry

Biology

Phvsics

English

Literature

Math

Chemistry

Music

History

English

Literature

English

Physics

 


Hỏi với trả lời: 

A: When vì you have Literature? (Khi như thế nào bạn tất cả môn Văn uống học)B: I have Literature classes on Monday & Wednesday. (Tôi có các lớp văn uống học tập vào trang bị nhì và trang bị bốn.)A: What other classes vị you have on Monday? (Bạn bao hàm lớp học nào không giống vào lắp thêm hai?)B: I have sầu Physics và History. (Tôi tất cả Vật lý cùng Lịch sử.)A: When vì you have Music class? (Khi làm sao các bạn gồm ngày tiết âm nhạc?)B: I have Music class on Saturday. It’s my favourite subject. (Tôi có âm nhạc hôm đồ vật bảy. Đó là môn học hâm mộ của mình.)A: How many Math periods vì you have sầu a week? (Bạn có mấy huyết tân oán một tuần.)B: I have sầu five sầu Math classes a week. It’s the main subject. (Tôi có 5 máu tân oán một tuần lễ. Nó là môn chủ yếu.)A: Do you study History? (Quý Khách có học lịch sử không?)B: Yes, of course. I have sầu two History classes a week. (Có, tất yếu rồi. Tôi bao gồm 2 huyết lịch sử vẻ vang mỗi tuần.)A: When vị you have Physical Education class? (khi như thế nào bạn có dạy dỗ thể chất?)B: I have Physical Education on Thursday. (Tôi có dạy dỗ thể chất vào môi sản phẩm công nghệ năm.)A: How many English periods bởi you have a week? (Mỗi tuần bạn bao gồm bao nhiêu tiết giờ Anh?)B: I have sầu four English periods a week. I lượt thích English. It’s interesting. (Tôi có 4 tiết giờ đồng hồ Anh một tuần. Tôi thich giờ Anh. Nó thiệt độc đáo.)

6. Read (Đọc)

Dịch bài:

Trường học làm việc Mỹ

Trường học tập ờ Mỹ tất cả khá không giống một ít đối với ngôi trường học ở Việt Nam. Thường là không có đồng phục nhà ngôi trường. Lớp học bẳt đầu cơ hội 8 giờ 30 mỗi sáng và một ngày học kết thúc vào khoảng 3 giờ 30 giỏi 4 tiếng. Ngày đồ vật bảy không có lớp học.

Học sinc gồm một giờ đồng hồ để nạp năng lượng trưa với 2 lần ngủ giải lao 20 phút ít hàng ngày. Một lần nghỉ ngơi giải dấn thân buổi sớm với một đợt nghỉ ngơi giải xả thân giờ chiều. Học sinc thường xuyên đi đến cửa hàng ăn từ giao hàng của ngôi trường cùng tải thức ăn nhanh khô với đồ uống vào giờ nghỉ ngơi giải lao hay ăn uống trưa. Các hoạt động ko kể tiếng học tập thông dụng tốt nhất là trơn chày, đá bóng cùng láng rổ.

Xem thêm: Tải Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 8 Gương Cầu Lõm, Tải Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Questions: True or false? Cheông chồng the boxes. (Câu hỏi: Đúng hay sai? Ghi lốt vào khung)

 

T

F

a) Students do not usually wear school uniform

v

 

b) There arc classes on Saturday morning. 

 

v

c) Students don"t have a break on the afternoon

 

v

d) The school cafeteria sells food khổng lồ students.

 v

 

e) The school cafeteria only open at lunch time,

 

v

f) Baseball is an unpopular after-school activity. 

 

v

7. Play with words. (Ctương đối cùng với những từ.)

What bởi vì I bởi at school? (Tôi làm gì sinh hoạt trường.)In literature, I read a book (Môn văn uống, tôi hiểu sách)And write about what I read. (Và viết về những gì bản thân gọi.)In Home Economics, I learn to lớn cook (Môn kinh tế tài chính gia đình, tôi học thổi nấu nướng)

And what our bodies need. (Và đa số gì khung hình phải.)In history, I study the past (Lịch sử, tôi học tập về thừa khứ.)And how the world changes. (Và thê giới chuyển đổi nhỏng như thế nào.)In geography, I study the world, (Địa lý, tôi học tập về cụ giới)

Its rivers và mountains ranges. (Sông ngòi với những hàng núi của nó)I have several classes every day, (Tôi tất cả vài ba tiết học tập từng ngày.)And learn what, where & how. (Và học tập cái gì, chỗ nào và như vậy nào)What is my favorite class today? (Tiết học mà tôi mếm mộ lúc này là gì?)The one we are learning now. (Là huyết chúng ta sẽ học kia.)