Tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

  -  

Thực hiện những phép toán hòa hợp hai tập hòa hợp, giao hai tập vừa lòng, rước hiệu cùng đúc kết Tóm lại.
Bạn đang xem: Tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

Lời giải của GV pgdtxhoangmai.edu.vn

(eginarraylA = left 0;2;4;6;8;10 ight\B = left 0;1;2;3;4;5;6 ight\C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight\ Rightarrow B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\ Rightarrow A subphối left( B cup C ight) Rightarrow A cap left( B cup C ight) = Aendarray)

Lại có:

(eginarraylAackslash B = left 8;10 ight\Aackslash C = left 0;2 ight\Backslash C = left 0;1;2;3 ight\ Rightarrow left( Aackslash B ight) cup left( Aackslash C ight) cup left( Backslash C ight) = left 0;1;2;3;8;10 ight\endarray)

Đáp án đề xuất lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hai tập hợp: $A = x $

$B = \;x$ là ước số nguyên dương của $18 $

Tập hòa hợp $A cap B$ là:


Cho hai tập (A = { x in Rleft| {x + 3

Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Đường Diềm Lớp 6 Bài 14: Vẽ Trang Trí, Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 14: Vẽ Trang TríXem thêm: Soạn Bài Tính Từ Và Cụm Tính Từ Và Cụm Tính Từ Trang 153 Sgk

*

*

Cơ quan lại công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát