Phương trình chứa ẩn ở mẫu lớp 8

  -  

Cách giải phương trình có ẩn ở mẫu, phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các bước giải: tìm điều kiện, quy đồng 2 vế, so sánh điều kiện.

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu các em thực hiện qua 4 bước: – Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình. – Bước 2: Quy đồng hai vế của phương trình rồi khử mẫu.


Bạn đang xem: Phương trình chứa ẩn ở mẫu lớp 8


Xem thêm: Trắc Nghiệm Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Và Giải Tam Giác Có Lời Giải Chi Tiết


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Phần Write Unit 1: A Visit From A Pen Pal


– Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. – Bước 4: So sánh điều kiện và kết luận. Các em rèn luyện cách giải phương trình có ẩn ở mẫu qua bài tập trong sách giáo khoa và bài tập nâng cao. BÀI TẬP SGK: BÀI 27 TRANG 22 : giải các phương trình : a)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*