Nguyên hàm của 1/cos^4x

  -  
*Bạn đang xem: Nguyên hàm của 1/cos^4x

*

Biết∫π4π3cos2x+sin xcos x+1cos4x+sin xcos3xdx=a+bln 2+cln (1+3),

với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng:


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại pgdtxhoangmai.edu.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app pgdtxhoangmai.edu.vn. Tải ngay!


Đáp án C

Phương pháp:

Chia cả tử và mẫu của phân thức trong dấu tích phân cho cos2xsau đó sử dụng phương pháp đổi biến, đặt t=tan x

Cách giải:


Cho∫132x+1x2+3x+xdx=aln 2 +bln 3 + cln 5,vớia,b,c∈ℤ.Giá trị của a + b + c bằng:


Cho hình phẳng (H)được giới hạn bởi elip có phương trình x225+y216=1Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng Iquanh trục Ox.
Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 8, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đườngy=2x,y=0,x=0 và x=2.Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục Ox được xác định bởi công thức:


*


*


*


*


Biết rằngxexlà một nguyên hàm của hàm số f(-x) trên khoảng-∞,+∞. Gọi F(x)là một nguyên hàm của f"xexthỏa mãn F(0) =1, giá trị của F(-1) bằng:
Xem thêm: Luyện Nói Tự Sự Kết Hợp Với Nghị Luận Và Miêu Tả Nội Tâm Siêu Ngắn

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, pgdtxhoangmai.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID