KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

  -  
*
Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học tập 12

Giải thắc mắc 1 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể phân tách (H1) thành từng nào khối lập phương thơm bởi (H0) ?...

Bạn đang xem: Khái niệm về thể tích của khối đa diện


*
Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12

Giải thắc mắc 2 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể phân tách (H2) thành từng nào khối hận hộp chữ nhật bởi (H1)?...


*
Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học tập 12

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học tập 12. cũng có thể phân chia (H) thành bao nhiêu khối hận hộp chữ nhật bởi (H2) ?...


*
Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học tập 12

Giải thắc mắc 4 trang 24 SGK Hình học 12. Hãy tính thể tích của chính nó...


*
Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Hình học tập 12. Tính thể tích kăn năn tứ diện đông đảo cạnh a.

Xem thêm: Bải 22 Tìm Tỉ Số Về Khối Lượng Của Electron So Với Proton So Với Nơtron


*
Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài bác 2 trang 25 SGK Hình học tập 12. Tính thể tích kân hận bát diện đa số cạnh a.


*
Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài bác 3 trang 25 SGK Hình học 12. Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích của kân hận hộp đó với thể tích của khối hận tứ diện ACB’D’.


*
Bài 4 trang 25 SGK Hình học tập 12

Giải bài bác 4 trang 25 SGK Hình học tập 12. Cho hình chóp S.ABC. Trên những đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt đem tía điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minch rằng:


*
Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài xích 5 trang 26 SGK Hình học tập 12. Cho tam giác ABC vuông cân nặng ngơi nghỉ A và AB = a. Trên đường trực tiếp qua C với vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC) rước điểm D sao để cho CD = a.


*
Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 6 trang 26 SGK Hình học tập 12. Cho hai đường thẳng chéo cánh nhau d cùng d’. Đoạn thằng AB gồm độ nhiều năm a tđuổi bên trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B tđuổi bên trên d’.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Cách Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện (Hoặc Đoạn Trích)


*
*

*

*
Gửi bài
*

Đăng ký kết để nhấn lời giải tốt với tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi các thông báo mang lại các bạn nhằm nhận thấy các giải mã giỏi tương tự như tư liệu miễn chi phí.