Giải bài tập vật lý 8 bài 2

  -  
Vật lý 8 Bài 2: Vận tốc giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về vận tốc là gì, công thức tính vận tốc. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 8 chương I trang 8, 9, 10.Việc giải bài tập Vật lí 8 bài 2 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 8 bài 2


Vật lý 8 Bài 2: Vận tốc

Bài C1 (trang 8 SGK Vật lí 8)Bài C2 (trang 8 SGK Vật lí 8)Bài C3 (trang 9 SGK Vật lí 8)Bài C4 (trang 9 SGK Vật lí 8)Bài C5 (trang 9 SGK Vật lí 8)Bài C6 (trang 10 SGK Vật lí 8)Bài C7 (trang 10 SGK Vật lí 8)Bài C8 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Bài C1 (trang 8 SGK Vật lí 8)

Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):Bảng 2.1Cột12345STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây1Nguyễn An60102Trần Bình609,53Lê Văn Cao60114Đào Việt Hùng6095Phạm Việt6010,5
Làm thế nào dể biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghì kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.Gợi ý đáp án:Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn.Cột12345STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây1Nguyễn An601032Trần Bình609,523Lê Văn Cao601154Đào Việt Hùng60915Phạm Việt6010,54

Bài C2 (trang 8 SGK Vật lí 8)

Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):Cột12345STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây1Nguyễn An60102Trần Bình609,53Lê Văn Cao60114Đào Việt Hùng6095Phạm Việt6010,5
Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột thứ 5.Gợi ý đáp án:Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:Cột12345STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây1Nguyễn An6010...6,000 m/s2Trần Bình609,5...6,316 m/s3Lê Văn Cao6011...5,454 m/s4Đào Việt Hùng609...6,667 m/s5Phạm Việt6010,5...5,714 m/s

Bài C3 (trang 9 SGK Vật lí 8)

Dựa vào bảng kết quả xếp hạng (câu C2), hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây.
Độ lớn của vận tốc cho biết sự (1) ......, (2) ...... của chuyển động.Độ lớn của vận tốc được tính bằng (3) ...... trong một (4) ...... thời gian.Gợi ý đáp án:Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Xem thêm: 1 Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Bài C4 (trang 9 SGK Vật lí 8)

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp để điền vào chỗ trống ở bảng 2.2:Bảng 2.2Đơn vị chiều dàimmkmkmcmĐơn vị thời giansphúthssĐơn vị vận tốcm/s............
Gợi ý đáp án:Đơn vị chiều dàimmkmkmcmĐơn vị thời giansphúthssĐơn vị vận tốcm/sm/phkm/hkm/scm/s

Bài C5 (trang 9 SGK Vật lí 8)

a) Vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10,8 km/h của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì?b) Trong 3 chuyển động trên, chuyến động nào nhanh nhất, chậm nhất?Gợi ý đáp án:a) - Vận tốc của một ô tô là 36 km/h cho biết trong một giờ, ô tô đi được 36km.- Vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết trong một giờ, người đi xe đạp đi được l0.8km.- Vận tốc cùa một xe lửa là l0m/s: trong một giây, xe lửa đi được l0m.b) Để so sánh các chuyển động với nhau thì phải đối vận tốc của các chuyển động về cùng một đơn vị.Vận tốc ô tô là:v1 = 36 km/h = 36000/3600 = 10 m/sVận tốc của xe đạp là:v2 = 10,8 km/h = 10800/3600 = 3 m/sVận tốc của xe lửa là 10m/s.Vậy chuyến động của xe lửa là nhanh nhất, người đi xe đạp là chậm nhất.

Bài C6 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s.
Gợi ý đáp án:Vận tốc của tàu tính ra km/h là:
*
(km/h)Đổi s = 81 km = 81000 m, t = 1,5 giờ = 1,5.3600 = 5400 sVận tốc của tàu tính ra m/s:
*
(m/s)

Bài C7 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?Gợi ý đáp án:Ta có:40 phút = 2/3 giờQuãng đường người đó đi được là:
*
Đáp số: s = 8 km.

Bài C8 (trang 10 SGK Vật lí 8)

Một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Lớp Hình Nhện, Lớp Hình Nhện Là Gì

Gợi ý đáp án:Ta có: 30 phút = 0,5 giờ.Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng đúng quãng đường mà người đó đã đi trong 30 phút.Quãng đường người đó phải đi là:s = v.t = 4.0,5 = 2 km.