Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Unit 1

  -  

2 Write /tr/, /kr/ & /br/ above sầu the word that has the corresponding consonant cluster sound. Then, practise reading the sentences.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 10 unit 1

Viết / tr /, / kr / cùng / br / phía trên từ bỏ cất âm tkhô nóng gồm các prúc âm tương ứng. Sau kia, thực hành gọi những câu.

1. He has bread and ice-cream for breakfast.

2. My brother plans khổng lồ travel by train but he has some trouble getting the ticket.

Xem thêm: Trao Đổi Vật Chất Trong Hệ Sinh Thái, Sinh Học 12 Bài 43:

3. He went so crazy that he couldn"t control himself và crashed Inlớn a truông chồng.

4. Mr Brown is a very bright & creative person.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Về Quan Sát Tưởng Tượng So Sánh Và Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả

5. Treat others the way you want to lớn be treated.

Đáp án:

*

 pgdtxhoangmai.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán nên là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp pgdtxhoangmai.edu.vn