GIẢI BÀI TẬP HÓA NÂNG CAO LỚP 10

  -  

Hóa 10 | Giải bài tập Hóa 10 nâng cao | Giải bài tập Hóa 10
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa nâng cao lớp 10

Chương 1: Nguyên tử Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 6: Lớp và phân lớp electron Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử Bài 8: Luyện tập chương 1 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học.

Xem thêm: Bài 4 Trang 70 Sgk Toán 5 Luyện Tập, Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều Rộng 12,5M

Định luật tuần hoàn Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 14: Luyện tập chương 2 Chương 3: Liên kết hóa học Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Bài 17: Liên kết cộng hóa trị Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa Bài 23: Liên kết kim loại Bài 24: Luyện tập chương 3 Chương 4: Phản ứng hóa học Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 27: Luyện tập chương 4 Chương 5: Nhóm halogen Bài 29: Khái quát về nhóm halogen Bài 30: Clo Bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric Bài 32: Hợp chất có oxi của clo Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 34: Flo Bài 35: Brom Bài 36: Iot Bài 37: Luyện tập chương 5 Chương 6: Nhóm oxi Bài 40: Khái quát về nhóm oxi Bài 41: Oxi Bài 42: Ozon và hiđro peoxit Bài 43: Lưu huỳnh Bài 44: Hiđro sunfua Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 46: Luyện tập chương 6 Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 50: Cân bằng hóa học Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Độ Ẩm Lên Đời Sống Sinh Vật, GiảI Bã I TậP Sinh HọC 9

Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận
*