Bài Tập Về Tính Chất Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

  -  

Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau và bài xích tập vận dụng vày đội ngũ giáo viên dạy xuất sắc môn tân oán bên trên đất nước hình chữ S soạn. Đảm bảo dễ dàng nắm bắt giúp các em khối hệ thống lại kiến thức về đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau và phương pháp giải bài xích tập tự cơ phiên bản mang lại cải thiện giúp những em dễ dàng ghi lưu giữ.

Bạn đang xem: Bài tập về tính chất dãy tỉ số bằng nhau


Tính chất của hàng tỉ số cân nhau và bài tập áp dụng thuộc: Chương thơm 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau.

Tính chất của dãy tỉ số bởi nhau

*

Msinh sống rộng:

*

Ví dụ:

+ Ta có: 

*

+ Ta có: 

*

2. Crúc ý

khi gồm hàng tỉ số 

*
 ta nói các số a, c, e tỉ lệ cùng với các số b, d, f

Ta cũng hoàn toàn có thể viết: a : c : e = b : d : f.

3. Ví dụ

lấy một ví dụ 1: Tìm x, y biết

*

Hướng dẫn giải:

*

*

*

II. Giải bài xích tập vận dụng lý thuyết

Bài 1: Chứng minc rằng nếu 

*
 thì:

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2: Ba học viên A, B, C bao gồm số điểm mười tỉ lệ thành phần cùng với các số 2, 3, 4. Biết rằng tổng cộng điểm mười của A cùng C to hơn B là 6 điểm mười. Hỏi từng em bao gồm từng nào điểm 10?

Hướng dẫn giải:

hotline a, b, c theo thứ tự là số điểm 10 của ba học viên A, B, C

*

Vậy bạn A bao gồm 4 điểm 10

quý khách B có 6 điểm 10; bạn C có 8 điểm 10

Câu 3: Cho bốn số khác 0 là a1, a2, a3, a4 thỏa mãn nhu cầu a22 = a1a3, a32 = a2a4.

Chứng minc rằng 

*

Hướng dẫn giải:

Từ trả thiết ta có:

*

III. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK tính chất của dãy tỉ số bởi nhau

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 28: Cho tỉ lệ thành phần thức 

*

Hãy đối chiếu những tỉ số 

*
 với các tỉ số vào tỉ lệ thức đã mang lại.

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 29: Dùng hàng tỉ số cân nhau nhằm miêu tả câu nói sau: Số học viên của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với những số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: Call số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là x, y, z (học tập sinh)

Theo mang thiết gồm dãy tỉ số sau: 

*

IV. Hướng dẫn giải bài bác tập SGK tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 54 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm nhì số x cùng y biết 

*
 và x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có:

*

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau:

Từ dãy tỉ số bởi nhau  ta suy ra 

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm nhì số x, y biết x : 2 = y : (-5) cùng x – y = -7.

Lời giải:

Ta có

*

Kiến thức áp dụng

Tính chất của hàng tỉ số bởi nhau:

Từ hàng tỉ số bằng nhau  ta suy ra 

Bài 56 (trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

call x (m) là chiều rộng lớn, y (m) là chiều dài (x, y > 0)

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*

*

Vậy diện tích S hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau:

*
Từ dãy tỉ số bởi nhau  ta suy ra 

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Số viên bi của ba chúng ta Minch, Hùng, Dũng tỉ lệ cùng với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi các bạn hiểu được cha các bạn tất cả 44 viên bi.

Lời giải:

điện thoại tư vấn số viên bi của tía các bạn Minh, Hùng ,Dũng thứu tự là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minch, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2, 4, 5 nghĩa là 

*

Ba chúng ta tất cả toàn bộ 44 viên bi tức thị x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minc, Hùng, Dũng theo thứ tự là 8, 16, 20 viên bi.

Xem thêm: Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Bộ Phận In Đậm Lớp 3 Cơ Bản, Luyện Từ Và Câu Lớp 3

Kiến thức áp dụng

Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau:

Từ hàng tỉ số bằng nhau 

*
 ta suy ra 
*

Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Hai lớp 7A cùng 7B đi lao cồn tLong cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 cùng lớp 7B tLong nhiều hơn thế nữa 20 cây. Tính số cây từng lớp đang tdragon.

Lời giải:

Gọi số cây cỏ được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Tỉ số thân số cây cối được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 tức thị x : y =0,8 hay 

*

Lớp 7B tdragon nhiều hơn nữa lớp 7A là đôi mươi cây tức thị y – x = trăng tròn.

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

*

Vậy Lớp 7A tLong được 80 cây

Lớp 7B tLong được 100 cây

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học của dãy tỉ số bởi nhau:

Từ hàng tỉ số bằng nhau  ta suy ra 

V. Hướng dẫn giải bài tập luyện tập tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau trang 13

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Ttuyệt tỉ số thân các số hữu tỉ bởi tỉ số thân các số nguim :

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm x trong những tỉ lệ thành phần thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm cha số x, y, z biết 

*
 cùng x + y - z = 10

Lời giải:

Theo đề bài ta gồm :

*

Do kia ta có 

*

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số đều nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Kiến thức áp dụng

Từ dãy tỉ số bởi nhau 

*
 ta suy ra : 
*

Bài 62 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết 

*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có: 

*
 (Nhân cả hai vế của đẳng thức với 
*
).

*

TH1 : Nếu x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : Nếu x = 2 ⇒ y = 5

Cách 2:

*

⇒ x = 2k; y = 5k.

Ta có: x.y = 10 ⇒ 2k.5k = 10 ⇒ 10k2 = 10 ⇒ k2 = 1 ⇒ k = 1 hoặc k = -1.

+ Nếu k = 1 thì x = 2k = 2; y = 5k = 5.

+ Nếu k = -1 thì x = 2k = -2; y = 5k = -5.

Vậy x = 2 ; y = 5 hoặc x = -2; y = -5.

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Chứng minh tỉ lệ thành phần thức 

*
 (a - b ≠ 0, c - d ≠ 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thành phần thức 
*

Lời giải:

*

Theo đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có

*

Kiến thức áp dụng

+ Tính chất của tỉ trọng thức :

Với những số a, b, c, d ≠ 0, từ một trong các 5 đẳng thức sau đều có thể suy ra những đẳng thức còn lại:

*
+ Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau :

Từ hàng tỉ số bằng nhau 

*
 ta suy ra 
*

Bài 64 (trang 31 SGK Toán thù 7 Tập 1): Số học sinh bốn kăn năn 6, 7, 8, 9 tỉ trọng cùng với những số cửu, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh kăn năn 9 thấp hơn số học sinh kân hận 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi kân hận.

Lời giải:

Hotline số học sinh các kăn năn 6,7,8,9 lần lượt là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn kăn năn 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ với những số chín ; 8 ; 7 ; 6 tức thị :

*

Số học sinh khối hận 9 ít hơn số học viên khối hận 7 là 70 học viên nghĩa là y – t = 70.

Xem thêm: Thực Hành Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do, Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 8: Thực Hành

Theo đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có

*
 
*

Vậy số học viên khối 6, 7, 8, 9 thứu tự là 315 ; 280 ; 245 ; 210 học sinh

Kiến thức áp dụng

Tính hóa học hàng tỉ số đều nhau :

Từ dãy tỉ số bằng nhau 

*
 ta suy ra: 
*

Tính hóa học của dãy tỉ số đều nhau với bài bác tập vận dụng được biên soạn bsát hại công tác SGK mới môn toán lớp 7, được pgdtxhoangmai.edu.vn tổng vừa lòng cùng đăng vào chuyên mục giải tân oán 7 giúp những em luôn thể tìm hiểu thêm đề học tập xuất sắc môn toán 7. Nếu thấy hay hãy share cùng phản hồi để nhiều bạn không giống thuộc học hành.