Bài tập tiếng anh lớp 3 (mới) unit 1: hello

  -  

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và hiểu lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin kính chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I"m Nam.Xin kính chào Mai. Mình là Nam.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 (mới) unit 1: hello


Lesson 1 (Bài học tập 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe với hiểu lại).

Cliông chồng tại trên đây để nghe:

*

a) A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I"m Nam.


b) A: Hello. I"m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Tạm dịch:

a) Xin kính chào. Mình là Mai.

Xin xin chào Mai. Mình là Nam.

b) Xin chào các em. Cô thương hiệu là Hiền.

Xin xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp gỡ cô.

Bài 2: Point & say. (Chỉ và nói).

*

Hello. I"m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I"m Nam.

Hi, Mai. I"m Quan.

Hi, Quan. I"m Mai.

Tạm dịch:

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin kính chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin xin chào Quân. Mình là Mai.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a) Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Quan.

Hello. I"m Phong.

b) Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Hoa.

Hello. I"m Mai.

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Quân.

Xin xin chào. Mình là Phong.

b) Xin kính chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Sinh Hoạt Là Gì, Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Sinh Hoạt

Xin xin chào cô. Em là Mai.

Bài 4: Listen và tick. (Nghe cùng lưu lại chọn).

Click tại phía trên để nghe:

 

*

Đáp án: 1. b 2. a

Audio script:

1. Nam: Hello. I"m Nam.

Quan: Hello, Nam. I"m Quan. Nice khổng lồ meet you.

2. Miss Hien: Hello. I"m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Bài 5: Let’s write. (Chúng ta thuộc viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Tạm dịch:

1. Mai: Xin kính chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin kính chào. Cô thương hiệu là Hiền.

Lớp học: Xin xin chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô.

Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Click trên đây nhằm nghe:

Hello

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice khổng lồ meet you

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin kính chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin kính chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào. Cô là cô Hiền.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Vi Sinh Để Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi (Hay, Chi Tiết)

Rất vui được gặp gỡ cô.

Rất vui được chạm chán cô. 


Mẹo Tìm đáp án nkhô cứng tuyệt nhất Search google: "từ bỏ khóa + pgdtxhoangmai.edu.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3 pgdtxhoangmai.edu.vn"