Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 11

  -  
*
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11. Cho tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa các cặp vecto sau đây:...

Bạn đang xem: Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 11


*
Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...


*
Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây:...


*
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’...


*
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11. Tìm những hình ảnh trong thực tế minh họa cho sự vuông góc của hai đường thẳng trong không gian ...


*
Bài 1 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 1 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 72 Sgk Toán 5 Trang 72, 73: Luyện Tập Chung


*
Bài 2 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 2 trang 97 SGK Hình học 11. Cho hình tứ diện ABCD...


*
Bài 3 trang 97 sgk hình học 11

Giải bài 3 trang 97 SGK Hình học 11. a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b ...


*
Bài 4 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 4 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và A"B"C"...


*
Bài 5 trang 98 sgk hình học 11

Giải bài 5 trang 98 SGK Hình học 11. Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA = SB = SC...

Xem thêm: Hậu Quả Gì Có Thể Xảy Ra Khi Ta Đưa Các Tế Bào Sống Vào Ngăn Đá Ở Trong Tủ Lạnh


*
Bài 6 trang 98 sgk Hình học 11

Giải bài 6 trang 98 SGK Hình học 11. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC"D" có chung cạnh AB...