BÀI 7 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

  -  

Giải bài 7: Biến thay đổi đơn giản dễ dàng biểu thức đựng căn thức bậc nhị - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang trăng tròn. Phần bên dưới vẫn lý giải vấn đáp cùng câu trả lời những thắc mắc vào bài học kinh nghiệm. Cách chế biến chi tiết, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng các em học viên cố kỉnh xuất sắc kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG với HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1.b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Với nhị biểu thức A, B nhưng mà B $geq $ 0, ta bao gồm tức là: $sqrtA^2.B=|A|sqrtB$Nếu A $geq $ 0 với B $geq $ 0 thì $sqrtA^2.B=AsqrtB$;Nếu A

Ví dụ: Đưa thừa số ra ngoài vệt căn:

a) $sqrt27x^2y^4$ với x $geq $ 0 ; b) $sqrt125x^4y^2$ với y 0.

Bạn đang xem: Bài 7 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrt27x^2y^4$ = $sqrt3^2.3.x^2y^4$ = 3$sqrt3$x$y^2$

b) Ta có:

$sqrt125x^4y^2$ = $sqrt5^2.5.x^4y^2$ = 5$sqrt5$$x^2$y.

c) Ta có:

$sqrt13xy^2$ = y$sqrt13x$

d) Ta có:

$frac12yz$$sqrt4y^3z^2$ = $frac12yz$.2yz$sqrty$ = $sqrty$.

2. a) Đọc kĩ văn bản sau

Với A $geq $ 0 và B $geq $ 0 ta có $AsqrtB=sqrtA^2.B$;Với A

b) So sánh:

2$sqrt10$ và $sqrt41$ ; 2$sqrt3$ và $sqrt18$ ;

3$sqrt11$ và 2$sqrt23$ ; $frac54$$sqrt2$ và $frac23$$sqrt7$

Trả lời:

* Ta có: 2$sqrt10$ = $sqrt2^2$.$sqrt10$ = $sqrt2^2.10$ = $sqrt40$

Vì: $sqrt40$ $sqrt92$ đề xuất 3$sqrt11$ $sqrtfrac289$ đề xuất $frac54$$sqrt2$ > $frac23$$sqrt7$.

3. a) Đọc kĩ nội dung sau

Lúc thay đổi biểu thức chứa cnạp năng lượng thức bậc hai, tín đồ ta hoàn toàn có thể thực hiện phép khử chủng loại của biểu thức mang cnạp năng lượng.

4. a) Đọc kĩ ngôn từ sau

Với các biểu thức A, B mà A.B $geq $ 0 và B $ eq $ 0 ta có: $sqrtfracAB=fracsqrtA.BB$Với những biểu thức A, B mà lại B > 0 ta có: $fracAsqrtB=fracA.sqrtBB$Với những biểu thức A, B, C nhưng A $geq $ 0 và A $ eq $ B$^2$, ta có: $fracCsqrtApm B=fracC.(sqrtAmp B)A-B^2$Với những biểu thức A, B, C cơ mà A $geq $ 0, B $geq $ 0 và A $ eq $ B ta có: $fracCsqrtApm sqrtB=fracC.(sqrtAmp sqrtB)A-B$

b) Khử chủng loại của biểu thức rước căn:

a) $sqrtfrac13540$ ;

b) $sqrtfrac2xy$ với x $geq $ 0, y > 0 ;

c) $sqrtfrac15x31y$ với x > 0, y > 0.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Của Mốc Trắng Và Nấm Rơm Có Cấu Tạo Nhu The Nao, Mốc Trắng Và Nấm Rơm Có Cấu Tạo Như Thế Nào

Trả lời:

a) Ta có:

$sqrtfrac13540$ = $fracsqrt13sqrt540$ = $fracsqrt13.sqrt540sqrt540.sqrt540$ = $frac6sqrt540540$.

b) Ta có:

$sqrtfrac2xy$ = $fracsqrt2xsqrty$ = $fracsqrt2x.sqrtysqrty.sqrty$ = $fracsqrt2xyy$.

c) Ta có:

$sqrtfrac15x31y$ = $fracsqrt15xsqrt31y$ = $fracsqrt15x.sqrt31ysqrt31y.sqrt31y$ = $fracsqrt465xy31y$.

c) Trục căn uống thức sống mẫu:

a) $frac13sqrt2b$ với b $geq $ 0 ;

b) $frac3bsqrtb - 1$ với b $geq $ 0 và b $ eq $ 1.

Trả lời:

a) $frac13sqrt2b$ = $frac13.sqrt2bsqrt2b.sqrt2b$ = $frac13sqrt2b2b$.

Xem thêm: Cách Chứng Minh 2 Đường Thẳng Song Song, 9 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Song Song

b) $frac3bsqrtb - 1$ = $frac3b.sqrtb - 1sqrtb - 1.sqrtb - 1$ = $frac3bsqrtb - 1b -1$.