Bài 5

     

Giải toán lớp 8, Giải bài 5: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp) - sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 14 - 17, để học giỏi tân oán 8. Bài viết này để giúp các em nắm rõ được triết lý tương tự như biện pháp giải những bài tập rất đầy đủ, cụ thể và cụ thể.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài 5

*

A. Tổng phải chăng thuyết

Với A , B là các biểu thức tùy ý , ta gồm :

6. Tổng nhị lập phương

$A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)$

7. Hiệu nhị lập phương

$A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)$

Ví dụ minch họa :

Tính : $x^3+8$

Hướng dẫn giải :

Áp dụng những hằng đẳng thức vẫn học tập ,ta có : 

$x^3+8=x^3+2^3=(x+3)(x^2-3x+9)$

Vậy $x^3+8=(x+3)(x^2-3x+9)$ .

Ghi nhớ : 

*


Câu 30: Trang 16 - sgk tân oán 8 tập 1

Rút gọn gàng các biểu thức sau:

a. $(x + 3)(x ^2– 3x + 9) – (54 + x ^3)$

b. $(2x + y)(4x ^2– 2xy + y ^2) – (2x – y)(4x ^2+ 2xy + y ^2)$


Câu 31: Trang 16 - sgk tân oán 8 tập 1

Chứng minc rằng :

a. $a ^3+ b ^3= (a + b) ^3– 3ab(a + b)$

b. $a^3 – b ^3= (a – b) ^3+ 3ab(a – b)$

Áp dụng :

Tính $a^3+b^3$ , biết a . b = 6 cùng a + b = -5
Xem thêm: Kể Về Lễ Hội Ở Quê Em Lop 4 2 Mẫu), Kể Về Lễ Hội Ở Quê Em Lớp 4

Câu 32: Trang 16 - sgk toán thù 8 tập 1

Điền các solo thức phù hợp vào ô trống :

a. $(3x+y)(... -... +... )=27x^3+y^2$

b. $(2x-... )(... +10x+... )=8x^3-125$


Câu 33: Trang 16 - sgk toán thù 8 tập 1

Tính :

a. $(2 + xy)^2$

b. $(5-3x)^2$

c. $(5 – x^2)(5 + x^2) $

d. $(5x – 1) ^3$

e. $(2x – y)(4x ^2+ 2xy + y ^2)$

f. $(x + 3)(x^2– 3x + 9)$


Câu 34: Trang 17 - sgk toán thù 8 tập 1

Rút ít gọn gàng những biểu thực sau :

a. $(a + b)^2– (a – b)^2$

b. $(a + b) ^3– (a – b) ^3– 2b ^3$

c. $(x + y + z) ^2– 2(x + y + z)(x + y) + (x + y) ^2$


Câu 35: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh hao :

a. $34 ^2+ 66 ^2+ 68 . 66$

b. $ 74 ^2+ 24 ^2– 48 . 74.$
Xem thêm: Soạn Văn Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ Trang 135, Soạn Bài Bức Thư Của Thủ Lĩnh Da Đỏ (Xi

Câu 36: Trang 17 - sgk tân oán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức :

a. $x ^2+ 4x + 4 $ tại x = 98

b. $x ^3+ 3x ^2+ 3x + 1$ tại x = 99.


Câu 37: Trang 17 - sgk toán 8 tập 1

Dùng cây bút chì nối các biểu thức làm thế nào để cho bọn chúng chế tạo thành nhì vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)


Chuyên mục: