Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

  -  

Chứng minh rằng:((a + b)^2 = (a – b)^2 + 4ab)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)Áp dụng:a) Tính((a - b)^2,) biết(a + b = 7) và(a.b = 12.)b) Tính((a + b)^2,) biết(a - b = 20) và(a.b = 3.)
Bạn đang xem: Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng hằng đẳng thức:((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; ,,, (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)

Bài giải

Chứng minh:((a + b)^2 = (a - b)^2 - 4ab)

Biến thay đổi vế trái :((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = (a - b)^2 + 4ab)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Hoặc đổi khác vế phải:((a - b)^2 + 4ab = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Chứng minh:((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Biến thay đổi vế phải:((a + b)^2 - 4ab = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

Vậy((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Áp dụng, tính:

a)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 7^2 - 4.12 = 49 -48 = 1)

b)((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 20^2 + 4.3 = 400 + 12 = 412)


*

Ttê mê khảo giải mã các bài xích tập Luyện tập trang 12 khác • Giải bài xích 20 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Nhận xét sự đúng, sai... • Giải bài bác 21 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Viết các nhiều thức sau... • Giải bài 22 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính... • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Chứng minch rằng:((a +... • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính:a)((a + b...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phnghiền nhân và phép phân tách nhiều thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tđọng giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất pmùi hương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học xuất sắc giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Luyện tập trang 12
• Giải bài đôi mươi trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 21 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 22 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 23 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phxay phân tách đa thức Cmùi hương 1: Tđọng giác Chương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương 3: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Giải bài tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Tân oán 8 Tập 2
+ Msống rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 8 Bài 2 : Vận Tốc, Giải Vở Bài Tập Môn Vật Lí 8 Bài 2

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinch Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Thơ Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9 Hay Nhất, Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)

Tân oán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán lớp 12