yêu thần thái cổ

Giới thiệu

[Tác fake Long bất bại]
Bạn đang được hiểu truyện Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long của người sáng tác Long bất bại. Bốn năm trước đó, long mạch của hắn hết sạch, kinh mạch đứt rời... Bốn năm tiếp theo, hắn đạt được yêu thương tháp, đạt được cổ thiên thư vô tuy nhiên.

Luyện huyết, linh văn, hồn, thần thông, nguyên vẹn thần vong mạng, trở nên yêu thần thái cổ Hắc Long bất tử.

Bạn đang xem: yêu thần thái cổ

Nếu yêu thương mến truyện ngôn tình, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư hoặc Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Thân chào chúng ta hiểu tiếp!


Danh sách chương

Bình luận

Có thể các bạn sẽ thích