truyện dị giới

  • Trang Thể Loại Truyện Dị Giới
  • Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Top Truyện Dị Giới Trong Tháng Thêm

Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật

Khấu Vấn Tiên Đạo (Bản Dịch)

Vũ Đả Thanh Thạch

2741 Chương

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn (Dịch) Lý Hồng Thiên 1446 Chương

chx đem tên

DungXD

1 Chương

Bạn đang xem: truyện dị giới

Bất Khoa Học Ngự Thú (Dịch) Khinh Tuyền Lưu Hưởng 1118 Chương

Thánh Khư (Dịch)

thần đông

3558 Chương

Hoàng Hôn Phân Giới (Dịch) Hắc Sơn Lão Quỷ 391 Chương

Vùng khu đất Tự Do

Vũ Khúc

136 Chương

Xem thêm: đấu phá thương khung phần 5

Xem thêm: sơn hà bất dạ thiên

Vô Tận Cường Hóa trip 1023 Chương
Danh Sách Thể Loại

Kim Thánh Bảng

Trang Chủ

Dị Giới là những truyện mà hero chủ yếu sẽ xuyên ko cho tới một không khí hoặc một trái đất đem nền văn minh trọn vẹn không giống Trái Đất.