yêu thêm lần nữa bl

 • Reads 120,376
 • Votes 3,699
 • Parts 39

Complete, First published Dec 06, 2022

Bạn đang xem: yêu thêm lần nữa bl

Table of contents

 • Chương 1: Buổi tiệc sinh nhật bất ổn

  Tue, Mar 14, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Chương 4: Cậu là kẻ tốt

  Tue, Mar 14, 2023

 • Chương 5: Thích hay là không thích

  Tue, Mar 14, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Chương 7: Sự thiệt được trưng bày

  Tue, Mar 14, 2023

 • Chương 8: Chuyện có thai bị lộ

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 10: Không thể chấp nhận

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 12: Kim Taehyung tách đi

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 15: Vờ như ko biết

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 17: Đãi đồng nghiệp

  Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 18: Chạy cỗ khi sáng sủa sớm

  Xem thêm: Cà Khịa TV - Kênh cung cấp bóng đá trực tuyến không thể bỏ lỡ

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 24: Buổi hò hẹn xứng đáng nom đợi

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 27: Là trả thù oán sao?

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 31: Đứa bé bỏng là con cái anh

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 36: Tỉnh dậy sau thơm mê

  Thu, Jul 13, 2023

 • Chương 37: Không thể kể từ bỏ

  Thu, Jul 13, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

  Xem thêm: ảnh đế gặm cỏ gần hang

 • Chương 39: Kết thúc đẩy loại 2

  Mon, Jul 24, 2023

Tình một tối rồi có thai, Jeon Jungkook ngỡ như như tiếp tục dành được Kim Taehyung. Nhưng tuy nhiên... hắn coi cậu chẳng không giống gì trò đùa
  
  Thể loại: Fanfic, LGBT+, tử sinh văn, ngược

#28bts