xuân thụ mộ vân

5_3_2.gif

Xuân Thụ Mộ Vân

Photo (271).jpg

Tác giả: Vị Lương

Xem thêm: vị hôn phu


Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, chủng điền văn, êm ấm, 1×1, HE

Couple: Mạc Thụ x Nam Qua (Nam Ca Nhi)

Xem thêm: bạn gái thuê

Tình trạng edit: Hoàn (54 chương)


Văn án

Một SV thông thường không tồn tại gì đặc trưng xuyên việt cho tới dị thế trở nên một trong mỗi người thừa kế vương vãi vị vô vương vãi thất, nghe thì thấy rất hay rất đẹp, tuy nhiên bên trên thực tiễn những gian truân vô cơ, với bao nhiêu ai hiểu được? Còn ko thì cứ vậy về bên, mai danh ẩn tính, chìm vô hồng trần thập trượng, nhân gian dối phồn vinh.


Link: Huyết Phong436

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/