xem tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1984


Theo tay nghề dân gian tham, Lúc lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia công ty. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần được tương sinh với những người ê. Các tuổi hạc tại đây phù phù hợp với Gia công ty nhằm xông khu đất nhập đầu xuân năm mới mới:


Các tuổi hạc xông khu đất TỐT với những người tuổi hạc Giáp Tý nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Bạn đang xem: xem tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1984

Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá)

Các tuổi hạc xông khu đất XẤU với những người tuổi hạc Giáp Tý nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

Xem tuoi đoạn dat đoạn nhaXem tuổi hạc xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi ko xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1944 (Giáp Thân - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Giáp ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Giáp ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1952 (Nhâm Thìn - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Nhâm ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Nhâm ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thìn phạm Lục Hại (Mão hãi Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất ko xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1961 (Tân Sửu - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Tân ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Sửu đạt Lục Hợp (Tý thích hợp Sửu) với địa chi Tý của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Sửu ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi - mệnh Thủy)

Xem thêm: Clmm – Trò chơi cá cược mới lạ hấp dẫn mọi tân thủ Việt

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Đinh ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi phạm Lục Hại (Tý hãi Mùi) với địa chi Tý của gia công ty. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia công ty. => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Mậu trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thân ko xung không phù hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1976 (Bính Thìn - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Bính ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thìn đạt Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) với địa chi Tý của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Thìn phạm Lục Hại (Mão hãi Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1982 (Nhâm Tuất - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Nhâm ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Giáp của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Nhâm ko xung xung khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất ko xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1983 (Qúy Hợi - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của gia công ty vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Qúy tương sinh với thiên can Giáp của gia công ty. => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông mái ấm là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi ko xung không phù hợp nhau với địa chi Tý của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Hướng dẫn Xem tuổi hạc Xông đất

Xông khu đất đầu xuân năm mới là tục lệ lâu lăm của những người Việt từng cơ hội Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra bóng, như mong muốn thì cả năm ê cũng khá được bình an, đảm bảo chất lượng lành lặn, thao tác gì rồi cũng thuận tiện. Chính vậy nên, việc lựa lựa chọn tuổi hạc, lựa chọn người xông mái ấm, xông khu đất đang được trở thành thịnh hành.

Theo truyền thống lâu đời, người được lựa chọn nên thỏa mãn nhu cầu những xài chí: sở hữu đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng, hạnh phúc, thoáng rộng, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng đảm bảo chất lượng và một nguyên tố cần thiết là phù hợp với tuổi hạc của gia chủ.

Xem thêm: body đẹp nữ che mặt