Unit 4 Lớp 12 Writing

  -  
Lời giải bài tập Writing Unit 4 lớp 12 School education system trang 49 SGK giờ Anh 12 hệ 7 năm bao gồm lưu ý phương pháp viết đoạn văn uống bằng tiếng Anh nói về khối hệ thống giáo dục chủ yếu quy sinh sống Viêt Nam. pgdtxhoangmai.edu.vn mong muốn rằng phía trên sẽ là tư liệu luyện viết giờ đồng hồ Anh kết quả giành riêng cho học sinh lớp 12.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 writing


Talk about the school education system in Vietnam

Dàn ý giải pháp viết về hệ thống dạy dỗ toàn quốc bởi giờ đồng hồ AnhGiới thiệu về khối hệ thống giáo dục bằng giờ Anh - Bài viết số 1Viết đoạn vnạp năng lượng giờ Anh ra mắt về hệ thống giáo dục ngơi nghỉ VN - Bài viết số 2Viết một quãng văn uống nthêm về khối hệ thống giáo dục Việt Nam - Bài viết số 3
In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam giới, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.- Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)lower secondary (4 years)upper secondary (3 years)- Compulsory - education: 9 years (primary và lower secondary)- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to lớn May)- School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)- Time of the national examination for GCSE (early June)Hướng dẫn dịchTrong 150 từ, viết một đoạn vnạp năng lượng về hệ thống giáo dục chủ yếu quy sinh hoạt toàn quốc, cần sử dụng báo cáo sinh hoạt Bài tập nói sống trang 47. Em bao gồm theo phần lớn lời đề nghị sau đây.- Cấp bậc giáo dục: tè học tập (5 năm: bắt đầu tự 6 tuổi)trung học đại lý (4 năm)trung học phổ biến (3 năm)- giáo dục và đào tạo bắt buộc: 9 năm (tè học tập và trung học cơ sở)- Năm học: 35 tuần (9 mon, từ thời điểm tháng 9 đến tháng 5)
- Các lao lý của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - Tháng 12), học tập kỳ 2 (Tháng 1 - Tháng 5)- Thời gian thi tuyển chọn quốc gia mang lại GCSE (đầu tháng 6)

Giới thiệu về khối hệ thống giáo dục bằng giờ Anh - Bài viết số 1

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities: stale và private schools. In state schools, parents have lớn pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters: from four lớn five sầu months each.Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to lớn nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to lớn secondary schools, including Lower & Upper schools, from grade 6 lớn 12. However, children must pass a recruitment exam at the end of grade 9, the final year of Lower schools, to enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the kết thúc of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go lớn university or college. This examination often takes place at the over of May or early June.
Hướng dẫn dịchTiếng Anh 12 Unit 4: School Education System - Hệ thống dạy dỗ bên..Writing - Unit 4 trang 49 SGK Tiếng Anh 12In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam giới, using the information given in Speaking Tasks on page 47.WRITINGIn about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.(Trong 150 từ, viết một quãng vnạp năng lượng về hệ thống giáo dục bao gồm quy sinh hoạt cả nước, dùng ban bố sinh sống Những bài tập nói làm việc trang 47. Em gồm theo hồ hết lời đề nghị sau đây.)- Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)lower secondary (4 years)upper secondary (3 years)- Compulsory - education: 9 years (primary & lower secondary)- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)- School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)- Time of the national examination for GCSE (early June)Tạm dịch:- Cấp bậc giáo dục: tiểu học tập (5 năm: bắt đầu tự 6 tuổi)trung học cửa hàng (4 năm)trung học phổ quát (3 năm)- Giáo dục đào tạo bắt buộc: 9 năm (tiểu học tập và trung học tập cơ sở)- Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ thời điểm tháng 9 cho mon 5)- Các luật pháp của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - Tháng 12), học tập kỳ 2 (Tháng 1 - Tháng 5)- Thời gian thi tuyển giang sơn cho GCSE (đầu tháng 6)Hướng dẫn giải:The current formal school education in Vietphái nam consists of three levels : pre­school, primary & secondary educations. Now there are two school systems in pre­school và primary education in big cities: stale and private schools. In state schools, parents have to pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided inlớn two semesters: from four khổng lồ five sầu months each.
Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go lớn nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go khổng lồ primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to secondary schools, including Lower & Upper schools, from grade 6 lớn 12. However, children must pass a recruitment exam at the kết thúc of grade 9, the final year of Lower schools, to lớn enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the end of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to lớn go to university or college. This examination often takes place at the over of May or early June.Tạm dịch:giáo dục và đào tạo rộng lớn hiện nay ở cả nước bao gồm bố cấp: mần nin thiếu nhi, giáo dục tiểu học tập với trung học tập. Trong thời điểm này gồm hai khối hệ thống ngôi trường học trong dạy dỗ mần nin thiếu nhi với dạy dỗ đái học tập sống những tỉnh thành lớn: các trường công lập và bốn thục. Tại những ngôi trường công lập, prúc huynh nên đóng góp khoản học phí. Năm học, từ thời điểm tháng 9 cho mon 5, được tạo thành hai học tập kỳ: tự bốn đến tháng sống từng kỳ.Ttốt em thường ban đầu đi học mẫu mã giáo trong tuổi lên 3, Lúc đi mang lại những đơn vị tthấp, nhưng mà tiến độ này sẽ không đề nghị. Lúc trẻ em sinh hoạt giới hạn tuổi 6, tphải chăng yêu cầu đến lớp tè học tập. Giáo dục đào tạo tiểu học kéo dãn 5 năm. khi học dứt tiểu học tập, những em hoàn toàn có thể vào những trường trung học tập, bao hàm trung học tập đại lý cùng trung học rộng lớn, từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, học viên cần thừa qua kỳ thi tuyển chọn vào thời điểm cuối năm lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở, để vào trung học diện tích lớn. Họ vẫn sinh hoạt lại kia cho tới Lúc chúng ta xong xuôi lớp 12. Lúc xong tiến độ này, bọn họ phải thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia GCSE, đó là yên cầu nhằm vào đại học hoặc cao đẳng. Kỳ thi này thường xuyên diễn ra vào thời điểm cuối tháng 5 hoặc thời điểm đầu tháng 6.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

Viết đoạn văn uống giờ Anh trình làng về khối hệ thống dạy dỗ ở nước ta - Bài viết số 2

There are 3 levels of education in the formal school system in Vietnam: Pre-school, Primary education, Secondary education. The Secondary education consists lower secondary education and upper secondary education. Primary và lower secondary education are compulsory in Vietnam giới. Children start going khổng lồ primary school at the age of 6 & after 5 years they move to lower secondary school where they study for 4 years. The upper secondary education lasts 3 years, from the age of 15 lớn 17. In order khổng lồ study at a university, students have to lớn pass the national examination held in early June every year for the GCSE. The academic year is divided inkhổng lồ 2 terms. It lasts 9 months from September 5th to lớn the over of May. The first term is from September to lớn December & the second term lasts from January lớn May. Students have a 3-month-summer holiday after the second term.
Hướng dẫn dịchCó 3 cấp cho học tập trong khối hệ thống ngôi trường học tập chủ yếu quy sống Việt Nam: Mầm non, Tiểu học, Trung học. Giáo dục trung học bao hàm dạy dỗ trung học các đại lý với dạy dỗ trung học càng nhiều. giáo dục và đào tạo tè học tập với trung học cửa hàng là nên sinh hoạt đất nước hình chữ S. Tphải chăng em bắt đầu đến lớp tiểu học tập khi 6 tuổi cùng sau 5 năm những em gửi sang trọng ngôi trường trung học tập cửa hàng, chỗ những em học 4 năm. Giáo dục đào tạo trung học tập phổ thông kéo dãn dài 3 năm, từ 15 đến 17 tuổi. Để học ĐH, học sinh nên thừa qua kỳ thi nước nhà (GCSE) được tổ chức vào thời điểm đầu tháng 6 hàng năm. Năm học được tạo thành 2 kỳ. Nó kéo dãn 9 mon từ ngày 5 mon 9 mang lại cuối tháng 5. Kỳ thứ nhất từ thời điểm tháng 9 mang đến tháng 12 với kỳ đồ vật hai kéo dãn dài từ tháng 1 cho tháng 5. Học sinh được nghỉ 3 mon htrằn sau học kỳ II.

Viết một quãng vnạp năng lượng ngắn về hệ thống giáo dục nước ta - Bài viết số 3

The formal school education system in Vietnam giới consists of two levels, primary & secondary education. The children start Grade 1 at the age of 6 và they normally complete the primary education at the age of 10. They move to lower secondary school to lớn study in Grade 6 when they are eleven years old. They will finish nine-year compulsory education when they complete Grade 9 at the age of 14. The children may go lớn upper secondary schools if they pass all the subjects tested at the kết thúc of Grade 9. They will stay there until they complete Grade 12 at the age of 17. If they want to lớn enter universities or colleges they have sầu khổng lồ take the national examination for GCSE which takes place at the kết thúc of May or beginning of June. The academic year in Vietphái nam runs from September to May & is divided into lớn two terms. The first term ends in January with a week holiday and the second term finishes in May before a long summer holiday comes.Hướng dẫn dịchHệ thống dạy dỗ phổ quát thiết yếu quy nghỉ ngơi toàn quốc bao gồm nhì cấp, tè học tập và trung học cơ sở. Các em bước đầu học tập lớp 1 Khi 6 tuổi và hay chấm dứt lịch trình dạy dỗ tiểu học độ tuổi 10. Các em chuyển sang trọng học tập lớp 6 sinh sống ngôi trường trung học các đại lý Khi 11 tuổi. Các em sẽ ngừng lịch trình giáo dục phải 9 năm Lúc chấm dứt lớp 9 trong tuổi 14. Các em rất có thể học tập trung học tập thêm nếu quá qua toàn bộ các môn học sẽ soát sổ vào thời điểm cuối năm lớp 9. Các em sẽ sinh hoạt lại kia cho đến lúc ngừng lớp 12. Tại tuổi 17. Nếu ý muốn vào những trường ĐH hoặc cao đẳng, các em đề xuất tđắm đuối gia kỳ thi quốc gia về GCSE diễn ra vào thời điểm cuối tháng Năm hoặc vào đầu tháng Sáu. Năm học làm việc nước ta kéo dài từ tháng 9 mang lại mon 5 với được tạo thành hai kỳ. Học kỳ trước tiên ngừng hồi tháng Giêng với một tuần nghỉ dịp cùng học kỳ máy nhị hoàn thành trong tháng Năm trước khi kỳ du lịch htrằn lâu năm đến.

Xem thêm: Sự Ra Đời Của Nhà Nước Văn Lang Ra Đời Cách Ngày Nay Khoảng Bao Nhiêu Năm


Trên đây là Write about school education system in Vietnam. Mời độc giả tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 không giống như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến đường, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học tập kì 2 lớp 12,... được update liên tiếp bên trên pgdtxhoangmai.edu.vn.
*
Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2050
*
Soạn Unit 4 lớp 12 School education system