vinh hoa phú quý phủ thiên

 • Reads 247,320
 • Votes 16,081
 • Parts 197

Complete, First published Nov 12, 2021

Bạn đang xem: vinh hoa phú quý phủ thiên

Table of contents

 • Wed, Dec 1, 2021

 • Fri, Dec 3, 2021

 • Sat, Dec 4, 2021

 • 204. TUYỆT KHÔNG NÉN GIẬN

  Sun, Dec 5, 2021

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Tue, Dec 7, 2021

 • 207. THẮNG BẠI CÔNG ĐƯỜNG

  Thu, Dec 9, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Sat, Dec 11, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Tue, Dec 14, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sun, Dec 19, 2021

 • 215. LIÊN TIẾP GIẢI QUYẾT

  Mon, Dec đôi mươi, 2021

 • Wed, Dec 22, 2021

 • Fri, Dec 24, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Sun, Dec 26, 2021

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Mon, Jan 10, 2022

 • Tue, Jan 11, 2022

 • Wed, Jan 12, 2022

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Sat, Jan 15, 2022

 • Sun, Jan 16, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Wed, Jan 19, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Sun, Jan 23, 2022

 • Mon, Jan 24, 2022

 • Tue, Jan 25, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • 237. PHƯỢNG HOÀNG TRONG LỬA

  Thu, Jan 27, 2022

 • Quyển năm. VUI MỪNG TRƯỚC ĐIỆN 238. THIÊN HẠ CHẤN ĐỘNG

  Sat, Jan 29, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Fri, Feb 4, 2022

 • Sun, Feb 6, 2022

 • Mon, Feb 7, 2022

 • Tue, Feb 8, 2022

 • Wed, Feb 9, 2022

 • Fri, Feb 11, 2022

 • Sun, Feb 13, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Wed, Feb 16, 2022

 • Thu, Feb 17, 2022

 • Fri, Feb 18, 2022

 • Sun, Feb đôi mươi, 2022

 • Tue, Feb 22, 2022

 • Thu, Feb 24, 2022

 • Fri, Feb 25, 2022

 • Sat, Feb 26, 2022

 • 256. QUYẾT CHIẾN PHỤNG THIÊN ĐIỆN

  Sun, Feb 27, 2022

 • 257. CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT

  Tue, Mar 1, 2022

 • 258. PHONG THÁI DANH TƯỚNG

  Wed, Mar 2, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • 260. GIÁP MẶT TRUYỀN NGÔI

  Sat, Mar 5, 2022

 • Sun, Mar 6, 2022

 • 262. BÀNG HOÀNG NHẬN TIN DỮ

  Tue, Mar 8, 2022

 • Wed, Mar 9, 2022

 • Thu, Mar 10, 2022

 • Sun, Mar 13, 2022

 • Mon, Mar 14, 2022

 • Tue, Mar 15, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Thông báo (không drop truyện)

  Mon, Mar 21, 2022

 • 270. ĐÁNG THƯƠNG NGƯỜI TUYỆT HẬU

  Mon, Apr 4, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Sat, Apr 9, 2022

 • Sun, Apr 10, 2022

 • Mon, Apr 11, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • 277. MẪU DIÊM VƯƠNG RA TAY

  Thu, Apr 14, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Sat, Apr 16, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • 282. TRƯỞNG HUYNH THAY CHA

  Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Sat, Apr 23, 2022

 • Sun, Apr 24, 2022

 • Mon, Apr 25, 2022

 • Tue, Apr 26, 2022

 • Wed, Apr 27, 2022

 • Thu, Apr 28, 2022

 • Fri, Apr 29, 2022

 • Quyển sáu. NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG 292. TRỮ VỊ BỎ TRỐNG

  Sun, May 1, 2022

 • Mon, May 2, 2022

 • 294. NAM NHI CHÍ TẠI BỐN PHƯƠNG

  Tue, May 3, 2022

 • 295. KHÔNG TRANH KHÔNG CAM LÒNG

  Wed, May 4, 2022

 • Thu, May 5, 2022

 • Fri, May 6, 2022

 • Sat, May 7, 2022

 • Mon, May 9, 2022

 • Wed, May 11, 2022

 • Fri, May 13, 2022

 • Sun, May 15, 2022

 • Tue, May 17, 2022

 • Thu, May 19, 2022

 • Sat, May 21, 2022

 • Mon, May 23, 2022

 • 307. SẮC PHONG THÁI TỬ PHI

  Xem thêm: siêu cấp cường giả

  Wed, May 25, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Tue, May 31, 2022

 • Thu, Jun 2, 2022

 • 312. MIỆNG LƯỠI XẢO QUYỆT

  Sat, Jun 4, 2022

 • Mon, Jun 6, 2022

 • Wed, Jun 8, 2022

 • Fri, Jun 10, 2022

 • 316. DAO SẮC CHẶT ĐAY RỐI

  Sun, Jun 12, 2022

 • Tue, Jun 14, 2022

 • 318. NHỚ QUÂN ÂN, NHỚ TỪ ÂN

  Thu, Jun 16, 2022

 • 319. NGƯỜI THÂN SẮP ĐI XA

  Sat, Jun 18, 2022

 • Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Wed, Jun 22, 2022

 • 322. TÌNH THƯƠNG CỦA TỔ PHỤ

  Fri, Jun 24, 2022

 • Sun, Jun 26, 2022

 • Tue, Jun 28, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Sat, Jul 2, 2022

 • 327. LIÊU VƯƠNG XIN RA TRẬN

  Mon, Jul 4, 2022

 • Wed, Jul 6, 2022

 • Fri, Jul 8, 2022

 • Sun, Jul 10, 2022

 • Tue, Jul 12, 2022

 • Tue, Jul 19, 2022

 • 333. THUỘC HẠ CỦA ĐÔNG CUNG

  Thu, Jul 21, 2022

 • Sat, Jul 23, 2022

 • 335. CON CÁI ĐÃ LỚN (phần đầu)

  Mon, Jul 25, 2022

 • 336. CON CÁI ĐÃ LỚN (phần cuối)

  Wed, Jul 27, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • 338. THƯƠNG THAY TẤM LÒNG PHỤ MẪU

  Sun, Jul 31, 2022

 • 339. KHÍ PHÁCH THIẾU NIÊN

  Tue, Aug 2, 2022

 • 340. THẲNG THẮN TRƯỚC HOÀNG ĐẾ

  Thu, Aug 4, 2022

 • Sat, Aug 6, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • 343. MƯA GIÔNG TRƯỚC CƠN BÃO LỚN

  Thu, Aug 18, 2022

 • 344. YẾN VƯƠNG PHI OAI PHONG

  Sat, Aug đôi mươi, 2022

 • Wed, Aug 24, 2022

 • Fri, Aug 26, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • 348. THIÊN TỬ THỬ CON CHÁU

  Wed, Aug 31, 2022

 • Fri, Sep 2, 2022

 • 350. HOÀNG TRƯỞNG TÔN GIÁM QUỐC

  Sun, Sep 4, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Thu, Sep 8, 2022

 • 353. YẾN VƯƠNG BỊ TỪ CHỐI

  Mon, Sep 12, 2022

 • 354. HOÀNG TRƯỞNG TÔN ANH MINH

  Wed, Sep 14, 2022

 • Fri, Sep 16, 2022

 • 356. THIÊN TỬ GỞI GẮM TRƯỞNG TÔN

  Sun, Sep 18, 2022

 • Tue, Sep đôi mươi, 2022

 • Thu, Sep 22, 2022

 • 359. CHA CON NGHI NGỜ NHAU

  Sat, Sep 24, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • 361. ĐỘI MŨ XƯNG THÁI TÔN

  Wed, Sep 28, 2022

 • Fri, Sep 30, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Tue, Oct 4, 2022

 • Thu, Oct 6, 2022

 • 366. GIA QUAN TIẾN TƯỚC TRỞ VỀ

  Sat, Oct 8, 2022

 • Mon, Oct 10, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • 369. TRẬN LÔI ĐÌNH CỦA THIÊN TỬ

  Sat, Oct 15, 2022

 • 370. THÁI TỬ THU PHỤC TRỌNG THẦN

  Mon, Oct 17, 2022

 • 371. YẾN VƯƠNG TẠ ĐÔNG CUNG

  Wed, Oct 19, 2022

 • 372. TIỂU QUẬN CHÚA UY VŨ

  Fri, Dec 23, 2022

 • Sat, Dec 24, 2022

 • Sun, Dec 25, 2022

 • Mon, Dec 26, 2022

 • Tue, Dec 27, 2022

 • Wed, Dec 28, 2022

 • Thu, Dec 29, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Sat, Dec 31, 2022

 • Mon, Jan 2, 2023

 • 382. THẦN BINH GIÁNG XUỐNG

  Mon, Jan 2, 2023

 • 383. LẠNH LÙNG KHIỂN TRÁCH

  Mon, Jan 2, 2023

 • 384. BÁO THẮNG NGHÊNH GIÁ

  Tue, Jan 3, 2023

 • 385. NAM NHI GỞI THÂN CHIẾN TRƯỜNG

  Wed, Jan 4, 2023

 • 386. TÌNH PHU THÊ KHÓ BUÔNG

  Thu, Jan 5, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • 389. TỪ MẪU GIÁO HUẤN THÁI TÔN

  Thu, Jan 5, 2023

 • 390. TRĂN TRỐI, TRUYỀN GIANG SƠN

  Thu, Jan 5, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • Ngoại truyện 1. KIẾP NÀY TRẢ ƠN

  Thu, Jan 5, 2023

 • Ngoại truyện 2. CẢ ĐỜI TRẤN THỦ PHÍA ĐÔNG

  Thu, Jan 5, 2023

  Xem thêm: văn phòng thám tử nhị lam thần

 • Ngoại truyện 3. VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG

  Thu, Jan 5, 2023

Tác giả: Phủ Thiên
  Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HE
  Số chương: 392 chương chủ yếu truyện
  Nguồn: converted by Leo Sing ở Wiki dịch
  Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt
  Đề cử: Nhà Tâm toàn Convert
  
  
  Đây là phần nhì của cục truyện vì thế Wattpad chỉ mang lại đăng 200 chương. Phần 2 tiếp tục chính thức kể từ chương 201, mời mọc quý khách đón coi.

#14cungđình