Vì Sao Giôn Rít Đặt Tên Cuốn Sách Là

  -  

- Những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ.

Bạn đang xem: Vì sao giôn rít đặt tên cuốn sách là

Bạn đang xem: Tại sao giôn rit lại đặt tên cho cuốn sách là “mười ngày rung chuyển thế giới”?

- Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

=> Chính vì sức ảnh hưởng to lớn như vậy, 10 ngày diễn ra cách mạng tháng Mười Nga, Giôn Rít đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mười ngày rung chuyển thế giới”

Đúng 1 Bình luận (0)
*

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ.

Đúng 0
Bình luận (0)

GiônRitđặt tênchocuốn sáchcủa mìnhlà"Mười ngày rung chuyển thế giới"vìnhững tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ.

Đúng 0
Bình luận (0)

Vì sao Giôn Rít đặc tên cuốn sách là mười ngảy rung chuyển thế giới

 

Lớp 8 Lịch sử Bài 15 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc... 6 0 Gửi Hủy

Vì :

- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga.

- Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nổi của thế giới.

- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức

- Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Đúng 0
Bình luận (0)

Cách mạng Tháng Mười Nga là cả một quá trình vận động và tiếp biến cách mạng không ngừng, tới lúc cao trào diễn ra trong khoảng “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Diễn ra nhanh và mạnh mẽ có thể làm thay đổi toàn bộ tình hình không chỉ nước Nga mà còn thay đổi tình hình chính trị của cả thế giới , ảnh hưởng phong trào giải phòng dân tộc khắp thế giới

Đúng 0
Bình luận (0)

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nổi của thế giới.

Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Chúc bn hok tốt!!!

Đúng 0 Bình luận (0)

Vì sao Giôn rít lại đặt tên cho tác phẩm của mình là " Mười ngày rung chuyển thế giới"?

Lớp 8 Lịch sử Bài 15 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc... 3 1 Gửi Hủy

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Xem thêm: Tả Người Bạn Thân Của Em Lớp 5, 50 Bài Văn Tả Bạn Thân Lớp 6 Hay Chọn Lọc

Đúng 1 Bình luận (0) Đúng 1 Bình luận (0)

Hỗ Trợ Học Tập!Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đúng 1 Bình luận (0)

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Lớp 8 Lịch sử 1 0 Gửi Hủy

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đúng 0
Bình luận (0)

vì sao Giôn Rít đặt tên cuốn sách của mình là " Mười ngaỳ rung chuyển thế giới"

Lớp 8 Lịch sử Bài 15 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc... 5 0 Gửi Hủy

Cách mạng Tháng Mười Nga là cả một quá trình vận động và tiếp biến cách mạng không ngừng, tới lúc cao trào diễn ra trong khoảng “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Diễn ra nhanh và mạnh mẽ có thể làm thay đổi toàn bộ tình hình không chỉ nước Nga mà còn thay đổi tình hình chính trị của cả thế giới , ảnh hưởng phong trào giải phòng dân tộc khắp thế giới

Đúng 0
Bình luận (1)

Giôn Rít đặt tên cuốn sách là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc chiến vĩ đại, chính nghĩa của những con người yêu nước. Trên cái bối cảnh của một quốc gia sôi sục và tan rã đó, đã diễn ra cảnh tượng huy hoàng của quần chúng nhân dân Nga vùng dậy chống lại chính phủ lâm thời tư sản chỉ trong khoảng 10 ngày. Thắng lợi của cách mạng đã làm rung chuyển thế giới, thúc đẩy GCVS ở nhiều nước nổi dậy đấu tranh, gây hoang mang cho giới cầm quyền. Cuộc Cách mạng đã để lại nhiều bài học quý báu cho các cuộc cách mạng sau này.

Đúng 0
Bình luận (0)

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đúng 0
Bình luận (0)

Vì sao Giôn Rít đặt tên cuốn sách của mình là " Mười ngày rung chuyển thế giới"

Lớp 8 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 8 3 0 Gửi Hủy

Cách mạng Tháng Mười Nga là cả một quá trình vận động và tiếp biến cách mạng không ngừng, tới lúc cao trào diễn ra trong khoảng “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Diễn ra nhanh và mạnh mẽ có thể làm thay đổi toàn bộ tình hình không chỉ nước Nga mà còn thay đổi tình hình chính trị của cả thế giới , ảnh hưởng phong trào giải phòng dân tộc khắp thế giới

Đúng 0
Bình luận (0)

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới

Đúng 0
Bình luận (0)

vì đó là kimochi

Đúng 0
Bình luận (1)

Khi nói về cách mạng tháng 10 Nga 1917 vì sao nhà văn Mỹ Giôn-Rít lại đặt tên cho cuốn sách của mình ''Mười ngày làm rung chuyển thế giới''

Lớp 8 Lịch sử Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) 1 0 Gửi Hủy

bởi vì cách mạng nga có vai trò rất quan trọng cũng như đi kèm với ý nghĩa to lớn đối với nhân loại và lịch sử thế giới. Cách mạng nga đã là bước dẫn đầu cho công cuộc cách mạng dân tộc và có ảnh hưởng sâu sắc đến các cuộc chiến tranh sau này đồng thời đánh dấu bước ngoặc sự phát triển mạng mẽ của giai cấp vô sản

Đúng 0
Bình luận (0) Câu 1 : Nêu những biểu hiện chứng tỏ sự phồn vinh của nền kinh tế mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. giải thích vì sao có sự phát triển đó Câu 2 : sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi ngay sau năm 1919 nhà văn mĩ giôn-rít đã công bố tác phẩm " mười ngày làm rung chuyển thế giới " Hãy giải thích vì sao ông lại đặt tên như vậy ( giúp mình với mọi ng :(( cần gấp ) Lớp 8 Lịch sử Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 1 0 Gửi Hủy

Câu 1 :

* Những biểu hiện chứng tỏ sự phồn vịnh ... :

* Biểu hiện:

- Công nghiệp:

+ Trong vòng 6 năm (1923-1929), sản lượng công nghiệp tăng 69%

+ Năm 1929, Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt qua sản lượng công nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cộng lại.

+ Đứng đầu thế giới về sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ,…

- Tài chính:Trở thành chủ nợ của thế giới. Năm 1929, Mĩ nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

* Hạn chế:

- Sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp.

- Không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng,…

* Vì ;

+ Thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí trong chiến tranh

+ Không bị chiến tranh tàn phá

+ Là nước thắng trận, trở thành chủ nợ của Châu Âu

+ Sớm áp dụng khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất

+ Biết sửu dụng phương pháp quản lí sản xuất tiên tiến, mở rộng qui mô và chuyên môn hoá trong sản xuất

Câu 2 :

- Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ.

- Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước Nga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích Ngắn Gọn, Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích

- Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh..