Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  -  

Contents

Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếThực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Địa 9 Bài 16 giúp các em học sinh lớp 9 biết cách vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu của một đối tượng, nhóm đối tượng nào đó.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Soạn Địa lí 9 Bài 16 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 1

Cho bảng số liệu sau đây:


Khu vực kinh tế 1991 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nông – lâm – ngư nghiệp 40,5 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
Công nghiệp – xây dựng 23,8 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5
Dịch vụ 35,7 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002:

b. Nhận xét:

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế có sự thay đổi rõ nét:

+ Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm mạnh: từ 40,5% (năm 1991) xuống còn 23% (năm 2002).

+ Tỉ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng tăng nhanh: từ 23,8% (năm 1991) tăng lên 38,5 % (năm 2002).

+ Khu vực dịch vụ tuy có biến động nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao (năm 2002 chiếm 38,5%).

⟹ Sự thay đổi như trên cho thấy: từ sau năm 1991, cơ cấu kinh tế của nước ta đã có sự chuyện dịch theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng ngành nông -lâm -ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng và dịch vụ; phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm: Soạn Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt Siêu Ngắn, Soạn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

Địa 9 Bài 16 giúp các em học sinh lớp 9 biết cách vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu của một đối tượng, nhóm đối tượng nào đó.

Soạn Địa lí 9 Bài 16 giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức bài học hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp các em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của các thầy cô. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bài 1

Cho bảng số liệu sau đây:

Khu vực kinh tế 1991 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nông – lâm – ngư nghiệp 40,5 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
Công nghiệp – xây dựng 23,8 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5
Dịch vụ 35,7 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002:

b. Nhận xét:

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế có sự thay đổi rõ nét:

+ Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm mạnh: từ 40,5% (năm 1991) xuống còn 23% (năm 2002).

+ Tỉ trọng của khu vực công nghiệp, xây dựng tăng nhanh: từ 23,8% (năm 1991) tăng lên 38,5 % (năm 2002).

+ Khu vực dịch vụ tuy có biến động nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao (năm 2002 chiếm 38,5%).

Xem thêm: Top Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế - Tải Full Miễn Phí

⟹ Sự thay đổi như trên cho thấy: từ sau năm 1991, cơ cấu kinh tế của nước ta đã có sự chuyện dịch theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng ngành nông -lâm -ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng và dịch vụ; phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.