vàng 24 bao nhiêu 1 chỉ

Xem tức thì giá chỉ vàng 24K ngày hôm nay (31/8) từng nào một chỉ đúng đắn nhất. tin tức giá chỉ vàng 24K bên trên Công ty Vàng bạc xoàn Sài Thành (SJC) được update nhanh gọn mỗi ngày.

Bạn đang xem: vàng 24 bao nhiêu 1 chỉ

Giá vàng 24K ngày hôm nay ngày 31/8/2023

Theo tham khảo bên trên những Trụ sở của Công ty Vàng bạc xoàn Sài Thành (SJC), giá chỉ vàng 24K ngày hôm nay (31/8) nối tiếp tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai phía mua sắm nhập - xuất kho.

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 8/2023

- Ngày 1/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,95 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,7 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,6 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,7 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,4 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,65 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,9 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,95 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/8: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 56,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,9 triệu đồng/lượng.

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 7/2023

- Ngày 1/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,2 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 54,9 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 54,9 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,8 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,2 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,9 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,5 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,85 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,55 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,35 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,3 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,65 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,75 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,55 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/7: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,8 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,6 triệu đồng/lượng.

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 6/2023

- Ngày 1/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,36 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,4 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,1 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,5 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,2 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,45 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,95 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,3 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,35 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 56,05 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,25 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,95 triệu đồng/lượng.

Xem thêm: hình ảnh hà nội

- Ngày 29/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,15 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,85 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/6: Vàng 24K giao dịch thanh toán ở chiều mua sắm nhập là 55,1 triệu đồng/lượng; chiều xuất kho là 55,8 triệu đồng/lượng.

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 5/2023

Chiều mua sắm vào:

- Ngày 3/5: 55,7 triệu đồng/lượng

- Ngày 4/5: 56,10 triệu đồng/lượng

- Ngày 5/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 6/5: 56,00 triệu đồng/lượng

- Ngày 8/5: 56,00 triệu đồng/lượng

- Ngày 9/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 10/5: 56,3 triệu đồng/lượng

- Ngày 11/5: 56,3 triệu đồng/lượng

- Ngày 12/5: 56,1 triệu đồng/lượng

- Ngày 13/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 15/5: 56,25 triệu đồng/lượng

- Ngày 16/5: 56,35 triệu đồng/lượng

- Ngày 17/5: 56 triệu đồng/lượng

- Ngày 18/5: 56 triệu đồng/lượng

- Ngày 19/5: 55,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 20/5: 55,9 triệu đồng/lượng

- Ngày 22/5: 55,9 triệu đồng/lượng

- Ngày 23/5: 55,7 triệu đồng/lượng

- Ngày 24/5: 55,7 triệu đồng/lượng

- Ngày 25/5: 55,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 26/5: 55,35 triệu đồng/lượng

- Ngày 27/5: 55,45 triệu đồng/lượng

- Ngày 29/5: 55,45 triệu đồng/lượng

- Ngày 30/5: 55,45 triệu đồng/lượng

- Ngày 31/5: 55,55 triệu đồng/lượng

Chiều cung cấp ra:

- Ngày 3/5: 56,5 triệu đồng/lượng

- Ngày 4/5: 56,90 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/5: 56,95 triệu đồng/lượng

- Ngày 6/5: 56,80 triệu đồng/lượng

- Ngày 8/5: 56,80 triệu đồng/lượng

- Ngày 9/5: 56,95 triệu đồng/lượng

- Ngày 10/5: 57,1 triệu đồng/lượng

- Ngày 11/5: 57,1 triệu đồng/lượng

- Ngày 12/5: 56,9 triệu đồng/lượng

- Ngày 13/5: 56,95 triệu đồng/lượng

- Ngày 15/5: 57,05 triệu đồng/lượng

- Ngày 16/5: 57,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 17/5: 56,8 triệu đồng/lượng

- Ngày 18/5: 56,7 triệu đồng/lượng

- Ngày 19/5: 56,3 triệu đồng/lượng

- Ngày 20/5: 56,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 22/5: 56,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 23/5: 56,4 triệu đồng/lượng

- Ngày 24/5: 56,4 triệu đồng/lượng

- Ngày 25/5: 56,3 triệu đồng/lượng

- Ngày 26/5: 56,05 triệu đồng/lượng

- Ngày 27/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 29/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 30/5: 56,15 triệu đồng/lượng

- Ngày 31/5: 56,25 triệu đồng/lượng

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 4/2023

Chiều mua sắm vào:
- Ngày 1/4: 54,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/4: 54,75 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/4: 55 triệu đồng/lượng
- Ngày 5/4: 55,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/4: 55,25 triệu đồng/lượng

- Ngày 7/4: 55,2 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/4: 55,3 triệu đồng/lượng

- Ngày 10/4: 55,15 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/4: 55,15 triệu đồng/lượng
- Ngày 12/4: 55,45 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/4: 55,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/4: 56 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/4: 55,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/4: 55,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/4: 55,30 triệu đồng/lượng
- Ngày 19/4: 55,60 triệu đồng/lượng

- Ngày 20/4: 55,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 21/4: 55,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 22/4: 55,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/4: 55,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/4: 55,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 26/4: 55,60 triệu đồng/lượng

- Ngày 27/4: 55,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 28/4: 55,55 triệu đồng/lượng

Chiều cung cấp ra:
- Ngày 1/4: 55,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/4: 55,45 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/4: 55,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 5/4: 56,35 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/4: 56,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 7/4: 56 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/4: 56,1 triệu đồng/lượng

- Ngày 10/4: 55,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/4: 55,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 12/4: 56,25 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/4: 56,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/4: 56,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/4: 56,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/4: 56,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/4: 56,10 triệu đồng/lượng

- Ngày 19/4: 56,40 triệu đồng/lượng

- Ngày 20/4: 56,35 triệu đồng/lượng
- Ngày 21/4: 56,45 triệu đồng/lượng
- Ngày 22/4: 56,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/4: 56,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/4: 56,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 26/4: 56,40 triệu đồng/lượng

- Ngày 27/4: 56,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 28/4: 56,35 triệu đồng/lượng

Diễn vươn lên là giá chỉ vàng 24K mon 3/2023

Chiều mua sắm vào:
- Ngày 1/3: 52,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 2/3: 52,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/3: 52,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/3: 53,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/3: 53,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 7/3: 53,2 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/3: 52,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 9/3: 52,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 10/3: 53,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/3: 53,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/3: 53,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/3: 54,15 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/3: 53,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 16/3: 53,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/3: 54 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/3: 54,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 20/3: 54,55 triệu đồng/lượng

- Ngày 21/3: 54,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 22/3: 54,25 triệu đồng/lượng
- Ngày 23/3: 54,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/3: 54,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/3: 54,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/3: 54,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 27/3: 54,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 28/3: 54,6 triệu đồng/lượng

- Ngày 29/3: 54,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 30/3: 55 triệu đồng/lượng
- Ngày 31/3: Tăng 150.000 đồng/lượng

Chiều cung cấp ra:
- Ngày 1/3: 53,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 2/3: 53,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/3: 53,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/3: 53,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/3: 53,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 7/3: 53,9 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/3: 53,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 9/3: 53,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 10/3: 54 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/3: 54,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/3: 54,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/3: 54,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/3: 54,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 16/3: 54,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/3: 54,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/3: 55,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 20/3: 55,35 triệu đồng/lượng

- Ngày 22/3: 55,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 23/3: 55,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/3: 55,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/3: 55,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 27/3: 55,4 triệu đồng/lượng

- Ngày 28/3: 55,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 29/3: 55,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 30/3: 55,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 31/3: Tăng 150.000 đồng/lượng

Giá vàng 24K mon 2/2023

Vàng 24K là vàng đem nồng độ vàng nguyên vẹn hóa học chiếm tới 99,99%, tuổi tác vàng 10 năm. Loại vàng này còn tồn tại những tên thường gọi khác ví như vàng 9999, vàng ròng rã hoặc vàng tao. Vàng 24K là loại vàng đem ánh kim đậm nhất và có tính mượt chắc chắn.
Phân loại này không nhiều được dùng để làm chế tạo trang sức đẹp bởi khó khăn gắn xoàn và tiến công bóng. Thay nhập tê liệt, người tiêu dùng vàng thông thường với mục tiêu thu thập hoặc góp vốn đầu tư. Chính vì vậy, dịch chuyển giá chỉ vàng 24K trở nên côn trùng quan hoài của không ít người chi tiêu và sử dụng.
Trong mon 2, nút giao dịch thanh toán tối đa là 54,2 triệu đồng/lượng và 55,2 triệu đồng/lượng ứng với chiều mua sắm nhập và xuất kho.
Dưới đấy là tổ hợp cụ thể giá chỉ vàng 24K nhập mon 2/2023:
Ở chiều mua sắm vào:
- Ngày 1/2: 54,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 2/2: 54,2 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/2: 53,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/2: 53,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/2: 53,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 7/2: 53,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/2: 53,75 triệu đồng/lượng
- Ngày 9/2: 53,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 10/2: 53,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/2: 53,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/2: 53,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/2: 53,5 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/2: 53,45 triệu đồng/lượng
- Ngày 16/2: 53,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/2: 53,15 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/2: 52,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 20/2: 53,25 triệu đồng/lượng
- Ngày 21/2: 53,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 22/2: 53,2 triệu đồng/lượng
- Ngày 23/2: 53,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/2: 53,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/2: 52,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 27/2: 52,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 28/2: 52,9 triệu đồng/lượng
Ở chiều cung cấp ra:
- Ngày 1/2: 55,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 2/2: 55,2 triệu đồng/lượng
- Ngày 3/2: 54,7 triệu đồng/lượng
- Ngày 4/2: 54,8 triệu đồng/lượng
- Ngày 6/2: 54,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 7/2: 54,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 8/2: 54,55 triệu đồng/lượng
- Ngày 9/2: 54,4 triệu đồng/lượng
- Ngày 10/2: 54,35 triệu đồng/lượng
- Ngày 11/2: 54,35 triệu đồng/lượng
- Ngày 13/2: 54,35 triệu đồng/lượng
- Ngày 14/2: 54,3 triệu đồng/lượng
- Ngày 15/2: 54,25 triệu đồng/lượng
- Ngày 16/2: 54,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 17/2: 53,95 triệu đồng/lượng
- Ngày 18/2: 53,75 triệu đồng/lượng
- Ngày 20/2: 54,05 triệu đồng/lượng
- Ngày 21/2: 54,1 triệu đồng/lượng
- Ngày 22/2: 54 triệu đồng/lượng
- Ngày 23/2: 53,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 24/2: 53,85 triệu đồng/lượng
- Ngày 25/2: 53,65 triệu đồng/lượng
- Ngày 27/2: 53,6 triệu đồng/lượng
- Ngày 28/2: 53,7 triệu đồng/lượng

>>> Xem thêm: Giá vàng ngày hôm nay, giá chỉ vàng online, giá chỉ vàng tây mới nhất nhất

Xem thêm: 12 cung hoàng đạo anime bao binh