UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW

  -  

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Thời ngày tiết mai sau đã như thế nào?) - Một chủ điểm rất rất đáng quyên tâm trong lịch trình Tiếng Anh 5 reviews về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết hỗ trợ nhắc nhở giải bài tập với phần dịch nghĩa giúp cho bạn đọc với làm cho bài tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow

*

1. Look, listen & repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

a) Good evening and welcome lớn the weather forecast. Let"s take a look at the weather today. (Xin chào trời tối và mừng đón các bạn mang đến cùng với chương trình dự đoán tiết trời. Chúng ta hãy chú ý vào tiết trời lúc này.)b) It"s cold and cloudy in Ha Noi. It"s cool and windy in Hue. It"s hot and sunny in Ho Chi Minh City. (Ttách rét và có nhiều mây sống thủ đô. Trời mát và tất cả gió nghỉ ngơi Huế. Ttách rét với tất cả nắng và nóng làm việc Thành phố TP HCM.)c) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời máu đang thế nào vào trong ngày mai?)Well, it will be cold và rainny in Ha Noi. (Ồ, ttránh đang rét mướt và có mưa ở Hà Nội.)d) It will be warm và foggy in Hue. In Ho Chi Minh City, it will be hot và sunny. That"s the weather forecast for tomorrow. (Ttránh vẫn ấm và tất cả sương mù ngơi nghỉ Huế. Tại Thành phố Sài Gòn, ttách vẫn nóng và tất cả nắng. Đó là dự đoán tiết trời vào trong ngày mai.)

2. Point và say (Chỉ và đọc)

a) What will the weather be like tomorrow? (Thời máu sẽ như thế nào vào trong ngày mai?)=> It will be cold and snowy. (Trời sẽ rét mướt với có tuyết.)b) What will the weather be like tomorrow? (Thời máu vẫn thế nào vào trong ngày mai?)=> It will be hot và sunny.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Bài Tập Làm Văn Lớp 3 (Tập 1), 114 Bài Văn Mẫu Lớp 3


Xem thêm: Câu Hỏi Của Tạ Tiến Dũng - A Number Added To Its Two


(Ttách vẫn nóng cùng bao gồm nắng.)c) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời ngày tiết sẽ như thế nào vào trong ngày mai?)=> It will be warm và stormy. (Trời sẽ nóng cùng có bão.)d) What will the weather be like tomorrow? (Thời huyết vẫn ra làm sao vào ngày mai?)=> It will be cool & cloudy. (Ttránh sẽ đuối và bao gồm mây.)

3. Let’s talk (Chúng ta thuộc nói)

Ask & answer questions about weather. (Hỏi với vấn đáp hầu hết thắc mắc về tiết trời.)

What"s the weather like today? (Thời tiết ra sao vào hôm nay?)It"s... and... (Ttách... và...)What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời ngày tiết đang ra làm sao vào ngày mai?)It will be... &... (Ttránh đã... với...)

4. Listen và circle a, b, or c (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

1.bIt will be snowy & very cold in Sa Pa tomorrow. (Ttách sẽ có tuyết và cực kỳ rét sống Sa Pa vào ngày mai.)
2.aIt will be foggy và windy in Ha Noi tomorrow. (Ttách sẽ sở hữu sương mù cùng gồm gió sinh hoạt TP.. hà Nội vào ngày mai.)
3.cIt will be sunny and windy in Da Nang tomorrow. (Trời sẽ có được nắng với tất cả gió sống TP.. Đà Nẵng vào trong ngày mai.)

Audio script – Nội dung bài xích nghe:

Good evening và welcome to lớn the weather forecast. What will the weather be lượt thích tomorrow? Well, it will snowy and very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy and windy. The weather will be fine tomorrow in Da Nang. It will be sunny, but it will also be very windy...

5. Read và complete (Đọc với trả thành)

Mai : Let’s (1) __go__ for a picnic tomorrow.Tony : What will the (2) __weather__ be like tomorrow?Linda : Well, it will be cold và (3) __stormy__.Mai : How vày you know that?Linda : I watched the weather (4) __forecast__ on TV.Tony : We can’t go for a picnic if it’s stormy.Mai : Ok, let’s stay trang chủ, eat popcorn và (5) __watch__ cartoons.Tony & Linda: Great idea!

Hướng dẫn dịch:

Mai: Chúng ta hãy thuộc đi dã nước ngoài vào ngày mai.Tony: Thời máu đã ra sao vào ngày mai?Linda: Ừm, ttránh đang lạnh với có bão.Mai: Làm sao các bạn biết điều đó?Linda: Tôi vẫn coi dự đoán khí hậu trên TV.Tony: Chúng ta đã có thể không đi dã ngoại nếu ttránh có bão.Mai: Được rồi, họ hãy trong nhà, ăn bắp rang bơ và coi phần nhiều phim phim hoạt hình.Tony với Linda: Ý kiến hay vời!

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Making sentences (Tạo câu)

What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết vẫn như thế nào vào trong ngày mai?)