tử thần gõ cửa diêm vương

 • Reads 300,532
 • Votes 30,800
 • Parts 106

Complete, First published Sep 16, 2021

Bạn đang xem: tử thần gõ cửa diêm vương

Table of contents

 • Fri, Mar 18, 2022

 • [Phần I - Vô Thường] Chương 1: Quán Bar

  Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • [Phần II - Hoa Hồng] Chương 24: Sinh Ra

  Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

  Xem thêm: ồn ào nhỏ

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • [Phần III - Bỉ Ngạn] Chương 55: Trung Nguyên

  Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • [Phần IV - Thủy Tiên] Chương 84: Đoạ Thiên

  Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

  Xem thêm: đáng yêu thế này thì biết làm sao đây

 • Chương 105: Sum Vầy (HOÀN)

  Fri, Mar 18, 2022

Tác giả: Phù Bạch Khúc
  
  Edit: DevilsNTT
  
  •Thể loại: Nguyên thanh lịch, Đam mỹ, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng, Thần tiên yêu tinh tai quái, Thần thoại, Song phía âm thầm mến, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác thành, Linh dị thần tai quái, 1v1.
  
  •Vai chính: Diêm Vương, Tử Thần, Hắc Bạch Vô Thường, Hải Thần (Poseidon) Thần Tình Yêu (Venus), Satan, Thiên Thần
   •Vai phụ: Tiểu Ái Thần Cupid.
  
  •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad. Các Trang Khác Đều Là "ĂN CẮP"
  
  17/9/2021-13/12/2021
  
  #NTT

#8hoàn