truyện sát thần

Nội dung truyện

Siêu Phàm Sát Thần Manhua là một trong những trong mỗi cỗ chuyện tranh có tiếng nằm trong phân mục Fantasy, Manhua, Truyện Màu được đăng bên trên Kho Truyện. Đây là một trong những trang web tiên phong hàng đầu phát âm chuyện tranh với vừa đủ phân mục Manhwa, Manga, Manhua, Đam mỹ và Truyện giành người lớn. Truyện giành Siêu Phàm Sát Thần được dịch thanh lịch giờ việt nhanh nhất có thể và hoàn hảo nhất bên trên Kho Truyện.

Bạn đang xem: truyện sát thần

Xem thêm: tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính

Danh sách chương

 • Chapter 165 2 ngày trước
 • Chapter 164 2 ngày trước
 • Chapter 163 28/02/2024
 • Chapter 162 27/02/2024
 • Chapter 161 23/02/2024
 • Chapter 160 22/02/2024
 • Chapter 159 20/02/2024
 • Chapter 158 19/02/2024
 • Chapter 157 18/02/2024
 • Chapter 156 17/02/2024
 • Chapter 155 17/02/2024
 • Chapter 154 15/02/2024
 • Chapter 153 14/02/2024
 • Chapter 152 13/02/2024
 • Chapter 151 13/02/2024
 • Chapter 150 12/02/2024
 • Chapter 149 09/02/2024
 • Chapter 148 08/02/2024
 • Chapter 147 07/02/2024
 • Chapter 146 04/02/2024
 • Chapter 145 03/02/2024
 • Chapter 144 03/02/2024
 • Chapter 143 28/01/2024
 • Chapter 132 28/01/2024
 • Chapter 131 28/01/2024
 • Chapter 130 28/01/2024
 • Chapter 129 28/01/2024
 • Chapter 128 28/01/2024
 • Chapter 127 28/01/2024
 • Chapter 126 28/01/2024
 • Chapter 123 28/01/2024
 • Chapter 122 28/01/2024
 • Chapter 121 28/01/2024
 • Chapter 120 28/01/2024
 • Chapter 119 28/01/2024
 • Chapter 118 28/01/2024
 • Chapter 117 28/01/2024
 • Chapter 116 28/01/2024
 • Chapter 115 28/01/2024
 • Chapter 114 28/01/2024
 • Chapter 113 28/01/2024
 • Chapter 112 28/01/2024
 • Chapter 111 28/01/2024
 • Chapter 110.5 28/01/2024
 • Chapter 110 28/01/2024
 • Chapter 109 28/01/2024
 • Chapter 108 28/01/2024
 • Chapter 107 28/01/2024
 • Chapter 106 28/01/2024
 • Chapter 105 28/01/2024
 • Chapter 104 28/01/2024
 • Chapter 103 28/01/2024
 • Chapter 102 28/01/2024
 • Chapter 101 28/01/2024
 • Chapter 100 28/01/2024
 • Chapter 99 28/01/2024
 • Chapter 98 28/01/2024
 • Chapter 97.5 28/01/2024
 • Chapter 97 28/01/2024
 • Chapter 96 28/01/2024
 • Chapter 95 28/01/2024
 • Chapter 94 28/01/2024
 • Chapter 93 28/01/2024
 • Chapter 92 28/01/2024
 • Chapter 91 28/01/2024
 • Chapter 90 28/01/2024
 • Chapter 89 28/01/2024
 • Chapter 88 28/01/2024
 • Chapter 87 28/01/2024
 • Chapter 86 28/01/2024
 • Chapter 85 28/01/2024
 • Chapter 84 28/01/2024
 • Chapter 83 28/01/2024
 • Chapter 82 28/01/2024
 • Chapter 81 28/01/2024
 • Chapter 80 28/01/2024
 • Chapter 79 28/01/2024
 • Chapter 78 28/01/2024
 • Chapter 77 28/01/2024
 • Chapter 76 28/01/2024
 • Chapter 75 28/01/2024
 • Chapter 74 28/01/2024
 • Chapter 73 28/01/2024
 • Chapter 72 28/01/2024
 • Chapter 71 28/01/2024
 • Chapter 70 28/01/2024
 • Chapter 69 28/01/2024
 • Chapter 68 28/01/2024
 • Chapter 67 28/01/2024
 • Chapter 66 28/01/2024
 • Chapter 65 28/01/2024
 • Chapter 64 28/01/2024
 • Chapter 63 28/01/2024
 • Chapter 62 28/01/2024
 • Chapter 61 28/01/2024
 • Chapter 60 28/01/2024
 • Chapter 59 28/01/2024
 • Chapter 58 28/01/2024
 • Chapter 57 28/01/2024
 • Chapter 56 28/01/2024
 • Chapter 55 28/01/2024
 • Chapter 54 28/01/2024
 • Chapter 53 28/01/2024
 • Chapter 52 28/01/2024
 • Chapter 51 28/01/2024
 • Chapter 50 28/01/2024
 • Chapter 49 28/01/2024
 • Chapter 48 28/01/2024
 • Chapter 47 28/01/2024
 • Chapter 46 28/01/2024
 • Chapter 45 28/01/2024
 • Chapter 44 28/01/2024
 • Chapter 43 28/01/2024
 • Chapter 42 28/01/2024
 • Chapter 41 28/01/2024
 • Chapter 40 28/01/2024
 • Chapter 39 28/01/2024
 • Chapter 38 28/01/2024
 • Chapter 37 28/01/2024
 • Chapter 36 28/01/2024
 • Chapter 35 28/01/2024
 • Chapter 34 28/01/2024
 • Chapter 33 28/01/2024
 • Chapter 32 28/01/2024
 • Chapter 31 28/01/2024
 • Chapter 30 28/01/2024
 • Chapter 29 28/01/2024
 • Chapter 28 28/01/2024
 • Chapter 27 28/01/2024
 • Chapter 26 28/01/2024
 • Chapter 25 28/01/2024
 • Chapter 24 28/01/2024
 • Chapter 23 28/01/2024
 • Chapter 22 28/01/2024
 • Chapter 21 28/01/2024
 • Chapter đôi mươi 28/01/2024
 • Chapter 19 28/01/2024
 • Chapter 18 28/01/2024
 • Chapter 17 28/01/2024
 • Chapter 16 28/01/2024
 • Chapter 15 28/01/2024
 • Chapter 14 28/01/2024
 • Chapter 13 28/01/2024
 • Chapter 12 28/01/2024
 • Chapter 11 28/01/2024
 • Chapter 10 28/01/2024
 • Chapter 9 28/01/2024
 • Chapter 8 28/01/2024
 • Chapter 7 28/01/2024
 • Chapter 6 28/01/2024
 • Chapter 5 28/01/2024
 • Chapter 4 28/01/2024
 • Chapter 3 28/01/2024
 • Chapter 2 28/01/2024
 • Chapter 1 28/01/2024

Xem tăng