truyện ảnh hậu thành đôi

 • Reads 1,116,059
 • Votes 74,701
 • Parts 189

Ongoing, First published Feb 23, 2021

Bạn đang xem: truyện ảnh hậu thành đôi

Table of contents

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

  Xem thêm: thiếu soái vợ ngài lại bỏ trốn

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Tue, Dec 6, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Thu, Dec 22, 2022

 • Mon, Dec 26, 2022

 • Sat, Dec 31, 2022

 • Fri, Jan đôi mươi, 2023

 • Sun, Jan 22, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Tue, Jan 24, 2023

 • Mon, Feb 6, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Sat, Feb 25, 2023

 • Thu, Mar 9, 2023

 • Thu, Apr 6, 2023

 • Mon, Apr 24, 2023

 • Sun, May 7, 2023

 • Wed, May 24, 2023

 • Tue, May 30, 2023

 • Thu, Jun 29, 2023

 • Tue, Jul 18, 2023

 • Tue, Aug 15, 2023

 • Mon, Aug 21, 2023

 • Sat, Aug 26, 2023

 • Tue, Sep 19, 2023

 • Sat, Dec 23, 2023

 • Tue, Jan 2, 2024

 • Fri, Jan 5, 2024

  Xem thêm: trọng sinh chi tra công cầu buông tha

 • Mon, Jan 8, 2024

 • Wed, Jan 24, 2024

Tác phẩm: Hình ảnh hậu trở thành song《影后成双》
  Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》
  Thể loại: Tình hữu độc công cộng, giới vui chơi giải trí, cận thủy thành tháp, ngọt văn.
  Độ dài: 348 chương + 74 phiên ngoại
  CP: Đức nghệ tuy nhiên hinh ngạo kiều lão cán cỗ hình họa hậu X Tuyến đái hoa "Nữ thần rating".
  Câu chuyện về ông tơ tình thì thầm thương trộm ghi nhớ và niềm mơ ước trở nên thực sự, HE.
  Nhân vật chính: Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng.
  Vai phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Hình ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê.
  Một câu giới thiệu: Chị với mến em không?
  Lập ý: Em với chị xứng song một vừa hai phải lứa.
  Translator + Editor: Lạt Nhách (chương 1-185); Jaki (chương 186-?).

#42girllove