TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC CẠNH GÓC

  -  
- Chọn bài -Bài 1: Tổng bố góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: Hai tam giác bằng nhauLuyện tập trang 112Bài 3: Trường vừa lòng bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: Trường hợp đều nhau lắp thêm hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: Trường hợp đều nhau máy cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: Các trường đúng theo đều bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập cmùi hương 2 (Câu hỏi - Bài tập)

Mục lục


Sách giải toán 7 Bài 5: Trường đúng theo đều bằng nhau thứ cha của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g) giúp cho bạn giải những bài xích tập vào sách giáo khoa toán thù, học tập giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy đoán hợp lý và đúng theo lô ghích, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán thù 7 Tập 1 Bài 5 trang 121: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4centimet ; ∠B’ = 60o; ∠C’ = 40o. Hãy đo nhằm kiểm tra rằng AB = A’B’. Vì sao ta Kết luận được ΔABC = ΔA’B’C’?

*

Lời giải

ΔABC với ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

∠B = ∠B’

BC = B’C’

⇒ ΔABC = ΔA’B’C’ (cạnh – góc – cạnh)

Trả lời câu hỏi Toán thù 7 Tập 1 Bài 5 trang 122: Tìm các tam giác đều bằng nhau nghỉ ngơi từng hình 94, 95, 96

*

Lời giải

-Hình 94:

ΔABD với ΔCDB bao gồm

∠(ABD) = ∠(BDC) (gt)

BD cạnh chung

∠(ADB) = ∠(DBC)

Nên ΔABD = ΔCDB (g.c.g)

-Hình 95

Ta có: ∠(EFO) + ∠(FEO) + ∠(EOF) = ∠(GHO) + ∠(HGO) + ∠(GOH) = 180o

∠(EFO) = ∠(GHO) (Gt)

∠(EOF) = ∠(GOH) (nhì góc đối đỉnh)

⇒ ∠(FEO) + ∠(HGO)

ΔEOF cùng ΔGOH có

∠(EFO) = ∠(OHG) (gt)


EF = GH (gt)

∠(FEO) = ∠(HGO) (CMT)

Nên ΔEOF = ΔGOH (g.c.g)

-Hình 96

ΔABC cùng ΔEDF gồm

∠(BAC)= ∠(DEF) (gt)

AC = EF

∠(ACB) = ∠(EFD)

Nên ΔABC = ΔEDF (g.c.g)

Bài 33 (trang 123 SGK Tân oán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết
*

Lời giải:

*

Cách vẽ:

– Vẽ đoạn thẳng AC = 2cm

– Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ AC vẽ những tia Ax cùng Cy làm thế nào để cho

*

Hai tia cắt nhau trên B. Ta được tam giác ABC nên vẽ.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc

Bài 34 (trang 123 SGK Toán 7 Tập 1): Trên từng hình 98, 99 gồm các tam giác như thế nào bởi nhau? Vì sao?

*

Lời giải:

+ Hình 98: ∆ABC = ∆ABD (g.c.g) vì:

*

+ Hình 99:

*

Bài 35 (trang 123 SGK Tân oán 7 Tập 1): Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc kia. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox cùng Oy theo sản phẩm tự ngơi nghỉ A cùng B.

a) Chứng minh rằng OA = OB

b) Lấy điểm C trực thuộc tia Ot. Chứng minc rằng CA = CB và

*

Lời giải:

*
*

a) ΔAOH và ΔBOH có

∠ AOH = ∠ BOH (do Ot là tia phân giác góc xOy)

OH cạnh chung

∠ OHA = ∠ OHB (= 90º)

⇒ ΔAOH = ΔBOH (g.c.g)

⇒ OA = OB (nhì cạnh tương ứng).

b) ΔAOC = ΔBOC có:

OA = OB (cmt)

∠ AOC = ∠ AOB(bởi vì Ot là tia phân giác góc xOy)

OC cạnh chung

⇒ ΔAOC = ΔBOC (c.g.c)

⇒ CA = CB (nhì cạnh tương ứng)

∠ OAC = ∠ OBC ( nhị góc tương ứng).

Bài 36 (trang 123 SGK Tân oán 7 Tập 1):
Trên hình 100 ta bao gồm OA = OB, góc OAC = góc OBD. Chứng minch rằng AC = BD

*

Lời giải:

Xét ΔOAC cùng ΔOBD có:

*

Nên ΔOAC = ΔOBD (g.c.g)

Suy ra AC = BD (nhị cạnh tương ứng).

Bài 37 (trang 123 SGK Tân oán 7 Tập 1): Trên từng hình 101, 102, 103 tất cả các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

*

Lời giải:

+ Hình 101: Xét ΔFDE bao gồm

*

+ Hình 102 :

*

+ Hình 103 :

*

Bài 38 (trang 124 SGK Tân oán 7 Tập 1): Trên hình 104 ta tất cả AB // CD, AC // BD. Hãy chứng tỏ rằng AB = CD, AC = BD.

*

Lời giải:

Kí hiệu góc nhỏng hình dưới:

*
*

Vẽ đoạn trực tiếp AD

Xét ΔABD và ΔDAC có:

*

⇒ ΔADB = ΔDAC ( g.c.g)


⇒ AB = CD ; BD = AC (hai cạnh tương ứng).

Bài 39 (trang 124 SGK Toán 7 Tập 1):
Trên từng hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông làm sao cân nhau ? Vì sao?

*

Lời giải:

+ Hình 105: ΔABH cùng ΔACH có:

BH = CH (gt)

*

AH cạnh chung

⇒ ΔABH = ΔACH (c.g.c)

+ Hình 106: Xét ΔDKE vuông tại K với ΔDKF vuông tại K có:

DK tầm thường

*

⇒ ΔDKE cùng ΔDKF (cạnh góc vuông – góc nhọn).

+ Hình 107: Xét ΔABD vuông tại B cùng ΔACD vuông trên C có:

AD chung

*

⇒ ΔABD = ΔACD (cạnh huyền – góc nhọn )

+ Hình 108:

• ΔABD = ΔACD (cạnh huyền – góc nhọn) (theo hình 107).

⇒ AB = AC với BD = CD (nhì cạnh tương ứng)

• Xét ΔABH vuông trên B và ΔACE vuông trên C có

Góc A chung

AB = AC

⇒ΔABH = ΔACE (cạnh góc vuông – góc nhọn).

• ΔDBE cùng ΔDCH có

*

BD = DC (minh chứng trên)

⇒ ΔDBE = ΔDCH (cạnh góc vuông – góc nhọn)

Bài 40 (trang 124 SGK Toán 7 Tập 1): Cho ΔABC (AB ≠ AC) tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE cùng CF vuông góc với Ax (E, F nằm trong Ax). So sánh các độ dài BE với CF.

Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

*

Lời giải:

*
*

Hai tam giác vuông BME và CMF có

*

⇒ ΔBME = ΔCMF (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ BE = CF (hai cạnh tương ứng).

* Chụ ý: Các em có thể cân nhắc tại sao đề nghị điều kiện AB ≠ AC ???

Bài 41 (trang 124 SGK Tân oán 7 Tập 1):
Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của những góc B với C giảm nhau sinh sống I. Vẽ ID ⊥ AD, IE ⊥ BC, IF ⊥ AC. Chứng minc ID = IE = IF.

Lời giải:

*
*

Xét ΔBID (góc D = 90º) và ΔBIE (góc E = 90º) có:

BI là cạnh chung

góc IBD = góc IBE (vì chưng BI là tia phân giác góc ABC)

⇒ ΔBID = ΔBIE (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ ID = IE (2 cạnh tương ứng) (1)

Tương trường đoản cú, xét ΔCIE (góc E = 90º) = ΔCIF (góc F = 90º) bởi có:

CI là cạnh chung

góc ICE = góc ICF (do CI là tia phân giác góc ABC)

⇒ ΔICE = ΔICF (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ IE = IF (2 cạnh tương ứng) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: ID = IE = IF (đpcm)

Bài 42 (trang 124 SGK Toán thù 7 Tập 1):
Cho tam giác ABC bao gồm góc A = 90o. Kẻ AH vuông góc với BC. Các tam giác AHC và BAC có AC cạnh thông thường, góc C là góc thông thường, góc AHC = góc BHC = 90o mà lại nhì tam giác này sẽ không đều bằng nhau.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 33+34: Vẽ Tranh Đề Tài Tự Chọn Lớp 8

Tại sao ở chỗ này bắt buộc áp dụng trường phù hợp góc – cạnh góc nhằm Kết luận tam giác AHC = tam giác BAC

*

Lời giải:

Hai tam giác AHC và BAC có:

*

Nhưng hai tam giác này sẽ không cân nhau bởi vì góc AHC chưa phải là góc kề với cạnh AC.

Bài 43 (trang 125 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy không giống góc bẹt. Lấy những điểm A, B ở trong tia Ox làm sao cho OA

a) AD = BC


b) ΔEAB = ΔECD

c) OE là tia phân giác của góc xOy

Lời giải:

*

a) ΔOAD với ΔOCB có:

OA = OC (gt)

Góc O thông thường

OD = OB (gt)

⇒ ΔOAD = ΔOCB (c.g.c)

⇒ AD = BC (nhì cạnh tương ứng).

b) ΔOAD = ΔOCB (minh chứng trên)

*

OA = OC, OB = OD ⇒ OB – OA = OD – OC giỏi AB = CD.

ΔAEB cùng ΔCED có:

∠B = ∠D

AB = CD

∠A2 = ∠C2

⇒ΔAEB = ΔCED (g.c.g)

c) ΔAEB = ΔCED ⇒ EA = EC (nhì cạnh tương ứng)

ΔOAE cùng ΔOCE gồm

OA = OC

EA = EC

OE cạnh chung

⇒ ΔOAE = ΔOCE (c.c.c)

⇒ ∠(AOE) = ∠(COE) (nhì góc tương ứng)

Vậy OE là tia phân giác của góc xOy.

Bài 44 (trang 125 SGK Toán thù 7 Tập 1): Cho ΔABC gồm góc B = góc C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minc rằng

a) ΔADB = ΔADC

b) AB = AC

Lời giải:

*
*

a) Ta có:

*

ΔADB với ΔADC có

*

Do đó ΔADB = ΔACD (g.c.g)

b) ΔADB = ΔADC ( câu a )

Suy ra AB = AC (nhì cạnh tương ứng)

Bài 45 (trang 125 SGK Tân oán 7 Tập 1):
Đố. Cho tư đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trên giấy kẻ ô vuông như sống hình 110. Hãy sử dụng lập luận để giải thích

a) AB = CD, BC = AD

b) AB // CD

Lời giải:

*

+ ΔAHB với ΔCKD có

HB = KD (=1)

góc AHB = góc CKD(=90º)

AH = CK (=3).

⇒ ΔAHB = ΔCKD(c.g.c)

⇒AB = CD (nhì cạnh tương ứng)

+ ΔCEB với ΔAFD có

BE = DF (=2)


góc BEC = góc DFA (=90º)

CE = AF (=4).

⇒ ΔCEB = ΔAFD ( c.g.c)

⇒ BC = AD (hai cạnh tương ứng)

b) ΔABD và ΔCDB có

AB = CD

AD = BC

BD cạnh chung

⇒ ΔABD = ΔCDB (c.c.c)

⇒ góc ABD = góc CDB (hai góc tương ứng)

Vậy AB // CD ( nhì gó so le trong cân nhau )


*

- Chọn bài bác -Bài 1: Tổng tía góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: Hai tam giác bởi nhauLuyện tập trang 112Bài 3: Trường hòa hợp đều nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: Trường hợp đều nhau sản phẩm công nghệ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: Trường thích hợp đều bằng nhau thiết bị ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: Các trường vừa lòng bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập cmùi hương 2 (Câu hỏi - Bài tập)