Trưng Vương Và Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Hán

  -  
- Chọn bài xích -Bài 17: Cuộc khởi nghĩa HBT Hai bà Trưng (năm 40)Bài 18: Trưng Vương cùng cuộc nội chiến kháng quân xâm lăng HánBài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa rứa kỉ I - Giữa rứa kỉ VI)Bài 20: Từ sau Trưng Vương mang đến trước Lý Nam Đế (Giữa cố kỉnh kỉ I - Giữa vắt kỉ VI) (tiếp theo)Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn XuânBài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa Khủng trong số vậy kỉ VII - IXBài 24: Nước Chăm-page authority trường đoản cú cụ kỉ II đến cố gắng kỉ IXBài 25: Ôn tập cmùi hương III

Mục lục


Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc loạn lạc chống quân xâm chiếm Hán góp HS giải bài xích tập, cung cấp đến HS đông đảo kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng, chính xác, kỹ thuật để những em bao gồm đọc biết cần thiết về lịch sử dân tộc trái đất, cầm được những đường nét to của tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam:

1. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Sau lúc đánh xua được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở

A. Cổ Loa. B. Luy Lâu. C. Mê Linch. D. Chu Diên.

Bạn đang xem: Trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược hán

Lời giải:

Đáp án C


2. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Cuộc đao binh kháng quân xâm lăng Hán sau sự chỉ huy của Hai Bà Trưng đang diễn ra trong thời gian

A. từ năm 40 mang đến năm 41. B. từ thời điểm năm 41 mang đến năm 42.

C. từ thời điểm năm 42 mang lại năm 43. D. từ thời điểm năm 43 mang đến năm 44.

Lời giải:

Đáp án C


3. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Chỉ huy quân thôn tính Hán tiến công bầy áp cuộc binh lửa của dân chúng ta bên dưới sự chỉ huy của HBT Hai bà Trưng là

A. Tô Định. B. Mã Viện. C. Đoàn Chí. D. Hàn Vũ.

Lời giải:

Đáp án B


4. (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Cuộc chiến đấu của quân ta với nhị cánh quân địch vừa lòng lại diễn ra khốc liệt ở

A. Hợp Phố. B. Luy Lâu. C. Mê Linch. D. Lãng Bạc.

Lời giải:

Đáp án D


5. (trang 54 SBT Lịch Sử 6): 2 Bà Trưng hi sinh oanh liệt bên trên đất Cấm Khê vào

A. mon 3 năm 41 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

B. tháng 3 năm 42 (ngày 6 mon Hai âm lịch),

C. tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).


D. tháng 3 năm 44 (ngày 6 mon Hai

Lời giải:

Đáp án C


1. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Sau Khi tấn công đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm cho vua (Trưng Vương), đóng đô ở

A. Cổ Loa. B. Luy Lâu. C. Mê Linch. D. Chu Diên.

Lời giải:

Đáp án C


2. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán đằng sau sự chỉ huy của HBT Hai bà Trưng vẫn diễn ra vào thời gian

A. từ năm 40 đến năm 41. B. từ năm 41 đến năm 42.

C. từ thời điểm năm 42 mang đến năm 43. D. từ thời điểm năm 43 đến năm 44.

Lời giải:

Đáp án C


3. (trang 53 SBT Lịch Sử 6): Chỉ huy quân xâm chiếm Hán tấn công đàn áp cuộc binh lửa của dân chúng ta bên dưới sự chỉ đạo của Hai Bà Trưng là

A. Tô Định. B. Mã Viện. C. Đoàn Chí. D. Hàn Vũ.

Lời giải:

Đáp án B


4. (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Cuộc đánh nhau của quân ta với nhị cánh kẻ thù thích hợp lại ra mắt tàn khốc ở

A. Hợp Phố. B. Luy Lâu. C. Mê Linch. D. Lãng Bội nghĩa.

Lời giải:

Đáp án D


5. (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt bên trên đất Cấm Khê vào

A. tháng 3 năm 41 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

B. tháng 3 năm 42 (ngày 6 tháng Hai âm lịch),

C. mon 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

D. mon 3 năm 44 (ngày 6 mon Hai

Lời giải:

Đáp án C


các bài tập luyện 2 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau.
1. Trưng Vương xá thuế 2 năm ngay thức thì cbọn họ dân. Luật pháp hà khắc cùng các máy lao dịch nặng nề nài của tổ chức chính quyền đô hộ bị huỷ bỏ.
2. Được tin HBT Hai bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán bực tức bèn cử Mã Viện chuyển quân đi lũ áp.
3. Tháng 4-42, quàn Hán tấn công Hợp Phố, HBT Hai bà Trưng ngay tắp lự kéo quân lên Hợp Phố nhằm nghênh chiến.
4. Tại Cnóng Khê, quân ta ra mức độ cản địch, giữ lại từng thôn ấp, tấc khu đất. Cuối thuộc, HBT Hai bà Trưng sẽ mất mát oanh liệt bên trên khu đất Cấm Khê.
5. Tuy bầy áp được cuộc kháng chiến của nhân dân ta tuy thế quân Mã Viện khi đi mười phần, lúc trở về chỉ với bảy, tám phần.

Lời giải:

Đ : 1, 4 ;

S : 2, 3, 5.

bài tập 2 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau.
1. Trưng Vương xá thuế 2 năm lập tức cchúng ta dân. Luật pháp hà khắc cùng các sản phẩm công nghệ lao dịch nặng vật nài của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

Xem thêm: Thế Nào Là Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu Các Trường Hợp Dùng Cụm C

2. Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán bực tức bèn cử Mã Viện gửi quân đi bầy áp.
3. Tháng 4-42, quàn Hán tấn công Hợp Phố, HBT Hai bà Trưng ngay thức thì kéo quân lên Hợp Phố nhằm nghênh chiến.
4. Tại Cnóng Khê, quân ta ra sức cản địch, giữ từng thôn trang, tấc đất. Cuối thuộc, HBT Hai bà Trưng vẫn hi sinh oanh liệt trên khu đất Cnóng Khê.
5. Tuy bọn áp được cuộc loạn lạc của quần chúng ta nhưng lại quân Mã Viện khi đi mười phần, khi về chỉ còn bảy, tám phần.

Lời giải:

Đ : 1, 4 ;

S : 2, 3, 5.

Bài tập 3 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): 2 Bà Trưng vẫn làm những gì sau thời điểm giành lại chủ quyền mang đến quốc gia ?

Lời giải:

Sau Lúc tấn công đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linch với phong chức tước cho người bao gồm công, Ra đời chính quyền từ chủ.

Các Lạc tướng được giữ lại quyền quản lý những thị trấn. Trưng Vương xá thuế hai năm ngay thức thì mang đến dân. Luật pháp nghiêm ngặt cùng các lắp thêm lao dịch nặng nằn nì của tổ chức chính quyền đô hộ bị huỷ bỏ.

Được tin HBT Hai bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán bực tức, hạ lệnh cho các quận miền Nam China khẩn trương sẵn sàng xe cộ, thuyền, có tác dụng thêm con đường sá, tích tụ thực phẩm nhằm quý phái đàn áp nghĩa quân.

Những bài tập 3 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Hai Bà Trưng đã làm những gì sau thời điểm giành lại chủ quyền mang lại đất nước ?

Lời giải:

Sau Khi tiến công đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô sinh sống Mê Linch và phong chức tước đoạt cho tất cả những người bao gồm công, Thành lập và hoạt động cơ quan ban ngành từ bỏ chủ.

Các Lạc tướng mạo được giữ lại quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm ngay tức thì mang đến dân. Luật pháp hà khắc thuộc các sản phẩm lao dịch nặng nằn nì của cơ quan ban ngành đô hộ bị huỷ bỏ.

Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho những quận miền Nam Trung Hoa khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm mặt đường sá, tàng trữ lương thực để sang trọng lũ áp nghĩa quân.

bài tập 4 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Trình bày nét chủ yếu về cốt truyện cuộc nội chiến phòng quân xâm chiếm Hán bên dưới sự chỉ đạo cửa HBT Hai bà Trưng.

Lời giải:

Diễn biến hóa cuộc loạn lạc phòng quân xâm lăng Hán :

– Về phía quân xâm lăng Hán : thời hạn – tướng tá chỉ đạo – lực lượng – tiến công Hợp Phố – chia hai đạo thuỷ bộ tấn công vào đất Giao Chỉ – phù hợp quân làm việc vùng Lãng Bạc…

– Về phía quân ta : võ thuật can đảm sinh sống Hợp Phố – 2 Bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc Tình, cuộc chiến ác liệt – quân ta đi lùi cổ Loa. Mê Linch — quân ta lùi về Cnóng Khê – mon 3- 43 Hai Bà hi sinh anh dũng — cuộc kháng chiến liên tục mang lại mon 11 -43 thì chấm dứt…

những bài tập 4 (trang 54 SBT Lịch Sử 6): Trình bày đường nét thiết yếu về diễn biến cuộc tao loạn phòng quân xâm lăng Hán đằng sau sự lãnh đạo cửa HBT Hai bà Trưng.

Lời giải:


Diễn vươn lên là cuộc binh đao chống quân xâm lăng Hán :

– Về phía quân xâm lược Hán : thời hạn – tướng lãnh đạo – lực lượng – tiến công Hợp Phố – phân chia nhì đạo thuỷ cỗ tiến công vào khu đất Giao Chỉ – phù hợp quân sinh hoạt vùng Lãng Bạc…

– Về phía quân ta : pk quả cảm nghỉ ngơi Hợp Phố – HBT Hai bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc Bẽo, trận đánh kịch liệt – quân ta đi lùi cổ Loa. Mê Linch — quân ta lùi về Cấm Khê – tháng 3- 43 Hai Bà hi sinh gan góc — cuộc kháng chiến thường xuyên mang đến mon 11 -43 thì chấm dứt…

các bài luyện tập 5 (trang 55 SBT Lịch Sử 6): Hãy cho thấy thêm chân thành và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải say mê vì chưng sao sống các địa phương vào toàn quốc bao gồm đền rồng thờ Hai Bà Trưng và các ngôi trường học tập, đường phố, quận,… với thương hiệu HBT Hai bà Trưng.

Lời giải:

– Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa 2 Bà Trưng : biểu đạt ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc bản địa ta.

– Giải mê say : Thể hiện tại lòng kính trọng và hàm ân Hai Bà Trưng cùng ý chí quyết trung ương đảm bảo an toàn nền hòa bình của dân tộc bản địa ta.

Những bài tập 5 (trang 55 SBT Lịch Sử 6): Hãy cho biết chân thành và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa 2 Bà Trưng. Giải phù hợp bởi sao nghỉ ngơi những địa phương thơm vào toàn quốc có thường thờ 2 Bà Trưng và các trường học, con đường phố, quận,… mang thương hiệu 2 Bà Trưng.

Lời giải:

– Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : biểu đạt ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc bản địa ta.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 48 Sgk Toán 4 Luyện Tập Trang 48, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 48 Sgk Toán 4

– Giải ưng ý : Thể hiện lòng kính trọng với hàm ân 2 Bà Trưng với ý chí quyết trung khu đảm bảo nền tự do của dân tộc ta.


*

- Chọn bài bác -Bài 17: Cuộc khởi nghĩa 2 Bà Trưng (năm 40)Bài 18: Trưng Vương cùng cuộc loạn lạc phòng quân xâm lăng HánBài 19: Từ sau Trưng Vương cho trước Lý Nam Đế (Giữa núm kỉ I - Giữa cố kỉ VI)Bài 20: Từ sau Trưng Vương mang lại trước Lý Nam Đế (Giữa nỗ lực kỉ I - Giữa nạm kỉ VI) (tiếp theo)Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn XuânBài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa Khủng trong các cầm kỉ VII - IXBài 24: Nước Chăm-page authority từ bỏ nạm kỉ II mang lại ráng kỉ IXBài 25: Ôn tập chương thơm III