Trung bình cộng của tử số và mẫu số

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trung bình cộng của tử số và mẫu số

*

Trung bình cộng của tử số với mẫu mã số của một phân số là 16 . Nếu vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1 . Tìm phân số vẫn cho


*

hotline phân số phải search là (fracab)

(Rightarrowegincasesfracleft(a+b ight)2=16\frac3ab=1endcases)

(Rightarrowegincasesa+b=32\3a=bendcases)

=> a + 3a = 32

=> a = 8

=> b = 24

Vậy phân số buộc phải tìm là (frac824)


*Xem thêm: Giáo Án Âm Nhạc Lớp 6 : Tên Bài Dạy : Học Bài Hát Tiếng Chuông Và Ngọn Cờ

vừa phải cùng của tử số và chủng loại số của một phân số bằng 16.nếu vội tử số lên 3 lần thì phân số kia bằng 1. search phân số sẽ cho


tổng của tử và mẫu mã là 16.2= 32. tử số là : 32:(1+3)= 8. chủng loại số là: 32-8=24. tích đúng giup mk nha. cảm ơnc


Bài giải

Tổng của tử số cùng mẫu mã số là:

16 x 2 = 32

Ta có sơ đồ

Tử số |---------| 32

Mẫu số |---------|---------|---------|

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8

Mẫu số là : 32- 8 = 24

Phân số phải tìmlà:(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt


vừa phải cùng của tử số với chủng loại số của một phân số bằng 16. giả dụ gấp tử số lên 3 lần thì phânsố kia bằng 1. tìm phân số sẽ cho


Bài giải

Tổng của tử số với mẫu mã số là:

16 x 2 = 32

Ta bao gồm sơ đồ

Tử số |---------| 32

Mẫu số |---------|---------|---------|

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8

Mẫu số là : 32- 8 = 24

Phân số bắt buộc tìmlà:(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt
Xem thêm:

Tổng của mẫu và tử là

16 nhân 2 = 32

vội vàng tử lên 3 lần tốt = 1 suy ra tỉ số thân chủng loại cùng tử là 3/1

tử số là

32 phân tách < 3 cộng 1 > nhân 1 = 8

mẫu mã số là

32 trừ 8 = 24

đáp số..............

hok tốt


Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân sốbởi 16. giả dụ vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1 . search phân số đã cho ?