trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

 • Reads 427,902
 • Votes 36,001
 • Parts 71

Complete, First published May 11, 2019

Bạn đang xem: trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tể

Table of contents

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

  Xem thêm: gần như cô độc

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Mon, May 24, 2021

 • Wed, Jun 16, 2021

 • Thu, Jul 15, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

  Xem thêm: này bác sĩ hư em yêu anh

 • Sat, Jul 31, 2021

 • Tue, Dec 14, 2021

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục
  
  Thể loại: trọng sinh, ngọt, tử sinh, bánh bao, sảng văn
  
  Số chương: 148
  
  Tình trạng hiện tại tại: toàn trả văn - edit on-going.
  
  Văn án
  
  Thanh niên đơn thân Hứa Chiêu mới mẻ chất lượng nghiệp ĐH, đang được sẵn sàng lên đường ứng tuyển, đùng một cái xuyên về trong những năm 80, ko Internet, ko TV, không tồn tại chi phí còn ko phát biểu, đương nhiên được thêm một người con 2 tuổi hạc.
  
  Thân sinh - Tự bản thân sinh
  
  Nhi tử không tồn tại áo đem.
  
  Nhi tử không tồn tại món ăn.
  
  Nhi tử không tồn tại thiết bị đùa.
  
  Nhỉ tử không tồn tại "cha".
  
  ...
  
  Không sở hữu cậu, nhi tử sinh sống thế này. Hứa Chiêu ra quyết định, người con này cậu nuôi.
  
  Một câu trình làng vắn tắt: Trọng sinh về trong những năm 80, đem theo đuổi đàn ông lên đường đoạt được nhân sinh.
  
  Đọc phía dẫn:
  
  Truyện này là hư hỏng cấu, đồng tính rất có thể kết duyên.
  
  Nhân vật chủ yếu phân biệt: thụ, đàn ông, công
  
  Hằng ngày là lắng đọng.
  
  TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORDPRESS MY DEAR VÀ WATTPAD CỦA EDITOR, VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
  
  Phường.s: Vui lòng follow wordpress để tiếp gọi những chương mới mẻ một cơ hội sớm nhất và đúng mực nhất.
  
  Link Wordpress: My dear - https://themiraclewithinonesheart.wordpress.com
  Search google nhằm thám thính kiếm tự những kể từ khóa: My dear wordpress, Trọng sinh những năm 80 chăm sóc tể tể edit

#181danmei