Tổng số đo các góc ngoài của đa giác

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một đa giác tất cả toàn bô đo các góc trong vội 2 lần toàn bô đo các góc kế bên thì số cạnh của nhiều giác chính là bao nhiêu ?


*

*

Một đa giác đều sở hữu tổng thể đo toàn bộ những góc ngoại trừ với một góc vào của nhiều giác là 480 0 . Hỏi nhiều giác những kia có mấy cạnh?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3


Call n là số cạnh của đa giác đông đảo phải tìm kiếm (n ≥ 3)

Mỗi góc của nhiều giác đều sở hữu số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc ngoài của một đa giác là 3600

Theo bài bác ra ta gồm phương thơm trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4800

ó = 4800 - 3600

ó = 1200

ó 1800.n – 3600 = 1200 .n

ó 1800.n – 1200 .n = 3600

ó 600.n = 3600

ó n = 3600: 600

ó n = 6

Vậy nhiều giác đề buộc phải search có 6 cạnh.

Bạn đang xem: Tổng số đo các góc ngoài của đa giác

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Một nhiều giác đều phải sở hữu tổng số đo toàn bộ các góc ko kể và một góc vào của nhiều giác là 468 0 . Hỏi nhiều giác phần đông đó bao gồm mấy cạnh?

A.5

B. 4

C. 6

D. 3


hotline n là số cạnh của nhiều giác đều nên search (n ≥ 3)

Mỗi góc trong của nhiều giác đều phải sở hữu số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc không tính của một đa giác là 3600

Theo bài bác ra ta bao gồm phương thơm trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4680

ó = 4680 - 3600

ó = 1080

ó 1800.n – 3600 = 1080 .n

ó 1800.n – 1080 .n = 3600

ó 7trăng tròn.n = 3600

ó n = 3600: 720

ó n = 5

Vậy đa giác đề yêu cầu kiếm tìm có 5 cạnh.

Đáp án đề nghị chọn là: A


a) Tính tổng thể đo các góc xung quanh của tđọng giác, ngũ giác, thập giác,

b) Chứng minh tổng thể đo những góc bên cạnh của một nhiều giác (lồi) là 360°.


a) Tổng số đo của góc vào cùng góc bên cạnh sinh hoạt từng đỉnh của tứ đọng giác (lồi) là 1800 Þ Tổng số đo những góc trong và những góc không tính của tđọng giacs là 4.1800 = 7200.

Mặt không giống, toàn bô đo các góc vào của tứ đọng giác là: (4-2).1800 = 3600.

Þ Tổng số đo những góc quanh đó của tứ giác là: 7200 - 3600 = 3600

Tương tự, ta cũng tính được tổng cộng đo các góc không tính của ngũ giác với thập giác là 3600.

b) Tổng số đo của góc trong với góc ngoại trừ sinh hoạt từng đỉnh của hình n - giác (lồi) là 1800 Þ Tổng số đo những góc vào với những góc ngoại trừ của đa giác là n.1800.

Mặt không giống, tổng thể đo những góc trong của nhiều giác là (n - 2).1800.

Þ Tổng số đo các góc ko kể của nhiều giác là:

n.1800 - (n - 2).1800 = 3600.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính số cạnh của một nhiều giác biết rằng tất cả những góc của đa giác đều bằng nhau với tổng của toàn bộ các góc bên cạnh với một trong các góc của nhiều giác tất cả số đo bằng 480 độ


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Một nhiều giác đều sở hữu tổng thể đo toàn bộ những góc không tính cùng một góc vào của nhiều giác kia bằng 468 0 . Hỏi nhiều giác phần đa đó có mấy cạnh?


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

Tổng số đo những góc ngoài của nhiều giác bởi 360 0

Số đo một góc trong của đa giác rất nhiều là 468 0 – 360 0 = 108 0

Hotline n là số cạnh của nhiều giác hầu như. Ta gồm số đo từng góc của nhiều giác phần đông bằng

*

Suy ra:

*
= 108 0 ⇒ 180.n – 360 = 108.n⇒ 72n = 360⇒ n = 5

Vậy đa giác phần nhiều đề nghị search gồm 5 cạnh.

Xem thêm: Truyện Hai Mẹ Con Và Bà Tiên Lớp 4, Câu Chuyện Có Tựa Đề Hai Mẹ Con Và Bà Tiên


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Chứng minh tổng cộng đo những góc trong của một hình

n - giác là (n - 2)180°.

b) Tính tổng thể đo những góc của một nhiều giác 12 cạnh.


Lớp 8 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

a)Vẽ các đường chéo cánh khởi đầu từ một đỉnh của n - giác, ta được (n - 2) tam giác.

Tổng những góc của hình n - giác bởi tổng những góc của (n - 2) tam giác, Tức là tất cả số đo bởi (n - 2).1800.

b) ta có: (n - 2).1800 = (12 - 2 ).1800 = 18000

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Sgk tập 1 - trang 132

Điền vào nơi trống trong các câu sau :

a) Biết rằng tổng số đo các góc của một nhiều giác n cạnh là(widehatA_1+widehatA_2+widehatA_3+.....+widehatA_n=left(n-2 ight).180^0). Vậy tổng số đo những góc của một nhiều giác 7 cạnh là .......

b) Đa giác đa số là đa giác gồm .....

c) Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác phần đông n cạnh là(dfracleft(n-2 ight).180^0n), vậy :

Số đo mỗi góc của ngũ giác mọi là ..............

Số đo mỗi góc của lụcgiác đều là ..............

Xem thêm: Trình Bày Tình Hình Phát Triển Của Các Ngành Dịch Vụ Trên Thế Giới


Lớp 8 Toán thù Ôn tập chương thơm II - Đa giác. Diện tích đa giác
1
0
Gửi Hủy

a) Tổng số đo những góc của một đa giác n cạnh = ((7-2).180^0) = (900^0)

b)Số đo mỗi góc của ngũ giác mọi là : (frac(5-2).180^05)= (108^0)

Số đo từng góc của lục giác đầy đủ là (frac(6-2).180^06)= (120^0)


Đúng 0

Bình luận (0)

biết tổng thể đo những góc của nhiều giác n cạnh là (n-2).180 độ. một đa giác n cạnh gồm tổng các góc trừ đi góc A của nó bởi 570 kia. tính góc A và n?


Lớp 8 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

​​Một đa giác đều phải sở hữu tổng cộng đo tất cả những góc kế bên (trên mỗi đỉnh của đa giác rước một góc ngoài) và một góc trong của nhiều giác bởi 468O.

Vậy đa giác đó tất cả bao gồm bao nhiêucạnh?


Lớp 8 Toán thù
0
0
Gửi Hủy
pgdtxhoangmai.edu.vn