Toán lớp 8 nhân đa thức với đa thức

  -  

Giải bài bác 7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 8, trang 9 SGK môn tân oán lớp 8 tập 1 (những bài tập nhân đa thức cùng với đa thức) – Chương 1 Đại số toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 nhân đa thức với đa thức

Muốn nắn nhân một nhiều thức với cùng một nhiều thức ta nhân từng hạng tủ của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức tê rồi cộng với các tích với nhau. (A +B) (C+D) = AC+ AD + BC + BD – ôn lại lý thuyết

Bài 7: Làm tính nhân:a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1); b) (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x).

Từ câu b), hãy suy ra hiệu quả phxay nhân: (x3 – 2x2 + x -1)(x – 5).

Giải: a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1)

= x2 . x + x2.(-1) + (-2x). x + (-2x). (-1) + 1 . x + 1 . (-1)

= x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1

= x3 – 3x2 + 3x – 1

b) (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

= x3 . 5 + x3 . (-x) + (-2 x2) . 5 + (-2x2)(-x) + x . 5 + x(-x) + (-1) . 5 + (-1) . (-x)

= 5 x3 – x4 – 10x2 + 2x3 +5x – x2 – 5 + x

= – x4 + 7x3 – 11x2+ 6x – 5.

Suy ra hiệu quả của phxay nhân:

(x3 – 2x2 + x -1)(x – 5) = (x3 – 2x2 + x -1)(-(5 – x))

= – (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

= – (- x4 + 7x3 – 11x2+ 6x -5)

= x4 – 7x3 + 11x2– 6x + 5

————

Bài 8. ( trang 8 Toán 8 tập 1). Làm tính nhân:

a) (x2y2 – 1/2xy + 2y)(x – 2y);

b) (x2 – xy + y2)(x + y).

HD Giải: a) (x2y2 – 1/2xy + 2y)(x – 2y)

= x2y2. X + x2y2(-2y) + (xy) . x + (-xy)(-2y) + 2y . x + 2y(-2y)

= x3y2 – 2x2y3– x2y + xy2 + 2xy – 4y2

b) (x2 – xy + y2)(x + y) = x2 . x + x2. y + (-xy) . x + (-xy) . y + y2 . x + y2. y

= x3 + x2. y – x2. y – xy2 + xy2 + y3 

= x3 + y3

————


Bài 9. Điền công dụng tính được vào bảng:

Giá trị của x cùng yGiá trị của biểu thức(x-y)(x2 + xy +y2)
x= -10; y= 2
x=-1; y=0
x=2; y=-1
x=-0,5; y=1,25Trường thích hợp này hoàn toàn có thể sử dụng máy vi tính thu về nhằm tính

*

————–

Bài 10. Thực hiện tại phép tính:a) (x2 – 2x + 3) (1/2x – 5)

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y).

Xem thêm: Nguyên Lý Làm Việc Mạch Chỉnh Lưu Nửa Chu Kỳ, Nguyên Lý Làm Việc Của Mạch Chỉnh Lưu Và Ổn Áp

HD: a) (x2 – 2x + 3) (1/2x – 5)

=1/2x3 – 5x2 – x2 +10x + 3/2x – 15

= 1/2x3 – 6x2 + 23/2 x -15

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)

= x3 – x2 y – 2x2 y + 2xy2 +xy2– y3

= x3 – 3x2 y + 3xy2 – y3

————

Bài 11.Chứng minc rằng giá trị của biểu thức sau ko nhờ vào vào quý giá của biến:

(x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7.

Giải: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

= 2x2 + 3x – 10x – 15 – 2x2 + 6x + x + 7

= 2x2 – 2x2 – 7x + 7x – 15 + 7 = -8


Vậy sau khi rút gọn biểu thức ta được hằng số -8 cần quý hiếm biểu thức ko phụ thuộc vào vào quý hiếm của đổi mới.

————

Bài 12 trang 8 Tân oán 8 tập 1. Tính quý hiếm biểu thức (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) trong những ngôi trường vừa lòng sau:

a) x = 0; b) x = 15;

c) x = -15; d) x = 0,15.

Đáp án: Trước hết thực hiện phnghiền tính với rút ít gọn, ta được:

(x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2)

= x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + 4x – 4x2

= x3 – x3 + x2 – 4x2 – 5x + 4x – 15

= -x – 15

a) với x = 0: – 0 – 15 = -15

b) cùng với x = 15: – 15 – 15 = 30

c) với x = -15: -(-15) – 15 = 15 -15 = 0

d) cùng với x = 0,15: -0,15 – 15 = -15,15.

—————-

Bài 13 Tân oán 8. Tìm x, biết:

(12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 -16x) = 81.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 9 Bài Chị Em Thúy Kiều, Soạn Văn 9 Vnen Bài 6: Truyện Kiều

HD Giải: (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 -16x) = 81

4x(12x-5) – (12x-5) + (3x-7) -16x (3x-7) =81

48x2 – 12x – 20x + 5 + 3x – 48x2 – 7 + 112x = 81

83x – 2 = 81

83x = 83

x = 1

—————-

Bài 14. Tìm cha số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp, biết tích của nhị số sau to hơn tích của nhì số đầu là 192.